Ping Komutunu Zaman Damgası İle Çalıştırma (timestamp)

Ping Komutunu Zaman Damgası İle Çalıştırma (timestamp)

Ping komutunu dakika/saniye hatta tarih cinsinden akışını takip etmek isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki şekilde time stamp ekleyerek çalıştırmalısınız.

> ping 8.8.8.8 | while read pong; do echo “$(date): $pong”; done

No Comments

Post a Comment

19 + eleven =