SNMP Kurulumu ve Ayarları – Ubuntu Server 14.04

Simple Network Management Protocol(Basit Ağ Yönetim Protokolü) Geniş yapıya sahip ağ yapılarında bulunan cihazları denetlemek için kullanılır. Cihaz üzerindeki sıcaklıktan, cihaza bağlı kullanıcılara, internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar çeşitli bilgiler SNMP’de tanımlanmış ağaç yapısı içinde tutulurlar.

Kuruluma geçmeden önce bu link‘i inceleyebilirsiniz.

Kurulumu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>apt-get install snmp snmpd –y

usmp1

Daha sonra vi editörünü kullanarak aşağıdaki komutla SNMP’yi konfigüre edebilirsiniz.

>vi /etc/snmp/snmpd.conf

usmp2

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” ve “private” dir. UDP port 161 den çalışır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için bu link‘i incelemenizi tavsiye ederim.

Dosyanın içine Community(Topluluk) ekliyorum.

>rocommunity  fatlan(community_string)

>syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

>syscontact  email@domain_adresi   gibi…

Daha sonra servisi yeniden başlatın ve işlem tamam.

>service snmpd restart

usmp3

Ubuntu 14.04 root kullanıcısı aktif edip SSH yetkisi verme

Ubuntu için oluşturduğunuz herhangi bir user ile login olduktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırın.

>sudo passwd root

Komutu çalıştırdıktan sonra login olduğunuz kullanıcının şifresini soracak, girdikten sonra root için yeni şifreyi girmenizi ardından tekrar girmenizi isteyecek. Sonrasında sisteme root kullanıcısı ile login olabilirsiniz. Çıktı aşağıdaki gibidir.

ur1

Şimdi root’un SSH ile bağlanabilmesi için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

ur2

Gördüğünüz gibi işlemleri yapmadan önce SSH ile bağlantı denediğimde Access denied alıyorum.

İlk olarak aşağıdaki komutu çalıştırarak sshd_config dosyasına girin.

>sudo vi /etc/ssh/sshd_config

ur3

Dosyanın içindeki PermitRootLogin without-password satırını PermitRootLogin yes ile değiştirin.

ur4

ur5

Daha sonra SSH servisini restart edin.

>service ssh restart

ur6

Şimdi root için SSH bağlantısını tekrar deneyelim ve başarılı olduğunu görelim.

ur7

Ubuntu Server 14.04 LTS kurulumu – Adım Adım

LTS nedir? : Bu sürüm için Nisan 2019’a kadar openstack ve Icehouse destek sürümü de dahil olmak üzere uzun dönem  Ubuntu Server destek versiyonudur.

Herhangi bir kurulum aygıtı yada *.iso dosyasını boot ettikten sonra kurulum dilini seçin.

ubuntu1

Daha sonra Install Ubuntu Server sekmesini tıklayın.

ubuntu2

Ardından yükleme dilini seçin.

ubuntu3

Daha sonra lokasyon seçiminizi yapın. Türkiye bu sürümde Asia kıtasında yer alıyor.

ubuntu4

Lokasyon seçimini Türkiye yaparsanız dil ve lokasyon kombinasyon bilgileri eşleşmediği için kullanabilir olmadığına dair, seçtiğimiz dil için varsayılan yerel ayarların  kullanılabilir olması için ülke seçimi menüsü tekrar açılacaktır. Buradan seçimi yapıp devam edin.

ubuntu5

Daha sonra klavye‘yi belirlemek istediğimizi soran menü açılacak.

ubuntu6

Klavye seçimini yapıp Enter’ı tuşlayın. Ben Turkish seçeneğini seçiyorum.

ubuntu7

Ardından türkçe düzenini belirleyelim.

ubuntu8

Ardından eklenen bileşenler yükleme ekranı açılacak.

ubuntu9

Network ayarları için otomatik yükleme ekranı açılacak. Ortamımızda DHCP sunucusu olmadığı için hata verecek.

