DirectAdmin Üzerinde Local Mail Server Disable Etme

Paylaşımlı hosting panelinde hosting müşterisi olarak user bazlı hosting mail servisi kullanılmıyorsa eğer o domain için local mail server kullanımını aşağıdaki yöntemi kullanarak kapatabilirsiniz.

İlk önce panele admin ile login olun.

drmx1

Ardından işlem yapılacak hosting user’ını drmx2 edip, user’a başarılı bir şekilde login olduktan sonra;

Email Management kısmından MX KayıtlarıMX Records’ tıklayoruz.

drmx3

Ardından aşağıdaki gibi local mail server seçeneğini ‘uncheck’ yapıp, KaydetSAVE’ butonuna basın.

drmx4

Zen Load Balancer Open VM Tools Kurulumu – Bölüm 2

Sisteme yetkili kullanıcı ile login olduktan sonra;

Herşeyden evvel sisteme aşağıdaki komut ile update çekin.

> apt-get update

Ardından Sources.list(/etc/apt/sources.list) dosyasına aşağıdaki kaynakların ekleyin.

> deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main

> deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib

Daha sonra aşağıdaki komut ile Open Vm Tools kurulumunu yapın.

> apt-get install open-vm-tools

Daha sonra sistemi reboot edin.

> reboot

Zen Load Balancer İnterface(E1000’den VMXNET’ geçiş) Adapter değişimi

VM tools kurulumundan sonra makinayı kapatıp E1000 interface adapter’ı silin ve New diyerek VMXNET olarak yeniden network interface’yi ekleyin, ardından OK deyip çıkın, değişiklikler algılandıktan sonra makinayı çalıştırın ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

Makalenin ilk aşamasına Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1 linkinden ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2016 Accepted Domain Ayarı

Kabul edilen domain manasına gelen bu kısımda kullanacağımız domain adres tanımlamasını yapacağız. Mail flow seçeneğine tıkladıktan sonra accepted domains seçeneğine tıklıyoruz ve ardında + işaretine tıklayarak tanımlamaya başlıyoruz.

exc201621

Ardından bilgileri girdikten sonra Save diyoruz.

exc201622

Ardından oluşan domain’e çift tıklarak.

exc201623

Onu default domain yapabilirsiniz.

exc201624

Exchange Server 2016 Send Connector Tanımlama

Mail gönderebilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken ayarlardan biri send connector’dür.

Admin Center’e bağlandıktan sonra mail flow tıklayın ardından send connectors ve ardından + işaretine tıklayın.

exc201625

Ardından açılan menüden sender name’yi belirleyip dışarıya mail atabilmek için internet seçmesini aktif edip Next ile devam edin.

exc201626

Mevcut yapım mx kaydını sorgulayarak mail göndereceği için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyorum, tabi bu durumda yapımın sorgulama için nete erişimi olması gerekmekte. Diğer seçenek ise smart host üzerinden mail gönderimi gerçekleştirecekse kullanılır.

exc201627

Daha sonra mail göndereceğimiz domainleri belirleyeceğimiz ekran geliyor. Burda tabi tüm domainlere mail gönderimi gerçekleştireceğimiz için “*” işaretini kullanacağız. İlk olarak + işaretine tıklayıp SMTP FQDN bölümüne * işaretini ekleyip Save dedikten sonra Next ile devam edin.

exc201628

Ardından mail gönderecek server seçimini gerçekleştireceğimiz ekran gelecek, sırasıyla + işaretine basıp server’ı seçip add dedikten sonra Ok diyoruz ve Finish ile işlemi bitiriyoruz.

exc201629

Exchange Server 2016 Receive Connector Tanımlama

Dışarıdan mail alabilmek için bu ayar yapılmalıdır. İlk olarak mail flow geldikten sonra receive connectors seçeneğine geliyoruz ve daha sonra Default Fronted EXCHANGE2016 seçeneğine çift tıklıyoruz.

exc2016210

General sekmesi,

exc2016211

Security kısmında,

exc2016212

Scoping kısmı,

exc2016213

Exchange Server 2016 E-Mail Adress Policies

Daha öncesinde accepted domain oluşturmuştuk, burada onun için policies oluşturmalıyız yoksa default policy üzerinden çalışacaktır ve yeni oluşturulan mailbox’lar .local uzantısıyla oluşur ve buda sorunlara yol açacaktır.  Mail flow seçeneğinden email adress policies kısmına gelip, + işaretine tıklıyoruz.

exc2016214

Arından gelen menüden aşağıdaki işlemleri uygulayarak,

exc2016215

OK tıklayın.

exc2016216

Ardından Apply diyerek kuralı uygulayalım,

exc2016217

Çıkan uyarıya Yes deyip,

exc2016218

Close diyerek işlemi bitirelim.

exc2016219

Ve son kontrol olarak, recepients kısmından mailboxes kısmına gelirsek buraya kadar tüm ayarlar başarılı bir şekilde uygulandıysa eğer; Administrator@fatlan.local, Administrator@fatlan.com olarak değişecektir.

