İnternet Hız Değeri ve Anlamı

İnternet Hız Değeri ve Anlamı
İlk önce BYTE(bayt) birimlerine bakalım Bit Byte Kilobyte Megabyte Gigabyte Terabyte Petabyte Eksabyte Zettabyte Yottabyte Not: b=bit B=byte anlamına gelmektedir, ifade edilirken ona göre ifade edilir. Yani küçük b ile büyük B arasında anlamlandırırken böyle bir fark vardır. Kapasite Ölçümleri; 8bit=1Byte 1024Byte=1KB 1024KB=1MB 1024MB=1GB 1024Gb=1TB 1024TB=1PB 1024PB=1EB 1024EB=1ZB 1024ZB=1YB şeklindedir. İnternet hızı Kbps(Kilo bit per second) yada Mbps(Mega bit per second) yada Gbps(Giga bit per second) diye anlandırılır. Yani saniyedeki kilobit yada megabit yada gigabit değeridir. 1Mbps’deki net değeri hesaplanırken; 1Mbps = 1/8bit ile MB cinsinden sonuç çıkar 0,125 MB/s’tir. Sıfırdan kurtulmak va daha anlaşılır bir değer elde etmek için 1024KB ile çarpılır(1/8*1024), buna göre 1 Mbps net hızı saniyede max 128KB/s değere ulaşır. 2Mbps = (2/8)*1024= 256KB/s 4Mbps = (4/8)*1024 = 512KB/s 6Mbps = (6/8)*1024 = 768KB/s 8mbps = 8/8 = 1MB/s (Sonuç ilk örnekte olduğu gibi MB cinsinden olduğu için tam sayı çıkacaktır. Bir daha 1024 ile çarpmaya gerek yok. KB’ye çevirmek isterseniz çarpabilirsiniz.) 16Mbps = 16/8 = 2MB/s 32Mbps = 32/8 = 4MB/s 64Mbps = 64/8 = 8MB/s 100Mbps = 100/8 = 12,5MB’tır. Teorikte ki yaklaşık hesaplar bu şekildedir. Pratikte hattın yoğunluğu, alt yapı kalitesi, santrallere olan uzaklık, yapılan temel konfigurasyonlar(adil kota, asimetrik hat gibi) vs. işin içine girince değişmeler gözlemlenebilir. Kaldıki ADSL gibi asimetrik hatlar da upload(veri gönderme), Download(veri indirme) birbirine etki eder, yani birbirinden bağımsız değildir. Örneğin içerdeki tüm çalışanlar aynı anda dışarıya veri gönderdiğinde upload hattı sature eder, buda direk download’a etki eder, o zaman Mbps cinsinden hattınız pek bişey ifade etmez. Zaten asimetrik hatlarda, örneğin aldığınız 8Mbps indirme hızı size olduğu gibi yansımaz. Fakat noktadan noktaya(P2P) gibi simetrik hatlarda Upload ve Download birbirinden bağımsız olup, hat sature olmaz ayrıca aldığınız hızdaki hizmet size olduğu gibi yansır, tam kapasite ile çalışırsınız.

No Comments

Post a Comment

one + fourteen =