ubuntu10

Continue deyip devam edin.

ubuntu11

Daha sonra network ayarlarını yapabileceğimiz seçenekler açılacak, ben manuel ayar seçmesini seçiyorum.

ubuntu12

İp bilgisini gireceğimiz ekran açılacak, bilgileri girdikten sonra Continue deyip devam edin.

ubuntu13

Ardından Netmask bilgisi giriş ekranı gelecek, bilgileri girdikten sonra tekrar Continue deyip devam edin.

ubuntu14

Daha sonra Gateway bilgisi ekranı, Continue deyip devam edin.

ubuntu15

Daha sonra DNS adresi giriş ekranı açılacak, bilgileri girdikten sonra Continue deyip devam edin.

ubuntu16

Hostaname bilgisi giriş ekranı, bilgileri girdikten sonra Continue ile devam edin.

ubuntu17

Makina Domaine join olacaksa bu ekranda bilgileri yazabilirsiniz, Continue ile devam edin.

ubuntu18

Daha sonra yeni kullanıcı oluşturma ekranı açılacak, kullanıcı Full name girdikten sonra Continue ile devam edin.

ubuntu19

Username girişinden sonra devam edin.ubuntu20

Şifre belirleyip devam edin.

ubuntu21

Şifreyi tekrar girip devam edin.

ubuntu22

Home klasörünü Encrypt edebileceğiniz menü açılacaktır. Ben No deyip devam ediyorum.

ubuntu23

Zaman ayar ekranı açılacaktır. Yes ile devam edin.

ubuntu24

Disk bölümleme ekranı açılacak, manuel yapabilirsiniz ben ikinci seçenek ile devam ediyorum.

ubuntu25

Sanal ortamda yaptığım için aşağıdaki gibi bir uyarı alıyorum, onaylayıp devam ediyorum.

ubuntu26

Değişiklikleri Yes diyerek diske yazdırıyoruz.

ubuntu27

Tüm alanı Continue ile tek partition yapıyorum.

ubuntu28

Tüm değişiklikleri Yes diyerek onaylıyorum.

ubuntu29

Yükleme ekranı,

ubuntu30

Ortamda Proxy server’ınız varsa burada girebilirsiniz.

ubuntu31

Sistem update’leri ayar menüsü, ben ilk seçenek ile devam ediyorum.

ubuntu32

Daha sonra boşluk tuşu ile OpenSSH aktif edip devam edin. Diğer seçenekleri kullanım amacına göre seçebilirsiniz.

ubuntu33

Yükleme ekranı,

ubuntu34

Disk GRUB Boot loader yükleme ekranı, Yes ile devam edin.

ubuntu35

Yüklemeyi bitirmek için Continue deyip çıkın ve sistem yeniden başlayacaktır.

ubuntu36

Daha sonra sistem açıldığında kullanıcı ve şifre bilgilerini girerek sisteme login olabilirsiniz.

ubuntu37

Shutdown/Restart/Suspend/Hibernate – CentOS 7

Centos 7 için kapatma, yeniden başlatma, askıya alma ve hazırda bekletmek için kullanabileceğiniz spesifik komutlardan bahsedeceğim.

Sistemi kapatma için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

>systemctl poweroff

>shutdown now (bu komutta parametler mevcuttur)

>systemctl poweroff –force (tüm çalışan işlemleri sonlandırır, makinayı kapatmaya zorlar)

Sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutları kullanbilirsiniz.

