Cisco Packet Tracer

Cisco packet tracer fiziksel network cihazları ve araçlarına ihtiyaç duymadan networksel bir çok deneme ve uygulamaları gerçekleştirebileceğimiz, bize laboratuvar ortamı sunan bir simülasyon programıdır.

Hemen kurulumuna başlayalım

Uygulamayı internetten bir çok web sitesinden indirebileceğiniz gibi cisco resmi sitesinden de üye olduktan sonra indirebilirsiniz. Ben 6.0 versiyonunun kurulumunu gerçekleştireceğim. Kurulum dosyasını çift tıkladıktan sonra Next ile işleme başlayalım.

cp1

I accept the agreement seçip Next ile devam edelim.

cp2

Kurulum lokasyonunu seçtikten sonra tekrar Next ile devam edelim.

cp3

Next ile devam edelim.

cp4

Seçimi yaptıktan sonra Next ile devam edelim.

cp5

Install ile kuruluma başlayalım.

cp6

Finish ile işlemi sonlandırıp, uygulamanın başlamasını sağlayalım.

cp7

Spesifik ayarlar dosyasının user klasörünün altında bulunacağına dair bilgi, OK tıklayalım.

cp8

Ve kurulumumuz bitti, Cisco Packet Tracer giriş ekranı.

cp9

İnternet Hız Değeri ve Anlamı

İlk önce BYTE(bayt) birimlerine bakalım

Bit

Byte

Kilobyte

Megabyte

Gigabyte

Terabyte

Petabyte

Eksabyte

Zettabyte

Yottabyte

Not: b=bit B=byte anlamına gelmektedir, ifade edilirken ona göre ifade edilir. Yani küçük b ile büyük B arasında anlamlandırırken böyle bir fark vardır.

Kapasite Ölçümleri;

8bit=1Byte

1024Byte=1KB

1024KB=1MB

1024MB=1GB

1024Gb=1TB

1024TB=1PB

1024PB=1EB

1024EB=1ZB

1024ZB=1YB şeklindedir.

İnternet hızı Kbps(Kilo bit per second) yada Mbps(Mega bit per second) yada Gbps(Giga bit per second) diye anlandırılır. Yani saniyedeki kilobit yada megabit yada gigabit değeridir.

1Mbps’deki net değeri hesaplanırken;

1Mbps = 1/8bit ile MB cinsinden sonuç çıkar 0,125 MB/s’tir. Sıfırdan kurtulmak va daha anlaşılır bir değer elde etmek için 1024KB ile çarpılır(1/8*1024), buna göre 1 Mbps net hızı saniyede max 128KB/s değere ulaşır.

2Mbps = (2/8)*1024= 256KB/s

4Mbps = (4/8)*1024 = 512KB/s

6Mbps = (6/8)*1024 = 768KB/s

8mbps = 8/8 = 1MB/s (Sonuç ilk örnekte olduğu gibi MB cinsinden olduğu için tam sayı çıkacaktır. Bir daha 1024 ile çarpmaya gerek yok. KB’ye çevirmek isterseniz çarpabilirsiniz.)

16Mbps = 16/8 = 2MB/s

32Mbps = 32/8 = 4MB/s

64Mbps = 64/8 = 8MB/s

100Mbps = 100/8 = 12,5MB’tır. Teorikte ki yaklaşık hesaplar bu şekildedir.

Pratikte hattın yoğunluğu, alt yapı kalitesi, santrallere olan uzaklık, yapılan temel konfigurasyonlar(adil kota, asimetrik hat gibi) vs. işin içine girince değişmeler gözlemlenebilir.

Kaldıki ADSL gibi asimetrik hatlar da upload(veri gönderme), Download(veri indirme) birbirine etki eder, yani birbirinden bağımsız değildir. Örneğin içerdeki tüm çalışanlar aynı anda dışarıya veri gönderdiğinde upload hattı sature eder, buda direk download’a etki eder, o zaman Mbps cinsinden hattınız pek bişey ifade etmez. Zaten asimetrik hatlarda, örneğin aldığınız 8Mbps indirme hızı size olduğu gibi yansımaz. Fakat noktadan noktaya(P2P) gibi simetrik hatlarda Upload ve Download birbirinden bağımsız olup, hat sature olmaz ayrıca aldığınız hızdaki hizmet size olduğu gibi yansır, tam kapasite ile çalışırsınız.

Ubuntu 14.04 LTS Network Ayarları

Sabit ip yapılandırmak için,

>vi /etc/network/interfaces

ubn1

İnterface’ye  girdikten sonra ilk interface olan eth0 aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

>auto eth0

>iface eth0 inet static

>address 192.168.1.34

>netmask 255.255.255.0

>network 192.168.1.0

>broadcast 192.168.1.255

>gateway 192.168.1.1

>dns-nameservers 8.8.8.8

ubn2

Daha sonra servisi restart edelim.

>ifdown eth0 && ifup eth0

Dhcp tarafından ip ataması yapılandırmak için,

>vi /etc/network/interfaces

İnterface’ye  girdikten sonra ilk interface olan eth0 aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

>auto eth0

>iface eth0 inet dhcp

Daha sonra servisi restart etmek gerekir.

