RedHat/CentOS Bonding Yapılandırması (LACP ve LACP Olmadan)

Bonding nedir.? : Birden fazla ethernet arayüzünü birleştirme işlemidir. Network teaming de denebilir. Şöyle ki birden fazla network kartının tek network kartı gibi davranması kartlardan birinin bağlantısının kopması durumunda diğer kart üzerinden kesintisiz bir şekilde bağlantının devam etmesi işlemidir.

LACP nedir.? : Ether Channel iki protokol ile yapılır. Bunlardan birincisi cisco protokolü olan PAgP(Port Aggregation Protokol) ikincisi ise LACP(Link Aggregation Control Protokol) IEEE 802.3ad olan standart protokolüdür. Ether Channel iki switch arasında 2 yada daha fazla kablo ile bağlantı sağlandığında switch in iki yada daha fazla kabloyu tek kablo gibi algılamasını sağlayan protokoldür. Ether Channel sayesinde hem yedeklilik(redundancy), hem loadbalans, hemde yüksek bandwidth sağlanmış olur.

Bonding MOD’ları

mode=0 >> Round-robin(balance-rr), arayüzlere sırası ile paketleri gönderir.

mode=1 >> Aktif-yedek çalışır(active-backup). Sadece bir arayüz aktiftir.

mode=2 >> [(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] (balance-xor) algoritmasına göre paketleri gönderir.

mode=3 >> Broadcast çeşididir(broadcast). Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir.

mode=4 >> IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(802.3ad), LACP. Aktif-aktif çalışır.

mode=5 >> Toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır(balance-tlb).

mode=6 >> Uyarlamalı yük dengeleme modudur(balance-alb).

Senaryomuz aşağıda şekildeki gibi,

1- LACP ile Bonding yapılandırması,

cd komutu ile “/etc/sysconfig/network-scripts/” directory sine gidin.

Ardından vi yada başka bir editör aracılığı ile uplink gelen “ifcfg-eth0 ve ifcfg-eth1” konfig dosyalarının içini aşağıdaki gibi yapılandırın.

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

IPV6INIT=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eth1

DEVICE=eth1

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

IPV6INIT=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

Daha sonra aynı dizin içinde “ifcfg-bond0” dosyasını oluşturup aşağıdaki gibi yapılandırın.

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-bond0

DEVICE=bond0

TYPE=bond

NAME=bond0

BONDING_MASTER=yes

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.1.10

PREFIX=24

GATEWAY=192.168.1.1

BONDING_OPTS=”mode=4 miimon=100 lacp_rate=1″

Son olarak aşağıdaki komutla network servisini yeniden başlatalım ve işlemleri tamamlayalım. Servisi yeniden başlatırken uyarı/uyarılar alabilirsiniz. Üst üste iki kere de servisi yeniden başlatabilirsiniz yada sunucuyu reboot edebilirsiniz.

Redhat/CentOS 6.x için,

> /etc/init.d/network restart yada service network restart

Redhat/CentOS 7.x için,

> systemctl restart network.service

Ardından “ip a” komutu ile yapılan işlemleri kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca Bonding yapılandırmalarına ait detayları aşağıdaki komutla elde edebilirsiniz.

> more /proc/net/bonding/bond0

NOT1 : Bonding yapılandırmasında bond0 birinci slave olarak görünen nic’in fiziksel adresini devralır ve onu kullanır. Yani MAC Address durumu aşağıdaki örnekteki gibi olacaktır(screenshot’tan da teyit edebilirsiniz). Bu durum mod5 ve mod6 hariç geçerlidir. Ayrıca mod1 de de active-backup çalışma prensibinden dolayı benzersiz MAC Addres kullanır.

bond0     Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70

eth0        Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70

eth1        Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70

NOT2 : OS tarafında Bonding’leri LACP olarak yapılandırdığınız taktirde, Switch tarafında da karşılık gelen portlara LACP yapılandırmasını yapmalısınız. Örnek olarak Switch tarafında yapılması gereken ayarı aşağıda paylaşıyorum.

interface Ethernet X

channel-group 1 mode active

no shutdown

interface Po1

switchport mode trunk

mlag 1

2- LACP olmadan Bonding yapılandırması,

ifcfg-eth0” ve “ifcfg-eth1” aynen yukarıdaki gibi yapılandırdıktan sonra, sadece “ifcfg-bond0” aşağıdaki gibi yapılandırın(‘mode’ değişikliği yapıldı).

