Komut Satırı Üzerinden Mail Gönderme EHLO/HELO – Mail Server Test with Telnet on Linux

İlk olarak mail server’a telnet ile 25 portu üzerinde bağlanalım.

> telnet mailserver.com.tr 25

Ardından;

> HELO deneme.com.tr

Ardından;

> mail from: deneme@deneme.com.tr

Ardından;

> rcpt to: fatih.aslan@domain.com

Ardından(mail içeriğini bu kısımda hazırlayacağız);

> data

Daha sonra(subject);

> subject: deneme

bu kısımda mail içeriği yani mesaj bloğu

Ardırdan(nokta işareti mailimiz tamam oldu, gönder manasına gelmektedir);

> .

İşlem bu kadar.

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

Makalenin ilk aşamasına Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1 linkinden ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2016 Accepted Domain Ayarı

Kabul edilen domain manasına gelen bu kısımda kullanacağımız domain adres tanımlamasını yapacağız. Mail flow seçeneğine tıkladıktan sonra accepted domains seçeneğine tıklıyoruz ve ardında + işaretine tıklayarak tanımlamaya başlıyoruz.

exc201621

Ardından bilgileri girdikten sonra Save diyoruz.

exc201622

Ardından oluşan domain’e çift tıklarak.

exc201623

Onu default domain yapabilirsiniz.

exc201624

Exchange Server 2016 Send Connector Tanımlama

Mail gönderebilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken ayarlardan biri send connector’dür.

Admin Center’e bağlandıktan sonra mail flow tıklayın ardından send connectors ve ardından + işaretine tıklayın.

exc201625

Ardından açılan menüden sender name’yi belirleyip dışarıya mail atabilmek için internet seçmesini aktif edip Next ile devam edin.

exc201626

Mevcut yapım mx kaydını sorgulayarak mail göndereceği için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyorum, tabi bu durumda yapımın sorgulama için nete erişimi olması gerekmekte. Diğer seçenek ise smart host üzerinden mail gönderimi gerçekleştirecekse kullanılır.

exc201627

Daha sonra mail göndereceğimiz domainleri belirleyeceğimiz ekran geliyor. Burda tabi tüm domainlere mail gönderimi gerçekleştireceğimiz için “*” işaretini kullanacağız. İlk olarak + işaretine tıklayıp SMTP FQDN bölümüne * işaretini ekleyip Save dedikten sonra Next ile devam edin.

exc201628

Ardından mail gönderecek server seçimini gerçekleştireceğimiz ekran gelecek, sırasıyla + işaretine basıp server’ı seçip add dedikten sonra Ok diyoruz ve Finish ile işlemi bitiriyoruz.

exc201629

Exchange Server 2016 Receive Connector Tanımlama

Dışarıdan mail alabilmek için bu ayar yapılmalıdır. İlk olarak mail flow geldikten sonra receive connectors seçeneğine geliyoruz ve daha sonra Default Fronted EXCHANGE2016 seçeneğine çift tıklıyoruz.

exc2016210

General sekmesi,

exc2016211

Security kısmında,

exc2016212

Scoping kısmı,

exc2016213

Exchange Server 2016 E-Mail Adress Policies

Daha öncesinde accepted domain oluşturmuştuk, burada onun için policies oluşturmalıyız yoksa default policy üzerinden çalışacaktır ve yeni oluşturulan mailbox’lar .local uzantısıyla oluşur ve buda sorunlara yol açacaktır.  Mail flow seçeneğinden email adress policies kısmına gelip, + işaretine tıklıyoruz.

exc2016214

Arından gelen menüden aşağıdaki işlemleri uygulayarak,

exc2016215

OK tıklayın.

exc2016216

Ardından Apply diyerek kuralı uygulayalım,

exc2016217

Çıkan uyarıya Yes deyip,

exc2016218

Close diyerek işlemi bitirelim.

exc2016219

Ve son kontrol olarak, recepients kısmından mailboxes kısmına gelirsek buraya kadar tüm ayarlar başarılı bir şekilde uygulandıysa eğer; Administrator@fatlan.local, Administrator@fatlan.com olarak değişecektir.

exc2016220

Tabi son işlemler olarak İnternal ve External DNS tarafında Exchange Server’ı işaret eden gerekli kayıtları girmeniz gerek.

exc2016221

Ve kullanıcıların ve maillerin dışardan içeriye ulaşabilmesi için firewall tarafında gerekli kuralları oluşturmalısınız. Aşağıdaki gibi…

SOURCE DESTINATION PORT

ANY

Public IP

Nat/Pat

Private IP

25,587(SMTP)

110(POP3)

143(IMAP)

80(HTTP)

443(HTTPS)

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1

Kuruluma başlamadan önce ilk olarak kısaca Exchange Server 2007 ve 2016 ya kadar olan kısımdan ve rollerden bahsedelim.