>ifdown eth0 && ifup eth0

Dns ayarları yukarıdaki görüldüğü gibi interface içine girilebileceği gibi,

>vi /etc/resolv.conf

Dosyasında da belirtilebilir.

>nameserver 8.8.8.8

ubn3

Daha fazla ayrıntıya bu linkten ulaşabilirsiniz.

SNMP Kurulumu ve Ayarları – Ubuntu Server 14.04

Simple Network Management Protocol(Basit Ağ Yönetim Protokolü) Geniş yapıya sahip ağ yapılarında bulunan cihazları denetlemek için kullanılır. Cihaz üzerindeki sıcaklıktan, cihaza bağlı kullanıcılara, internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar çeşitli bilgiler SNMP’de tanımlanmış ağaç yapısı içinde tutulurlar.

Kuruluma geçmeden önce bu link‘i inceleyebilirsiniz.

Kurulumu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>apt-get install snmp snmpd –y

usmp1

Daha sonra vi editörünü kullanarak aşağıdaki komutla SNMP’yi konfigüre edebilirsiniz.

>vi /etc/snmp/snmpd.conf

usmp2

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” ve “private” dir. UDP port 161 den çalışır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için bu link‘i incelemenizi tavsiye ederim.

Dosyanın içine Community(Topluluk) ekliyorum.

>rocommunity  fatlan(community_string)

>syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

>syscontact  email@domain_adresi   gibi…

Daha sonra servisi yeniden başlatın ve işlem tamam.

>service snmpd restart

usmp3

İfconfig Command Not Found Uyarısı – CentOS 7 Minimal Yüklemeler

CentOS 7 minimal yükleme seçeneğinde sistemde ifconfig çalışır vaziyete gelmez.

O yüzden bu hata alınır. Alternatif olarak ip komutu kullanılabilir. Aşağıda örnek belirtilmiştir.

>ip addr

if2

İfconfig komutunu kullanabilmek için sisteme yüklemek gereklidir. Aşağıdaki komutu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

>yum install net-tools –y

if3

if4

Daha sonra ifconfig komutunu çalıştırabilirsiniz.

if5

SNMP Kurulumu ve Ayarları – CentOS 7

Simple Network Management Protocol(Basit Ağ Yönetim Protokolü) Geniş yapıya sahip ağ yapılarında bulunan cihazları denetlemek için kullanılır. Cihaz üzerindeki sıcaklıktan, cihaza bağlı kullanıcılara, internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar çeşitli bilgiler SNMP’de tanımlanmış ağaç yapısı içinde tutulurlar.

Kuruluma geçmeden önce bu link‘i inceleyebilirsiniz.

Kurulumu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Komutla SNMP ve araçlarını yükleyelim.

>yum -y install net-snmp net-snmp-utils

snmpd1

snmpd2

Daha sonra vi editörünü kullanarak aşağıdaki komutla SNMP’yi konfigüre edebilirsiniz.

>vi /etc/snmp/snmpd.conf

snmpd3

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” ve “private” dir. UDP port 161 den çalışır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için bu link‘i incelemenizi tavsiye ederim.

Dosyanın içine Community(Topluluk) ekliyorum.

rocommunity  Community_ismi

syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

syscontact  email@domain_adresi

veya

com2sec readonly Snmp_ile_erişim_sağlayacak_Server_ipsi(ör:Cacti) Community_ismi

syslocation  “Istanbul/Turkiye”  yada  “fatlan Bilisim” gibi

syscontact  email@domain_adresi

Ardından servisi yeniden başlatın.

>service snmpd restart komutu çalıştırın aşağıdaki gibi bir uyarı gelecek.

snmp122

Yani yanlış metot kullanıyorsun aşağıdaki yöntemle o komutun yapacağı işi yapabilirsin diyor. Yani o komut CentOS 7’nin altındaki sürümlerde o şekilde çalışır.

CentOS 7‘de ise >systemctl restart snmpd.service komutunu koşturun

Daha sonra servisin sürekli çalışır durumda olması için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>chkconfig snmpd on gene yukardakine benzer bir uyarı alacaksınız. Aynen bu komutta 7’nin altındaki sürümlerde kullanılır.

snmp123

CentoOS 7‘de ise >systemctl enable snmpd.service komutunu koşturun

CentOS 7 Network Ayarları

İlk öncesinde interface’leri listeleyip durumları hakkında detaylı bilgi alalım. Bunun için

>nmcli d komutunu çalıştırın.

Benim 1 interface’m var  eno ile başlayan ve bağlı olmadığı gözükmekte alttaki resimden anlaşıldığı üzere,

cnw1

Daha sonrasında işlemlere hızlıca başlayalım. İlk olarak interface ayarları için bir editör komutu kullanmak gerekir. Ben default’ta gelen vi komutunu kullanacağım, tavsiyem vim komutudur ama farklı editör komutlarıda kullanarak yapacağımız işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tabi o komutları sisteme yükleyip entegre ettikten sonra kullanabilirsiniz.