>systemctl reboot

>reboot (bu komutta parametler mevcuttur)

>shutdown -r now

>systemctl reboot –force (tüm çalışan işlemleri sonlandırır, makinayı yeniden başlatmaya zorlar)

>systemctl reboot –force –force (herhangi bir sürece bakılmadan işlem hemen yürütülür)

Sistemi askıya almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

>systemctl suspend

Sistemi hazırda bekletmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

>systemctl hibernate

CentOS 7 Minimal Kurulum – Adım Adım

Centos 7 yeni ve temiz bir kurulum için Install CentOS 7 seçeneğini onaylayıp devam ediyoruz.

cnt1

Sistem dilini seçim ekranı, ben ingilizce olarak belirleyip Continue diyerek devam ediyorum, siz kendinize göre ayarlayıp devam edebilirsiniz.

cnt2

CentOS 7 de tüm kurulum bilgileri tek bir sayfada toplanmış hali aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere, şimdi tek tek seçeneklerin ne işe yaradığına bakacağız.

cnt3

Zaman ve saat ayarını kendi lokasyonunuza göre ayarladıktan sonra Done edip çıkın.

cnt4

Klavye seçim panelinde isteğinize göre listede bulunan dillerden seçim yapıp yada var olanları kaldırabilirsiniz.

cnt5

Ardından Done deyip çıkın.

cnt6

Yükleme kaynağını belirleyebileceğiniz menü, ben Vmware ortamında yaptığım için hiç bir değişiklik yapmadan Done diyerek çıkıyorum.

cnt7

Önemli kısıma geldik. Aşağıda da görüldüğü üzere sistem yükleme seçenekleri, ben minimal olarak kurulum gerçekleştireceğim siz isterseniz herhangi bir server alt yapısı kurulumunu seçerek yada GUI olmasını istiyorsanız GNOME ve KDE Desktop seçeneklerini aktif edip kuruluma devam edebilirsiniz.

cnt8

Yükleme bilgilerinin olduğu disk alanı menüsüdür. Burada disk bağlayabilir, çıkarabilir yada partition yapıp kuruluma devam edebilirsiniz. Ben değişiklik yapmadan kuruluma devam ediyorum.

cnt9

Makinanızın ağ ortamına dahil olması ve internete çıkabilmesi için aşağıda da görüldüğü üzere GUI’sel olarak burada ip yapılandırmasını yapabilrsiniz. Ben burada tercih etmiyorum içerde yapıyorum, siz burada işlemleri yapıp Ethernet’i ON pozisyonunda kuruluma Done diyerek devam edebilirsiniz.

Komut satırında ağ ayarlarına bu link‘ten ulaşabilirsiniz.

cnt10

cnt11

cnt12

Tüm işlemleri doğru yaptıysanız eğer aşağıdaki gibi Begin Installation aktif olacaktır. Tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz

cnt13

Kurulum yaptığı esnada root şifresini belirlemelisiniz, isterseniz yeni bir user da oluşturabilirsiniz.

cnt14

Kurulum bitti, Reboot tıklarak makinayı yeniden başlatın.

cnt15

Ve login ekranı.

cnt16

Vmware Tools yükleme – CentOS 7

Vmware Tools sanal sunucularımızın daha performanslı ve gerçek makinalar ile daha optimizasyonlu çalışması için yüklenmesi gereken yazılımdır. yukarıdaki görüntüden anlaşılacağı üzere sanal makinamız üzerinde Vmware Tools yüklenmemiş ve çalışmamaktadır.

İlk önce bilgisayara CD takar gibi Vmware Tools’u sisteme Install/Upgrade tıklayarak entegre ediyoruz.

vmt2

Karşımıza gelen uyarıya OK dedikten sonra,

vmt3

Görüntünün aşağıdaki olması gerek.

vmt4

Şimdi sisteme girip kurulumu başlatabiliriz. Ama öncesinde Minimal yüklemelerde Development Tools seçeneğini aktif etmediyseniz Vmware tool’u yüklerken perl ile ilgili hata alacaksınız. Hatayı almamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>yum install perl -y

İlk önce aşağıdaki komut ile sisteme mount edelim.

>mount /dev/cdrom /mnt/

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

vmt5

Daha sonra mnt klasörüne girmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>cd /mnt

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

vmt6

Daha sonra mnt klasörünün içindeki Vmware tools dosyasını tmp klasörüne aşağıdaki komut ile kopyalayın.

