Centos Clone Sonrası Yapılması Gereken İşlemler (bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization)

VMWare ESX/ESXİ ortamınızda CentOS sunucular için Clone aldığınızda aşağıda belirttiğim bir kaç basit adımı yapmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemleri yapmayı atlarsanız network adaptörünüz up duruma geçmeyecektir ve aşağıdaki hatayı alacaksınız. Diğer bir değişle aşağıdaki hatayı alıyorsanız bilinki o makine clon bir sunucudur ve muhtemelen aşağıdaki adımlar atlanmıştır.

Hata : “bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

Yapılması gerekenler ise;

1. rm komutu ile 70-persistent-net.rules dosyasını silin. Bu dosya ethetnet kartınızın bilgilerinin saklandığı dosyadır. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

// # PCI device 0x14e4:0x1680 (tg3)

SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”b5:ac:6c:84:31:r5″, ATTR{dev_id}==”0x0″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″ //

# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

2. vi yada alternatif bir editör ile network(ip,subnet,gateway,hwaddr) ayarlarının bulunduğu dosyadan HWADDRESS adres satırını silin.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

3. Sunucunuzun hostname‘ini değiştirin

hostname

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sunucuyu reboot edin ve işlem tamamdır ve ayrıca hata da kaybolacaktır. Tabi clone sunucuda ip vs. değiştirdiğinizi kabul ediyorum. =)

VirtualBox kullananlar varsa eğer, clone alırken aşağıdaki gibi “Reinitialize the MAC address of all network cards” seçeneğini check(aktif) ederse mac adresi, clone sunucu için otomatik olarak değişecektir ve yukarıdaki 1. seçenek otomatik olarak yapılmış olacaktır. VirtualBox için 2 ve 3 seçeneği yapıp restart edebilirsiniz.

cemacde

Zen Load Balancer Farm Oluşturma – Bölüm 4

Zen yönetim paneline herhangi bir tarayıcıdan login olduktan sonra Manage-Farms seçeneğini tıklayın.

znfrm1

Farm ismini belirledikten sonra Save & continue tıklayın.

znfrm2

Ardından request alacak interface, ip ve port bilgilerini yazdıktan sonra Save tıklayın.

znfrm3

Ardından aşağıdaki gibi Edit the http Farm seçeneği ile farm yapılandırması başlayacağız.

znfrm4

Farmın özet bilgisi aşağıdaki gibidir.

znfrm5

Hemen altında işte bu kısımda Add Real Server diyerek arka planda gidecek(çalışacak) sunucuların bilgilerini giriyoruz.

znfrm6

Birinci sunucu bilgilerini girip Save Real Server diyerek işlemi kaydediyoruz.

znfrm7

İkinci sunucu bilgilerini de girip Save Real Server diyerek işlemi kaydediyoruz. Ve görüntü aşağıdaki gibidir. Ben arkada çalışacak iki sunucu belirledim. Biri IIS 1 diğeri IIS 2

znfrm8

Zen tarafında işlemleri tamamladık şimdi tarayıcıdan farm için belirlediğimiz ip yazarak işlemleri kontrol edelim. Arka tarafta istekleri IIS gönderiyor mu.? ve hangi IIS yönlendirdiğini görelim.

znfrm9

Zen Load Balancer Interfaces Ayarları – Bölüm 3

Herhangi bir tarayıcı yardımı ile yönetim paneline bağlandıktan sonra Settings-Interfaces kısmından Zenload Balancer için ekli olan interface’ler için ip ayarları görebilir ve yapılandırabiliriz.

znint1

Aşağıda görüldüğü gibi kurulum aşamasında eth0 dış ip olarak yapılandırdım ve bunu ZenLoad Balancer yönetimi için kullanacağım. Şimdi farm için eth0:1 request’leri alacak bir sanal dış ip daha atayacağım, ardından eth1’i iç ip ile gene farm için içerdeki sunuculara ulaşması için yapılandıracağım.

znint2

İlk önce eth1’i aşağıda görüldüğü gibi edit network interface diyerek yapılandırıyorum,

znint3

Gerekli bilgileri girdikten sonra Save & Up! ile işlemleri kaydedip, sonlandırıyorum.

znint4

Şimdi yukarda da bahsettiğim gibi gelen istekleri alabilmesi için eth0 üzerinden sanal interface yapılandıralım eth0:1, add virtual network interface diyerek bu işlemi yapabiliriz.

znint5

Gerekli bilgileri girdikten sonra save virtual interface diyerek işlemleri kaydedip sonlandırabilirsiniz.

znint6

Ve tüm işlemlerin ardından durum aşağıdaki gibidir. İki interface biri iç biri dış, dış interface’de bir de sanal dış interface ve bir tane gateway mevcut. Tablo kafanızı karıştırmasın dış ip’ler aynı subnet’te olduğu için aynı gateway yazılabilir, aynı gateway üzerinden çıkacaktır. Ve üçüde Up durumdadır.

znint7

Mikrotik Nedir, Mikrotik Kurulumu ve Temel Ayarlamaları

Mikrotik Linux çekirdeği üzerinde geliştirilen, lisans gerektiren bir RouterOs (Router İşletim Sistemi) dur. Bu işletim sistemi ile pc tabanlı bilgisayarınızı modern bir yönlendirici ye (router), bir vpn sunucusuna veya yüksek özellikleri olan bir ateş duvarına (firewall) çevirebilirsiniz.Ülkemizde bu ürün genelde web hosting firmaları, orta ölçekli işletmeler ve trafiği az olan ağlarda tercih ediliyor. Daha detaylı olarak türkçe destekli wiki adresinden okuyabilirsiniz.

