İfconfig Command Not Found Uyarısı – CentOS 7 Minimal Yüklemeler

İfconfig Command Not Found Uyarısı – CentOS 7 Minimal Yüklemeler
CentOS 7 minimal yükleme seçeneğinde sistemde ifconfig çalışır vaziyete gelmez. O yüzden bu hata alınır. Alternatif olarak ip komutu kullanılabilir. Aşağıda örnek belirtilmiştir. >ip addr if2 İfconfig komutunu kullanabilmek için sisteme yüklemek gereklidir. Aşağıdaki komutu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. >yum install net-tools –y if3 if4 Daha sonra ifconfig komutunu çalıştırabilirsiniz. if5

No Comments

Post a Comment

18 + nine =