PhpIpam Versiyonu Nasıl Yükseltilir – How to Upgrade PhpIpam

Php Ipam’ı git üzerinden indirip kurmuştum, upgrade işlemi de git ile daha basit olacağı için aşağıdaki şekilde upgrade gerçekleştirebiliriz. Tabi panele bağlandığımızda versiyonu yükseltmemiz gerektiği uyarısını önceden alıyorduk.

Sunucuya login olduktan sonra aşağıdaki komutla “/var/www/phpipam/” gidiyoruz.

> cd /var/www/phpipam/

Daha sonra git komutu ile hali hazırdaki phpipam versiyonunu kontrol edelim.

> git describe –tags

Ardından versiyonu yükseltmek için checkout yapıyoruz fakat aşağıdaki gibi uyarı aldık.

> git checkout 1.3

İşlemi gerçekleştirmek için f (force) parametresini kullanıyoruz.

> git checkout -f 1.3

Daha sonra tekrar versiyon kontrolü yapıp teyit ediyoruz.

> git describe –tags

Ardından panele bağlanıp işlemleri olgunlaştırıp bitirelim. Upgrade PhpIpam Database tıklıyoruz.

En son olarak işlemler başarılı olunca aşağıdaki gibi Dashboard tıklayıp yeni vesiyonlu sisteme login oluyoruz.

Ve versiyonumuzu 1.3 e yükselttik.

Kaynak : https://phpipam.net/documents/upgrade/