Bilindiği gibi 2007 ve 2010 Exchange Server da 5 adet rol bulunmaktadır.

Mailbox Server Role = Mailbox’ları ve public folder’ları yönetmek için gerekli olan bir roldür. Bu rol Active Directory ile iletişim içinde çalışacağı için bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Hub Transport Role = Maillerin yönlendirilmesi için gerekli olan bir roldür. Maili kategorize ederek organizasyondan geçmesini sağlar. Bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Client Access Server Role = Bu rol, tüm mail protokollerinin Exchange Server’da kullanılmasını sağlar. Exchange Active Sync clients, Outlook Anywhere (RPC over HTTP), POP, IMAP, Outlook Web App, MAPI protokollerine bağlantı kurar. Bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Üsteki roller genelde her organizasyonda olması gerekenler olup alttaki roller isteğe bağlı konumlandırılır ki Hub Trasport rolü, Edge Transport rolü ile benzerlikler taşımaktadır. Örneğin, bu rol ile yine kullanıcılara ve external domainlere  yönelik filterlar oluşturulabilir.

Edge Transport Server Role = SMTP ile internet arasındaki güvenlik için kullanılan bir roldür. Ayrıca Active Directory sunucusuna üye olmaya gerek duymuyor.

Unified Messaging Server Role = Organizasyonunuz için, ses ve faks mesajlarının kullanılmasını sağlayan bir roldür.

e20161

Daha sonrasında tabi donanımların daha da güçlenerek gelmesi ve microsoft’un yapıyı daha complex yapıdan daha basit yapıya indirmek ve kullanım açısından daha efektif olması için bir takım geliştirmelere gitti.

Bu yüzden Exchange Server 2013’te rol sayısı 5 ten 2 ye düştü. Bunlar Mailbox Server Role ve Client Access Rolleridir. Ayrıca (EMC) artık yerini Exchange Administration Console (EAC) ye bıraktı. Bu sayede web üzerinden yönetim sağlandı.

Exchange Server 2016 da ise 2 rol olarak dağıtılabiliyor. Mailbox Server ve Edge Server. Cas rolünüde kaldırmışlar Mailbox rolüne servis olarak birleştirmişler. Daha hızlı ve kullanıcı açısından daha efektif yenilikler eklenerek geliştirilmiştir.

Exchange Server 2016 için sistem gereksinimleri ve diğer bilgilerin bulunduğu bu linki https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt170645(v=exchg.160).aspx incelemenizi tavsiye ederim.

Directory Servis desteği

e20162

Donanım desteği

e20163

Sistem desteği

e20164

Kullanıcı uygulama desteği

e20165

Artık kuruluma geçebiliriz. Bizim oluşturacağımız yapının basit şeması aşağıdaki gibidir.

e20166

Ben ortamımı hazırladım, Domain Controller ve Exchange Server’ın kurulacağı makina hazır ve aşağıdaki screenshot’tan da anlaşılacağı gibi makinayı domian kattım. Ayrıca Exchange Server hem kurulumu hem yönetimi için AD DC üzerinde bir user oluşturup, haklarını verdikten sonra o user ile işlemleri yapmanızı tavsiye ederim. Ben test ortamında olduğum için Domain Admin ile işlemlerimi yapacağım.

e20167

Ayrıca kurulum yapılacak server’ın bölge ve dil ayarlarının Engilish & United States olması ileriye dönük olarak problemlerle karşılaşmamanız için yapmanızı öneririm. Zaten türkçe olursa menü karşınıza Türkçe gelecektir.

Ardından Exchange’nin kurulumunun yapılacağı sunucu üzerinde aşağıdaki komutu PowerShell’i Admin modda açtıktan sonra çalıştırın.

“Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation”

Komutları yapıştırarak kurulumu başlattık ve kurulum yapılıyor.

e20168

Ve kurulum bitti, ardından sunucuyu yeniden başlatın.

e20169

Ardından aşağıdaki gereksinimleri kurun. Genelde Server üzerinde .Net 4.5 kurulu olur.