>vi /etc/sysconfig/network-scripts/’interface dosyanızın ismi’ ardından enter’a basın. İnterface ismini bilmiyorsanız tab tuşu ile öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki örnek gibi,

cnw2

Daha sonra açılan dosyaya aşağıdaki komutları insert tuşuna bastıktan sonra ekleyin.

>BOOTPROTO=static

>ONBOOT=yes

>IPADDR=’makinada kullanacağınız subnetin ip adresi’

>NETMASK=’verdiğiniz ip adresinin netmask adresi’

>GATEWAY=’subnetin gateway ip adresi’

Yukarıda Static yapıdan bahsediyoruz, eğer DHCP üzerinden çalışacaksanız, sadece aşağıdaki komutları girmeniz yeterlidir.

>BOOTPROTO=dhcp

>ONBOOT=yes

Neyse komutları ekledikten son esc tuşuna bastıktan sonra ‘:x’ enter tuşuna basın ve kaydedip çıkın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi.

cnw3

Daha sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırarak servisi restart edin.

>systemctl restart network

cnw4

Şimdi DNS adreslerini girelim.

Bunun için yukardaki interface dosyasının içine dns adreslerini girerek yapılabilirdi. Bu birinci yöntem

>DNS1=’dns ip adresi’

>DNS2=’dns ip adresi’

İkinci yöntem

>vi /etc/sysconfig/network dosyasının içine kayıtları girerek yapabilirsiniz.

>HOSTNAME=CentOS7.domainadı(makina domain ortamında çalışacaksa makina isminden sonra .domainadı’nı girebilirsiniz.)

>DNS1=’dns ip adresi’

>DNS2=’dns ip adresi’

>SEARCH=Domainadı(makina domain ortamında çalışacaksa .domainadı’nı girebilirsiniz.)

Üçüncü yöntem, ben bunu kullanacağım

>vi /etc/resolv.conf   enter tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki kayıtları girin.

cnw5

>nameserver 8.8.8.8

>nameserver 8.8.4.4

cnw6

Daha sonra tüm ayarlarınız doğru olduğundan emin olmak için ve dns’in isim çözdüğünü görmek için herhangi bir domain’e ping atın.

cnw7

Daha sonra konunun başındaki ilk komutu tekrar çalıştırın ve bağlı olduğunu görün.

>nmcli d komutunu çalıştırın.

cnw8

Wi-Fi Sense – Windows 10

Microsoft Windows Phone’da da olan bu özelliği Windows 10 ile birlikte hayatımıza getirdi fakat bir takım endişeler ve tartışmalar ardı sıra geldi.

Tam olarak ne yapıyor Wi-Fi Sense, bulunan Share network with my contact kutucuğunu işaretlerseniz Microsoft account’larınızda, Facebook’unuzda bulunan kişi listelerinizine bu ağı paylaşıyor.

s1

Microsoft’un dediğine göre paylaşılan ağ şifresi şifreli bir şekilde Windows sunucusuna gidiyor. İhtiyaç duyan kişi listenizdeki arkadaşlarınıza cihazın konumuna vs. bakarak paylaştırıyor. Fakat Hacker’lar için bu şifrelere ulaşmak ne kadar zor veya kolay oda onların kabiliyetine kalmış. Diğer yandan kişi listenizdeki tüm kişiler güvenilir mi? Sadece bu yönden bile bakılsa bu iş tedirginlik verici. Tabi ki bence paylaşım kutucuğu açık olmamalı ayrıca Wi-Fi SSID’inizin sonuna “_optout” ibaresini ekleyince Wi-Fi Sense üzerinden paylaşılmaz hale geliyor diyor Microsoft.  Ayrıntılara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Wi-Fi ağ yönetim menüsünden de aşağıdaki işlemleri yaparak paylaşımı kapatabilirsiniz.

s2

Dns değiştirme – Windows 10

Sağ ve en alttaki bilgisayar işaretinin üzerinde sağ click yaptıktan sonra Open Network and Sharing Center tıklayın.

dn1

 

Dış dünya ile bağlantınızı(internet) sağlayan interface(NIC) üzerine bir kere tıklayın.

dn2

 

Aşağıdaki gibi çıkan ekranda Properties sekmesini tıklayın.

dn3

 

IPv4 seçili durumdayken tekrar Properties sekmesini tıklayın.

dn4

 

DNS server addresses kısmına girmek istediğiniz DNS adreslerini girdikten sonra OK,OK ve Close tıklayıp çıkın.

dn5

 

Daha sonrasında tarayıcıdaki cache’leri ve DNS cache’leri temizleyin, ardından kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

 

Not: DNS server ayarlarınız otomatik modda iken kullandığınız servis sağlayıcınızın varsayılan DNS sunucusu ayarlarını otomatik olarak almış olursunuz. Örneğin TTNET kullanıcısı iseniz TTNET Dns Adresleri 195.175.39.39 ve 195.175.39.40 üzerinden isim çözümleme işlemi yapacaktır.