exc2016220

Tabi son işlemler olarak İnternal ve External DNS tarafında Exchange Server’ı işaret eden gerekli kayıtları girmeniz gerek.

exc2016221

Ve kullanıcıların ve maillerin dışardan içeriye ulaşabilmesi için firewall tarafında gerekli kuralları oluşturmalısınız. Aşağıdaki gibi…

SOURCE DESTINATION PORT

ANY

Public IP

Nat/Pat

Private IP

25,587(SMTP)

110(POP3)

143(IMAP)

80(HTTP)

443(HTTPS)

Webmin Nedir, Webmin Nasıl Kurulur – CentOS 7 ve 6

Kısaca Webmin’den bahsetmek gerekirse CentOS üzerinde çalışan servis ve uygulamaları web arayüz bağlantısı aracılığı ile yönetmenize yarayan küçük ve basit bir uygulamadır.

Kurulumu ise; ilk önce wget aracılığı ile uygulamayı indirelim. Uygulamanın güncel versiyonuna resmi sitesinden http://webmin.com/download.html ulaşabilirsiniz.

> wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.791-1.noarch.rpm

wbmn1

Daha sonra aşağıdaki ‘rpm -U webmin-1.791-1.noarch.rpm’ komut ile kurulumu yapıp sonlandıralım. Fakat şöyle ki ben CentOS 7 üzerinde kurulum gerçekleştiriyorum. O yüzden bu ’rpm -U webmin-1.791-1.noarch.rpm’ komutu direk çalıştırırsam hata dönecektir ‘Header V3 DSA/SHA1 Signature key id 11f63c51 NOKEY‘ ve hatanın screenshot çıktısı aşağıdaki gibidir.

wbmn2

CentOS 7’de bu hatayı almamak için aşağıdaki komutu çalıştırıyorum.

> yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty

wbmn3

Ardından aşağıdaki komut ile kurulumu yapıp bitirebilirsiniz.

CentOS 6 ve öncesi için aşağıdaki komutu yazarsanız direk kurulumu yapacaktır.

> rpm -U webmin-1.791-1.noarch.rpm

wbmn4

Ve kurulum tamamlandı. /usr/libexec/webmin dizininde klasör oluşacaktır. Gerekli işlemleri buradan yapabilirsiniz. Default olarak user ve password sunucu login bilgilerinizdir ve https://SunucuIP:10000 ile Webmin’in arayüzüne bağlanabilirsiniz. Fakat internal yada external firewall kullanıyorsanız 10000 portuna izin vermelisiniz.

CentOS internal firewall 10000 portuna izin vermek için (iptables -I INPUT -p tcp –dport 10000 -j ACCEPT yada firewall-cmd –add-port=10000/tcp) komutlarını çalıştırabilirsiniz.

wbmn5

Alternatif kurulum yöntemleri ve faydalı kaynaklar:

http://nixlinux.com/install-webmin-centos-linux/

http://www.krizna.com/centos/install-webmin-on-centos-6/

http://tecadmin.net/how-to-install-and-configure-webmin-on-centosrhel-systems/

RVTools Nedir, RVTools Kurulumu Ve RVTools Kullanımı

RVTools Vmware ortamında VCenter’a bağlanıp ortamınız, hostlarınız, sanal sunucularınız daha doğrusu tüm sanallaştırma platformunuzun yapısı hakkında bilgileri rapor dökümü olarak elde edebileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Programı ve güncel versiyonunu http://www.robware.net/ adresinden indirebilirsiniz. Şimdi kurulumuna bir göz atalım.

İndirdiğimiz güncel versiyonlu(3.8) RVTools uygulamasını çift tıklayarak kuruluma başlayalım.

rvt2

Ardından ‘I Agree’ seçip Next ile devam edelim.

rvt3

Tekrar Next tıklıyoruz.

rvt4

Kurulum lokasyonunu belirledikten sonra sadece kendi user’ınız için yada tüm user’lar için seçip Next ile devam ediyoruz.

rvt5

Tekrar Next diyerek kurulumu başlatıyoruz.

rvt6

Ve Close diyerek kurulum işlemini sonlandırıyoruz.

rvt7

Desktop(Masaüstü)’ta oluşan icon’u tıklayıp programı başlatalım.

rvt8

Çıkan Login ekranında VCenter’ınızın IP adresini yada DNS kaydı girilmiş ise domain name yazıp, VCenter’da yetkilere sahip kullanıcı adı ve şifreyi yazarak login tıklayarak raporlamayı başlatıyoruz.

rvt9

Aşağıdaki screenshot’tan anlaşılacağı üzere raporlamayı arka planda başlattı ve bu şekilde kullanıcı bilgilendiriliyor. Tabi işlem biraz sürecektir.

rvt10

Son olarak görüldüğü gibi tüm yapı ile ilgili bilgileri rapor halinde elde ettik, son olarak File menüsünden Excel çıktısı olarak Export edip gerekli inceleme ve işlemleri devam ettirebiliriz.

rvt11