Ardından Active Directory nin Exchange Server 2016 için uyumlu hale getirmek için bir takım işlemler yapılmalı. Bunu iki yöntemle yapabiliriz. Manuel olarak birkaç komut koşturarak yada Exchange Server kurulum sihirbazına bu işi bırakarak yapılabilir.

Manuel olarak CMD’yi admin modda çalıştırarak Exchange Setup dizinine gidip orada aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz. Ben C:\Exchange2016 altına dosyaları çıkarttım.

Active Directory Şema genişletilmesi

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201610

Active Directory hazırlama

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: “organizasyon adı” /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201611

Etki Alanınızdaki tüm Domainleri Hazırlama

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareAllDomains /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201612

Bu işlemleri yaptıktan sonra schema versiyonunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz yada ADSI EDIT’ten kontrol edebilirsiniz. Update başarılı bir şekilde gerçekleştiyse versiyon numarasını size döndürecektir aksi halde boş dönecektir.

Ayrıca Exchange Server 2016 için Schema Versionlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

“Exchange Schema Version = ” + ([ADSI](“LDAP://CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt,” + ([ADSI]”LDAP://RootDSE”).schemaNamingContext)).rangeUpper

e201613

İkinci olarak bu işi kurulum sihirbazına bırakabiliriz fakat daha öncesinde Remote Server Administration Tools kurulumunu yapmalısınız. Bunu GUI arayüzü ile yapabilirsiniz yada Aşağıdaki komutu PowerShell’i admin modda çalıştırdıktan sonra yapabilirsiniz.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Bu zamana kadar kurulum için tüm ön hazırlıkları yapmış olduk. Şimdi direk setup dizinine giderek kurulum dosyasını çalıştıraralım.

Update’ler olup olmadığını kontrol etmesi için Next ile devam edin.

e201614

Kurulum için dosyalar kopyalanıp kullanabilir hale getiriliyor.

e201615

e201616

Next ile devam edin.

e201617

Lisans sözleşmesini kabul edip Next ile devam edin.

e201618

Önerilen ayarlar yada diğerini seçebilirsiniz ardından Next ile devam edin.

e201619

Kurulum karşınıza aşağıdaki gibi gelecektir. Mailbox rolünü seçtiğiniz anda Management tools otomatik olarak seçilecektir. Edge transport rolü pasif olacaktır. Nedeni ise mailbox ile aynı sunucu üzerinde çalıştırılamaz olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Exchange Server için gerekli yüklemeleri kontrol ettirip gerekirse yükletmek için seçeneği aktif edebilirsiniz.

e201620

Son şekil aşağıdaki gibi olacaktır. Ardından Next ile devam edin.

e201621

Kurulum yapılacak lokasyonu belirledikten sonra Next ile devam edin.

e201622

Bu aşamadan sonra Organizasyon adı belirlemenizi isteyip, şemayı genişletme işlemini yaptıktan sonra kurulumu bitirecekti fakat ben şema genişletme işlemini manuel olarak komutlar aracılığı ile yaptığım için bu adımları bana sormadı.

Malware taramasının onaylayıp, isterseniz onaylamayıp Next ile devam edebilirsiniz.

e201623

Ardından Exchange kurulumunu başlatmak için Install seçeneğini tıklayın. Ve kurulmasını bekleyin, burda işlemler biraz uzun sürecektir.

e201624

Kurulum devam ediyor.

e201625

Kurulum bitti, EAC açılması için onaylayıp Finish tıklayın.

e201626

https://sunucuadi/ecp şeklinde Exchange Admin Center web arayüzü açılır.

e201627

Ve bağlandık.

e201628

Daha sonrasında makalenin hem devamı, hem de yapılması gereken temel işlemlere aşağıdaki devam linkinden ulaşabilirsiniz.

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

The WS-Management service cannot process the request. The user load quota of 1000 requests per 2 seconds has been exceeded…

Çözüldü: “The WS-Management service cannot process the request. The user load quota of 1000 requests per 2 seconds has been exceeded” Exchange 2010 management Console bağlanırken yukarıdaki screenshot’tan da anlaşılacağı gibi, bu hatayı alıyorsanız;

Yapmanız gereken IIS servislerini yeniden başlatmak “iisreset” yada “services.msc” aracılığı ile, sonrasında sorun çözülecektir.

iisreset

Outlook’ta kalıcı olarak silinen mailleri kurtarma

Exchange yapısındaki sistemlerinizde genelde kullanıcı tarafında Outlook ürünü kullanılmaktadır.

