Komut Satırı Üzerinden Mail Gönderme EHLO/HELO – Mail Server Test with Telnet on Linux

İlk olarak mail server’a telnet ile 25 portu üzerinde bağlanalım.

> telnet mailserver.com.tr 25

Ardından;

> HELO deneme.com.tr

Ardından;

> mail from: deneme@deneme.com.tr

Ardından;

> rcpt to: fatih.aslan@domain.com

Ardından(mail içeriğini bu kısımda hazırlayacağız);

> data

Daha sonra(subject);

> subject: deneme

bu kısımda mail içeriği yani mesaj bloğu

Ardırdan(nokta işareti mailimiz tamam oldu, gönder manasına gelmektedir);

> .

İşlem bu kadar.

Linux Bash Shell Terminal Özelleştirme

Linux terminal’ini açılışta isim soyisim yada ünvan yada reklam gibi yazılar yazdırmak ve bunu her açılışta otomatik yaptırmak gibi bir fantazi isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İlk önce aşağıdaki komutla toilet ve figlet paketlerini kurun.

> sudo apt install toilet figlet

Ardından home directory’inizin olduğu yerdeki .bashrc dosyasını edit’leyip,

> vi .bashrc

Son satıra aşağıdaki satırı ekleyip, kaydedip çıkın.

> figlet Fatih ASLAN fatlan.com  ya da

> toilet -f standard -F metal ‘Fatih ASLAN fatlan . com’

İşlem tamam, terminali her açtığınızda yukarıdaki gibi görünecektir.