Shutdown/Restart/Suspend/Hibernate – CentOS 7

Shutdown/Restart/Suspend/Hibernate – CentOS 7
Centos 7 için kapatma, yeniden başlatma, askıya alma ve hazırda bekletmek için kullanabileceğiniz spesifik komutlardan bahsedeceğim. Sistemi kapatma için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. >systemctl poweroff >shutdown now (bu komutta parametler mevcuttur) >systemctl poweroff –force (tüm çalışan işlemleri sonlandırır, makinayı kapatmaya zorlar) Sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutları kullanbilirsiniz. >systemctl reboot >reboot (bu komutta parametler mevcuttur) >shutdown -r now >systemctl reboot –force (tüm çalışan işlemleri sonlandırır, makinayı yeniden başlatmaya zorlar) >systemctl reboot –force –force (herhangi bir sürece bakılmadan işlem hemen yürütülür) Sistemi askıya almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. >systemctl suspend Sistemi hazırda bekletmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. >systemctl hibernate

No Comments

Post a Comment

2 × 1 =