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-bond0

DEVICE=bond0

TYPE=bond

NAME=bond0

BONDING_MASTER=yes

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.1.10

PREFIX=24

GATEWAY=192.168.1.1

BONDING_OPTS=”mode=2 miimon=100″

SFTP Kurulum ve Yapılandırması on Ubuntu

SFTP nedir.? : Secure FTP, yani SFTP, SSH kullanarak dosya transferi yapan bir dosya aktarım protokolüdür. SSH‘ın sağladığı güvenlik özellikleri, FTP‘den farklı olarak SFTP‘yi güvenli hale getirir.FTP‘nin RSA ile güçlendirilmiş halidir.

İlk olarak tabi OpenSSH paketi kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse aşağıdaki komutla kurulum yapabilirsiniz.

> sudo apt install openssh-server -y

Ardından ftp kullanıcıları için grup oluşturalım.

> sudo addgroup ftpaccess

Daha sonra herhangi bir editör yardımıyla “/etc/ssh/sshd_config” dosyasındaki “Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server” satırını başına # koyarak yorum satırına çevirip,

Ek olarak aşağıdaki satırları dosyanın sonuna ekleyip, kaydedip çıkın.

Subsystem sftp internal-sftp

Match group ftpaccess

ChrootDirectory %h

X11Forwarding no

AllowTcpForwarding no

ForceCommand internal-sftp

Şimdi SSH servisini yeniden başlatın

> sudo systemctl restart sshd.service

Ardından sunucuya login olamayacak ve ftpaccess gruba dahil bir kullanıcı oluşturalım. Bunu aşağıdaki komutla gerçekleştirebilirsiniz.

> sudo useradd -m USERNAME -s /usr/sbin/nologin -G ftpaccess

Şimdi bu kullanıcıya şifre belirleyelim.

> sudo passwd USERNAME

/home” dizininde USERNAME için oluşan klasörün sahipliğini root yapalım.

> sudo chown root:root /home/USERNAME

Ardından oluşturulan kullanıcının ftp işlemleri yapabilmesi için kullanılacak bir dizin oluşturalım.

> sudo mkdir /home/USERNAME/data

Dizini oluşturduktan sonra sahipliğini aşağıdaki gibi değiştirelim.

> sudo chown USERNAME:ftpaccess /home/USERNAME/data

Son olarak dışardan sftp bağlantısı deneyerek ister cli, ister gui olarak test edelim. Ben cli kullanacağım, siz remmina, winscp gibi araçlarla gui olarak da test edebilirsiniz.

OpenStack Ansible Network Configuration, Bonding, Mtu, Vlan, Br-vlan, Br-vxlan – Ubuntu 16.04

İlk önce aşağıdaki komutla apt reposunu güncelleyin.

> apt update

Ardından “bridge-utils” paketini sisteme kurun.

> apt install bridge-utils

Daha sonra “/etc/network/interfaces” dosyasını aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz. Tabi siz kullanacağınız şekilde yapılandırabilirsiniz. Ben aşağıdaki örnekte hem bonding, hem vlan, hem bridge vlan, hem bridge vxlan, hem de mtu size olarak jumbo frame kullandım. Ayrıca nfs ve iscsi yide ayrı vlan larla yapılandırdım. Siz ortamınızda gerekli olan yapılandırmaya göre şekillendirebilirsiniz.