>cp VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz /tmp/

vmt7

Daha sonra tmp klasörünün içine girin.

>cd /tmp/

vmt8

Ardından sıkıştırılmış Vmware dosyasını tmp klasörünün içine aşağıdaki komut ile açın.

>tar -zxvf VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz

Dosyalar hızlı bir şekilde aşağıya doğru listelenecektir. Aşağıdaki komut ile setup klasörünün içine girelim.

>cd vmware-tools-distrib

vmt9

Şimdi aşağıdaki komut ile kurulum dosyamızı çalıştıralım.

>./vmware-install.pl

vmt10

Daha sonrasında gelen uyarılara enter ve yes diyerek başarılı bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

vmt11

Daha sonrasında sisteminiz reboot edin.

vmt12

Ve aşağıdaki görüntüde Vmware Tools’un başarılı bir şekilde yüklendiğini görebilirsiniz.

vmt13

İfconfig Command Not Found Uyarısı – CentOS 7 Minimal Yüklemeler

CentOS 7 minimal yükleme seçeneğinde sistemde ifconfig çalışır vaziyete gelmez.

O yüzden bu hata alınır. Alternatif olarak ip komutu kullanılabilir. Aşağıda örnek belirtilmiştir.

>ip addr

if2

İfconfig komutunu kullanabilmek için sisteme yüklemek gereklidir. Aşağıdaki komutu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

>yum install net-tools –y

if3

if4

Daha sonra ifconfig komutunu çalıştırabilirsiniz.

if5

SNMP Kurulumu ve Ayarları – CentOS 7

Simple Network Management Protocol(Basit Ağ Yönetim Protokolü) Geniş yapıya sahip ağ yapılarında bulunan cihazları denetlemek için kullanılır. Cihaz üzerindeki sıcaklıktan, cihaza bağlı kullanıcılara, internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar çeşitli bilgiler SNMP’de tanımlanmış ağaç yapısı içinde tutulurlar.

Kuruluma geçmeden önce bu link‘i inceleyebilirsiniz.

Kurulumu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Komutla SNMP ve araçlarını yükleyelim.

>yum -y install net-snmp net-snmp-utils

snmpd1

snmpd2

Daha sonra vi editörünü kullanarak aşağıdaki komutla SNMP’yi konfigüre edebilirsiniz.

>vi /etc/snmp/snmpd.conf

snmpd3

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” ve “private” dir. UDP port 161 den çalışır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için bu link‘i incelemenizi tavsiye ederim.

Dosyanın içine Community(Topluluk) ekliyorum.

rocommunity  Community_ismi

syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

syscontact  email@domain_adresi

veya

com2sec readonly Snmp_ile_erişim_sağlayacak_Server_ipsi(ör:Cacti) Community_ismi

syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

syscontact  email@domain_adresi

Ardından servisi yeniden başlatın.

>service snmpd restart komutu çalıştırın aşağıdaki gibi bir uyarı gelecek.

snmp122

Yani yanlış metot kullanıyorsun aşağıdaki yöntemle o komutun yapacağı işi yapabilirsin diyor. Yani o komut CentOS 7’nin altındaki sürümlerde o şekilde çalışır.

CentOS 7‘de ise >systemctl restart snmpd.service komutunu koşturun

Daha sonra servisin sürekli çalışır durumda olması için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>chkconfig snmpd on gene yukardakine benzer bir uyarı alacaksınız. Aynen bu komutta 7’nin altındaki sürümlerde kullanılır.

snmp123

CentoOS 7‘de ise >systemctl enable snmpd.service komutunu koşturun

CentOS 7 Network Ayarları

İlk öncesinde interface’leri listeleyip durumları hakkında detaylı bilgi alalım. Bunun için

>nmcli d komutunu çalıştırın.

