Ubuntu Login Ekranı Guest Session Kaldırma – Removing Guest Session at Login in Ubuntu

Ubuntu açılış ekranında oluşturduğunuz kullanıcı dışında default olarak gelen Guest Session oturumuda bulunmaktadır ve bu kullanıcı ile şifresiz olarak login olabilirsiniz. Bu kullanıcı oldukça kısıtlı haklara sahip olmasına rağmen güvenlik endileşelerinden dolayı(hak yükseltme saldırılarına karşın) yada bir çok farklı olabilecek sebepten dolayı kaldırmak isteyebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki yöntemle bu işlemi nasıl yapacağımıza bir göz atalım.

Default gelen ubuntu açılış ekranı yukarıdaki gibidir.

Şimdi aşağıdaki dosyayı(50-ubuntu.conf) edit edin. Ben nano kullandım.

> sudo nano /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf

Daha sonra aşağıdaki satırı ekleyip kaydedip çıkın.

> allow-guest=false

Ardından makinayı reboot edin.

Ve Login ekranının son hali.

Linux Sistemlerde History Komutunun TimeStamp ile Çıktısı

Linux sistemlerde çalıştırılan komutların history de, tarih/saat/dakika cinsinden tutturmak ve daha sonra bunları timestamp lı olarak history komutu elde etmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Tüm kullanıcılarda aynı formatta tutturmak için,

/etc/profile yada /etc/.bashrc

Sadece belirli bir kullanıcıda yapmak için,

.bashrc yada bash_profile(.profile), dosyalarından birini vi/vim/nano aracı ile edit edip en alt satıra aşağıdaki parametreyi ekleyin.

> export HISTTIMEFORMAT=”%F %T “

Daha sonra sistemi yeniden başlatın yada değişiklik yaptığınız dosyayı source edin, aşağıdaki gibi.

> source /etc/profile