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
bond-master bond0
mtu 9000

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
bond-master bond0
mtu 9000

auto enp6s0f1
iface enp6s0f1 inet manual
bond-master bond1

auto enp7s0f1
iface enp7s0f1 inet manual
bond-master bond1

auto bond0
iface bond0 inet static
address 10.10.10.160
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.1
dns-nameservers 10.10.10.1
mtu 9000
bond-mode 4
bond-miimon 100
bond-slaves none
bond-downdelay 200
bond-updelay 200
bond-xmit_hash_policy 1

auto bond1
iface bond1 inet manual
bond-mode 4
bond-miimon 100
bond-slaves none
bond-downdelay 200
bond-updelay 200
bond-xmit_hash_policy 1

# Container/Host management VLAN interface
auto bond0.10
iface bond0.10 inet manual
mtu 9000
vlan-raw-device bond0

#Openstack iscsi  Storage network VLAN interface (optional)
auto bond0.20
iface bond0.20 inet manual
mtu 9000
vlan-raw-device bond0

# Openstack nfs  Storage network VLAN interface (optional)
auto bond0.21
iface bond0.21 inet manual
mtu 9000
vlan-raw-device bond0

# OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) VLAN interface
auto bond1.30
iface bond1.30 inet manual
vlan-raw-device bond1

# Container/Host management bridge
auto br-mgmt
iface br-mgmt inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports bond0.10
mtu 9000
address 192.168.236.160
netmask 255.255.252.0

#OpenStack Networking VXLAN (tunnel/overlay) bridge
#
# Only the COMPUTE and NETWORK nodes must have an IP address
# on this bridge. When used by infrastructure nodes, the
# IP addresses are assigned to containers which use this
# bridge.
#
auto br-vxlan
iface br-vxlan inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports bond1.30
address 192.168.240.160
netmask 255.255.252.0

# OpenStack Networking VLAN bridge
auto br-vlan
iface br-vlan inet manual
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
bridge_ports bond1

# compute1 Network VLAN bridge
#auto br-vlan
#iface br-vlan inet manual
#    bridge_stp off
#    bridge_waitport 0
#    bridge_fd 0
#
# For tenant vlan support, create a veth pair to be used when the neutron
# agent is not containerized on the compute hosts. ‘eth12’ is the value used on
# the host_bind_override parameter of the br-vlan network section of the
# openstack_user_config example file. The veth peer name must match the value
# specified on the host_bind_override parameter.
#
# When the neutron agent is containerized it will use the container_interface
# value of the br-vlan network, which is also the same ‘eth12’ value.
#
# Create veth pair, do not abort if already exists
#    pre-up ip link add br-vlan-veth type veth peer name eth12 || true
# Set both ends UP
#    pre-up ip link set br-vlan-veth up
#    pre-up ip link set eth12 up
# Delete veth pair on DOWN
#    post-down ip link del br-vlan-veth || true
#    bridge_ports bond1 br-vlan-veth

# Storage bridge (optional)
#
# Only the COMPUTE and STORAGE nodes must have an IP address
# on this bridge. When used by infrastructure nodes, the
# IP addresses are assigned to containers which use this
# bridge.
#

# Storage ISCSI bridge
auto br-iscsi
iface br-iscsi inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
mtu 9000
bridge_ports bond0.20
address 192.168.244.160
netmask 255.255.252.0

# Storage NFS bridge
auto br-nfs
iface br-nfs inet static
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
mtu 9000
bridge_ports bond0.21
address 192.168.248.160
netmask 255.255.252.0

Kaynak : https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/openstack-ansible/newton/app-config-prod.html

Ubuntu 16.04 Bonding Yapılandırması (LACP ve LACP Olmadan)

Bonding nedir.? : Birden fazla ethernet arayüzünü birleştirme işlemidir. Network teaming de denebilir. Şöyle ki birden fazla network kartının tek network kartı gibi davranması kartlardan birinin bağlantısının kopması durumunda diğer kart üzerinden kesintisiz bir şekilde bağlantının devam etmesi işlemidir.

LACP nedir.? : Ether Channel iki protokol ile yapılır. Bunlardan birincisi cisco protokolü olan PAgP(Port Aggregation Protokol) ikincisi ise LACP(Link Aggregation Control Protokol) IEEE 802.3ad olan standart protokolüdür. Ether Channel iki switch arasında 2 yada daha fazla kablo ile bağlantı sağlandığında switch in iki yada daha fazla kabloyu tek kablo gibi algılamasını sağlayan protokoldür. Ether Channel sayesinde hem yedeklilik(redundancy), hem loadbalans, hemde yüksek bandwidth sağlanmış olur.