Benim 1 interface’m var  eno ile başlayan ve bağlı olmadığı gözükmekte alttaki resimden anlaşıldığı üzere,

cnw1

Daha sonrasında işlemlere hızlıca başlayalım. İlk olarak interface ayarları için bir editör komutu kullanmak gerekir. Ben default’ta gelen vi komutunu kullanacağım, tavsiyem vim komutudur ama farklı editör komutlarıda kullanarak yapacağımız işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tabi o komutları sisteme yükleyip entegre ettikten sonra kullanabilirsiniz.

>vi /etc/sysconfig/network-scripts/’interface dosyanızın ismi’ ardından enter’a basın. İnterface ismini bilmiyorsanız tab tuşu ile öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki örnek gibi,

cnw2

Daha sonra açılan dosyaya aşağıdaki komutları insert tuşuna bastıktan sonra ekleyin.

>BOOTPROTO=static

>ONBOOT=yes

>IPADDR=’makinada kullanacağınız subnetin ip adresi’

>NETMASK=’verdiğiniz ip adresinin netmask adresi’

>GATEWAY=’subnetin gateway ip adresi’

Yukarıda Static yapıdan bahsediyoruz, eğer DHCP üzerinden çalışacaksanız, sadece aşağıdaki komutları girmeniz yeterlidir.

>BOOTPROTO=dhcp

>ONBOOT=yes

Neyse komutları ekledikten son esc tuşuna bastıktan sonra ‘:x’ enter tuşuna basın ve kaydedip çıkın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi.

cnw3

Daha sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırarak servisi restart edin.

>systemctl restart network

cnw4

Şimdi DNS adreslerini girelim.

Bunun için yukardaki interface dosyasının içine dns adreslerini girerek yapılabilirdi. Bu birinci yöntem

>DNS1=’dns ip adresi’

>DNS2=’dns ip adresi’

İkinci yöntem

>vi /etc/sysconfig/network dosyasının içine kayıtları girerek yapabilirsiniz.

>HOSTNAME=CentOS7.domainadı(makina domain ortamında çalışacaksa makina isminden sonra .domainadı’nı girebilirsiniz.)

>DNS1=’dns ip adresi’

>DNS2=’dns ip adresi’

>SEARCH=Domainadı(makina domain ortamında çalışacaksa .domainadı’nı girebilirsiniz.)

Üçüncü yöntem, ben bunu kullanacağım

>vi /etc/resolv.conf   enter tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki kayıtları girin.

cnw5

>nameserver 8.8.8.8

>nameserver 8.8.4.4

cnw6

Daha sonra tüm ayarlarınız doğru olduğundan emin olmak için ve dns’in isim çözdüğünü görmek için herhangi bir domain’e ping atın.

cnw7

Daha sonra konunun başındaki ilk komutu tekrar çalıştırın ve bağlı olduğunu görün.

>nmcli d komutunu çalıştırın.

cnw8

E: Unable to locate package

Reading package lists…

Done building dependency tree

Reading state information…Done

E: Unable to locate package (paketismi)

Linux sistemlerde yüklemeye çalıştığımız paket sonrası bu hatayı alıyorsak eğer, repository’den kaynaklanmaktadır. Güncel source kaynaklarına ulaşmak için google.com‘dan ‘source list generator’ diye aratabiliriz veya sistem debian ise direk debgen.simplylinux.ch adresine girip aşağıdaki gibi size uygun seçenekleri aktif edip

debgen Generate sources.list butonuna tıkladıktan sonra

sourceslist

deb’le başlayan kısmı kopyaladıktan sonra /etc/apt/sources.list içine diğer repo adreslerinin disable olması için satır başlarına # işaretini koyduktan sonra yapıştırın. Ardından #apt-get update işlemini gerçekleştirin ve daha sonrasında tekrar paket kurulumunu gerçekleştirin. Paket ısrarla kurulmak istemiyorsa sistemdeki paket kurulum ismi farklıdır.