Linux Sistemlerde History Komutunun TimeStamp ile Çıktısı

Linux Sistemlerde History Komutunun TimeStamp ile Çıktısı

Linux sistemlerde çalıştırılan komutların history de, tarih/saat/dakika cinsinden tutturmak ve daha sonra bunları timestamp lı olarak history komutu elde etmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Tüm kullanıcılarda aynı formatta tutturmak için,

/etc/profile yada /etc/.bashrc

Sadece belirli bir kullanıcıda yapmak için,

.bashrc yada bash_profile(.profile), dosyalarından birini vi/vim/nano aracı ile edit edip en alt satıra aşağıdaki parametreyi ekleyin.

> export HISTTIMEFORMAT=”%F %T “

Daha sonra sistemi yeniden başlatın yada değişiklik yaptığınız dosyayı source edin, aşağıdaki gibi.

> source /etc/profile

No Comments

Post a Comment

nine − one =