Mikrotik’i yazılımsal yada donamınsal olarak kurup kullanabilirsiniz. Ben işlemleri sistemi kurduğum vm makine üzerinden ve ayrıca hem kod hem görsel grafikler aracılığı ile göstereceğim. Görsel arayüze ulaşmak için Mikrotik Winbox uygulamasını indirmelisiniz. Onun aracılığı ile cihaza ulaşıp gerekli konfigürasyonu yapabilirsiniz. Donanımsal olarak elinizde buluna cihazın elektrik prizini takıp, lan kablosunu pc’nize bağladıktan sonra aşağıdaki screenshot’tanda anlaşılacağı üzere Winbox uygulamasını çalıştırıyoruz ve ardından sarı şerit olan yere cihazın bilgileri düşüyor, tıklayıp login olacağız. Default’ta gelen kullanıcı adı Admin‘dir ve ayrıca şifresi yoktur.

miko1

Tabi uyarı gelecektir. Sistem ayarlarını resetlensin mi.? gibisinden resetlemenizi tavsiye ederim. Yazılımsal olarak’ta aşağıdaki kod yardımıyla reset’leme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

> system reset-configuration

miko2

Ardından onaylamanız için y/n uyarısı gelecektir, y(yes) bastıktan sonra sistem ayarlarını reset’leyip sistemi yeniden başlatacaktır. Açıldıktan ve login olduktan sonra aşağıdaki bir uyarı alacaksınız. Defaultta gelen ayarları görmek için “v” silmek için ise “r” tuşuna basmanızı bekleyecektir. Biz yeni ve düzgün bir konfigürasyon yapmak için “r” tuşuna basıp siliyoruz.

miko3

Network Ayarları (IP, Route ve Gateway)

Herşeyden evvel interface’leri görüntüleyelim, kaç interface var ve public(dış bacak), private(iç bacak) olduğunu anlayalım. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

> interface print

miko4

Garafiksel olarak aşağıdaki gibidir.

miko16

Bende, dış bacak yani dünyaya açılan interface “ether2” iç bacak yani local ağ’ım “ether1”dir. Tüm işlemleri buna göre yapacağım.

Hemen Ip yapılandırmasına dış bacak ile başlayalım, bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

> ip address add dışbacakipsi/subnet interface=ether2

miko5

Görsel olarak aşağıdaki gibi.

miko19

Şimdi iç network için iç bacak ip’sini yapılandıralım.

> ip address add içbacakipsi/subnet interface=ether1

miko7

Ardından internete ulaşabilmek için Yani 0.0.0.0/0 (tanımsız tüm network) route yani gateway eklememiz gereklidir. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

> ip route add gateway=gatewayipsi

miko6

Görsel olarak aşağıdaki gibi.

miko17

miko18

Ardından DNS adres tanımlamasını yapmalısınız ki domainlere ping atabilesiniz.

miko15

Şimdi işlemlerimiz doğrulama niteliğinde bir kaç işlem yapalım. İlk önce ip adreslerimiz doğru interface’lere atandığını anlamak için aşağıdaki kodu çalıştıralım.

> ip address print

miko8

Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir ayar varsa aşıdaki komut ile silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

> ip address remove numbers=(# işaretinin altındaki sıralama numarası yazılacaktır)

miko14

Ardından Route(Gateway) tablosuna erişmek için aşağıdaki kodu çalıştırın.

> ip route print

miko9

Şimdi buraya kadar önemli olan ip, gateway, dns atama gibi işlemleri yaptık. Son olarak önemli ve püf nokta olan bir işlem daha kaldı. O işlem ise local ağımın, yerel ip’lerin yani iç interface’nin, dış interface üzerinden internete ve dış dünyaya erimesi için(evinizdeki adsl modem gibi) NAT işlemidir. Mikrotik’te bu işleme Masquerade denir. Kısaca Nat’ı açıklamak gerekirse Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme) demektir. Yani iç bacak interface ve o ağdaki ip’lerin internete çıkarken dış bacak interface’deki ip adresine dönüşüp nete çıkması diyebiliriz. Daha geniş bilgiye viki adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kodu çalıştırmanız yeterlidir.

> ip firewall nat add chain=srcnat src-address=YOUR NETWORK ADDRESS/MASK action=masquerade comment=”” \disabled=no

Görsel olarak,

mikomas20

mikomas21

Şifre Belirleme, Hostname Atama ve Yararlı Komutlar

Admin kullanıcısına şifre belirlemek için,

> /password

miko10

Hostname atamak için,

> system identity set name=Hostname

miko11

Sistemi yeniden başlatmak için,

> system reboot

miko12

Sistemi kapatmak için,

> system shutdown

miko13

Bandwidth Sınırı Belirleme

Mikrotik üzerinde kullanıcılar için bandwidth sınırlaması yapabilirsiniz. Aşağıdaki kullanıcının 2mb olarak sınırlandırılmış örneğini görebilirsiniz.

mikobandwith

Ayrıca Mikrotik’i İp atama işinden sonra web(80) üzerinden de yönetebilirisiniz.

mikrotikweb