Bonding MOD’ları

mode=0 >> Round-robin(balance-rr), arayüzlere sırası ile paketleri gönderir.

mode=1 >> Aktif-yedek çalışır(active-backup). Sadece bir arayüz aktiftir.

mode=2 >> [(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] (balance-xor) algoritmasına göre paketleri gönderir.

mode=3 >> Broadcast çeşididir(broadcast). Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir.

mode=4 >> IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(802.3ad), LACP. Aktif-aktif çalışır.

mode=5 >> Toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır(balance-tlb).

mode=6 >> Uyarlamalı yük dengeleme modudur(balance-alb).

Senaryomuz aşağıda şekildeki gibi,

1- LACP ile Bonding yapılandırması,

Şimdi “/etc/network/interfaces” dosyasının içini aşağıdaki gibi yapılandırın. Siz kendi nic kart isimlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto enp6s0f1
iface enp6s0f1 inet manual
bond-master bond1

auto enp7s0f1
iface enp7s0f1 inet manual
bond-master bond1

auto bond0
iface bond0 inet static
address
192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 1
92.168.1.1
dns-nameservers 1
92.168.1.1

bond-mode 4
bond-miimon 100
bond-lacp-rate fast
bond-slaves enp6s0f0 enp7s0f0
bond-downdelay 0
bond-updelay
0
bond-xmit_hash_policy 1

auto bond1
iface bond
1 inet static
address 1
92.168.2.20
netmask 255.255.255.0
gateway 1
92.168.2.1
dns-nameservers 1
92.168.2.1

bond-mode 4
bond-miimon 100
bond-lacp-rate fast
bond-slaves enp6s0f1 enp7s0f1
bond-downdelay
0
bond-updelay
0
bond-xmit_hash_policy 1

Ardından “systemctl restart networking.service” komutu ile network servisini yeniden başlatabilirsiniz, fakat maalesef Ubuntu da network servisi henüz istenilen olgunluğa ulaşmadığı için OS i reboot etmeniz gerekecek. Bu yüzden direk sistemi reboot komutu ile yeniden başlatın.

Ardından “ip a” komutu ile yapılan işlemleri kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca Bonding yapılandırmalarına ait detayları aşağıdaki komutla elde edebilirsiniz.

> more /proc/net/bonding/bond0

> more /proc/net/bonding/bond1

NOT1 : Bonding yapılandırmasında bond0 birinci slave olarak görünen nic’in fiziksel adresini devralır ve onu kullanır. Yani MAC Address durumu aşağıdaki örnekteki gibi olacaktır(screenshot’tan da teyit edebilirsiniz). Bu durum mod5 ve mod6 hariç geçerlidir. Ayrıca mod1 de de active-backup çalışma prensibinden dolayı benzersiz MAC Addres kullanır.

bond0         Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C
enp6s0f0    Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C
enp7s0f0    Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C

NOT2 : OS tarafında Bonding’leri LACP olarak yapılandırdığınız taktirde, Switch tarafında da karşılık gelen portlara LACP yapılandırmasını yapmalısınız. Örnek olarak Switch tarafında yapılması gereken ayarı aşağıda paylaşıyorum.

interface Ethernet X
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface Po1
switchport mode trunk
mlag 1

2- LACP olmadan normal Bonding yapılandırması,

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
address
192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 1
92.168.1.1
dns-nameservers 1
92.168.1.1

bond-mode 1
bond-miimon 100
bond-slaves enp6s0f0 enp7s0f0
bond-downdelay
0
bond-updelay
0
bond-xmit_hash_policy 1

3- İp olmadan nic olarak bonding yapılandırması,

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet manual

bond-mode 4
bond-miimon 100
bond-lacp-rate fast
bond-slaves none
bond-downdelay 200
bond-updelay 200
bond-xmit_hash_policy 1