Outlook üzerinde normal silinen öğeleriniz Deleted Items(Silinmiş öğeler) klasörüne atandığı için buradan kurtarma işlemi basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Peki shift+delete olarak kalıcı silinen mailleriniz için yapabilirsiniz. Kalıcı olarak silinen maillerinizi basitçe kurtarmanın iki yolu var.

İlk olarak- Office 2010 üzerinden göstermekteyim, diğer sürümlerde görünüm farklılık gösterebilir.- Folder(Dosya) sekmesine tıklayarak, Recover deleted Items(Silinen Öğeleri Kurtar) butonunu tıklayın,

dl1

 

Burada kalıcı silenen mailleriniz görebilir ve kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

dl2

 

İkinci bir yer ise OWA, online olarak kullandığınız mail yönetimidir. Genede mail.domainadı olarak taracıyı üzerinden giriş yapılır, sizde giriş yaptıktan sonra Deleted Items(Silinmiş öğeler) klasörüne sağ tıklayıp, Recover deleted Items(Silinen Öğeleri Kurtar) sekmesini tıklayarak kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tarayıcı farkları nedeni ile görünüm farkı olabilir.

dl3

 

dl4

 

Bu işlemleri gerçekleştirebilmenin şartı Exchange Server’ın teslim noktası mailbox’ınız olmalıdır. Yani *.ost yapısındaki hesabınız olmalıdır. Yoksa *.pst dosyasında tutulan maillerinizi kalıcı olarak silerseniz bunları  3rd party kurtarma programları kullanarak kurtarabilirsiniz.

 

Cached Exchange Mode

Bu özellik, Microsoft Exchange Server 2000’den buyana süre gelmektedir.  Exchange hesabının kullanıcı tarafındaki kurulumlarında(genelde Outlook) bu modun aktif edilmesi daha iyi deneyim sunar. Posta sunucunuzdaki maillerin bir kopyasını bilgisayarınızda tutar. Bu mail kopyalarının bilgisayara indirilmesini hızlı ve sık sık gerçekleşmesini sağlayan Önbelleğe alınmış Exchange Modu(Cached Exchange Mode)’dur.

Cached Exchange Mode Açık ve Kapalı konuma getirme!

Office 2010’da anlatılacaktır, diğer sürümlerde görünüm farklılık gösterebilir.

out1

 

Account Settings’ten aktif kullanıcı Change edilir.

out2

 

Daha sonra Mod açık veya kapalı konuma getirilebilinir.

out3

 

Daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Exchange Server ActiveSync’e tanımlı cihazları görme

Exchange tabanlı mail server’larınızda muhtemelen Microsoft Outlook kullanımının yanı sıra bir çok mobil cihaz(tablet veya telefon) kullanılıyor ve Exchange ActiveSync sayesinde maillerinizi her cihazdan eşit ve sorunsuz bir şekilde takibini sağlıyor olabilirsiniz.

  1. E-posta iletileri   Tüm posta klasörlerinizdeki e-posta iletilerini eşitleyebilirsiniz.
  2. Sesli posta iletileri   Sesli posta iletileri Posta Kutunuzla eşitlenir.
  3. Takvim verileri   Takviminizi görüntüleyebilir ve takviminize randevular ekleyebilirsiniz.
  4. Kişi verileri   Kişilerinize cep telefonunuzdan erişebilir ve bu kişilerle telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
  5. Görev verileri   Posta kutunuza depolanmış Görevleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Tüm bu cihazlarınızı toplu halde görüp, detaylı bilgi almak ve yönetmek isteyebilirsiniz. Bunun için mail hesabınıza Web Panel üzerinden bağlantı sağlamanız gerek. Genelde mail.domainadı olarak ulaşım sağlanmaktadır. Ardından Web Panel üzerinden erişim sağladığınız mail servisinizin sağda en üst bölümde Seçenekler ve Tüm Seçenekleri Görün kısmından

tsg

Sonra Telefon sekmesinden

tlfn

Exchange ActiveSync ile eşitlenecek tüm cihazlarınızı görebilirsiniz. Dil ve tarayıcı farkı nedeni ile görünüm farklılık gösterebilir.

ayrıntılr

 

Mobil cihazınıza ait tüm detayları görebilir, düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

 

Bir mobil cihazı hesabınızla eşitlenecek şekilde ayarlama!

Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP4 ; Tüm ürün ve cihazlarda kurulum talimatlarına ve yönergelere bu linkten ulaşabilirsiniz.