KVM – qcow2 Disk Dosyası Boyutunu Küçültme (Reduce – Shrink Qcow2 Disk Files)

Şimdiki yazımızda KVM hipervisor katmanında guest’ler(vm – sanal makineler) için başınıza gelebilecek bir durumdan bahsedeceğiz. Malumunuz KVM hostlarınızda disk dosyalarınız(qcow2) diskte belli bir alanı kaplamaktadır. Fakat zamanla guestteki disk alanı hosttaki barındığı disk alanını doldurup hatta üzerinede çıkabilmektedir. Aslında VM diski filesystem tabanında düzenli alanlarla kullanmadığı yada dağınık yazdığı için yani bu durum adreslemeyle alakalı; dolu göstermektedir. Aslında windows’ta defrag yöntemi gibi diyebiliriz. Bu durumda sanal makine otomatik olarak “Pause” duruma düşecek ve hizmet veremeyecek duruma gelecektir. Bu duruma düşmeden yada düştükten sonra aşağıdaki yöntemlerle qcow2 disk dosyalarını boyutunu hipervisor katmanında aslında kullanılmadığı halde kullanıyor gibi gösterdiği alanları yeniden düzenleyerek küçültecektir.

İlk yöntem olarak “virt-sparsify” komutunu kullanarak etkili ve verimli bir şekilde disk dosyanızın boyutunu küçültebilirsiniz.

NoT1 : “virt-sparsify” komutunu kullanabilmek için libguestfs-tools paketini öncesinde kurmalısınız.

NoT2 : İşlemleri vm kapalıyken yapın.

İşlem yapılmadan önce aşağıdaki komutla disk dosyasının boyutunu görelim.

> du -ha

Ardından “virt-sparsify” komutu ile istediğimiz küçültme işlemini gerçekleştirelim.

> virt-sparsify –in-place diskdosyanız.qcow2

Daha sonra tekrar “du -ha” komutunu çalıştıralım ve boyuttaki azalmayı görelim.

Ikinci yöntem olarak gene “virt-sparsify” komutunu convert yöntemi ile kullanalım.

> virt-sparsify diskdosyanız.qcow2 –convert qcow2 yeniisimdiskdosyanız.qcow2

Sonra “du -ha” komutu

Son olarak üçüncü yöntem ise,

Aşağıdaki yöntem ile Guest’in içinde “dd” komutu kullanarak kalan boş alana “zero” basıyoruz.

> dd if=/dev/zero of=/MyDump

Daha sonra MyDump dosyasını siliyoruz.

> rm -f /MyDump

Son olarak “qemu-img” komutu ile işlemi gerçekleştiriyoruz ama öncesinde fırsatınız varsa disk dosyasının yedeğini almanızda fayda var.

> qemu-img convert -O qcow2 ilgilidosyaismi.qcow2 yeni_ilgilidosyaismi.qcow2

Kaynaklar

http://libguestfs.org/virt-sparsify.1.html

https://pve.proxmox.com/wiki/Shrink_Qcow2_Disk_Files

RedHat/CentOS/Ubuntu Sunucularda Var Olan Diskleri Reboot Etmeden Genişletme – SCSI Bus Rescan

Sanal sunucularda var olan diski hypervisor katmanında genişlettikten sonra değişikliklerin algılanması için Linux OS tarafında genelde reboot etmek zorunda kalınır. Şimdi biz burda reboot etmeden hypervisor tarafında var olan diskteki genişletilen o alanı, linux operation system katmanında scsi yolunu kullanarak disk aygıtlarını rescan ederek algılatacağız. Bu arada çalışmaları Vmware Esxi üzerinde yapacağım.

* İlk örneği RedHat/CentOS üzerinde yapalım;

Resimde de görüldüğü gibi 1TB diskim var /boot, swap ve / dizinlerim bu disk üzerinden partition edilmiş durumda. Şimdi bu var olan diski reboot etmeden extend edelim.

Hypervisor görüntüsü;

OS görüntüsü;

Hypervisor da genişletelim 1500GB olarak ayarlıyorum.

Şimdi bu değişikliği fdisk komutu ile görebilmek için aşağıdaki komutu çalıştırın. /sys/class/scsi_device/ dan sonra tab tuşuna basın disk device’leri görün, ona göre komutu çalıştırıp işlem yapın. Benim 10 ile başlayan olduğu için ordan yürüyeceğim.

Komutun en net hali aşağıdaki gibi olacak,

> echo 1 > /sys/class/scsi_device/10\:0\:0\:0/device/rescan

Şimdi fdisk -l ile yaptığımız değişikliği görelim. Bu arada benim tek diskim olduğu için fdisk’i -l parametresi ile kullandım, sizin birden fazla diskiniz var ise fdisk /dev/sd{a,b,c vs.} gibi kullanabilirsiniz.

Burdan sonra disk’i var olan partition’larda kullanabilir hale getirmek için başka işlemler yapmalısınız. Burda fdisk, ext4, xfs ve lvm gibi konular devreye giriyor. Bir başka makalede bu konulara değinmeye çalışacağız.

* Şimdi ikinci örneği Ubuntu üzerinde yapalım; senaryo aynı,

Hypervisor katmanında var olan diskim 50GB,

fdisk görünümü,

100GB ye extend ediyorum,

Aşağıdaki komutu çalıştırmadan önce tab tuşu ile device’leri görün, sonra komutun tamamını çalıştırın.

Fakat komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi permission denied uyarısını alacaksınız, bu komutu sadece root çalıştırabilir. O yüzden su – ile root kullanıcısına geçip komutu öyle çalıştırın.

> echo 1 > /sys/class/scsi_device/32\:0\:0\:0/device/rescan

Daha sonra fdisk -l ile diskin genişlediğini görüntüleyin.

Gene burdan sonra disk’i var olan partition’larda kullanabilir hale getirmek için başka işlemler yapmalısınız. Burda fdisk, ext4, xfs ve lvm gibi konular devreye giriyor. Bir başka makalede bu konulara değinmeye çalışacağız.

Centos Clone Sonrası Yapılması Gereken İşlemler (bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization)

VMWare ESX/ESXİ ortamınızda CentOS sunucular için Clone aldığınızda aşağıda belirttiğim bir kaç basit adımı yapmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemleri yapmayı atlarsanız network adaptörünüz up duruma geçmeyecektir ve aşağıdaki hatayı alacaksınız. Diğer bir değişle aşağıdaki hatayı alıyorsanız bilinki o makine clon bir sunucudur ve muhtemelen aşağıdaki adımlar atlanmıştır.

Hata : “bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

Yapılması gerekenler ise;

1. rm komutu ile 70-persistent-net.rules dosyasını silin. Bu dosya ethetnet kartınızın bilgilerinin saklandığı dosyadır. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

// # PCI device 0x14e4:0x1680 (tg3)

SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”b5:ac:6c:84:31:r5″, ATTR{dev_id}==”0x0″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″ //

# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

2. vi yada alternatif bir editör ile network(ip,subnet,gateway,hwaddr) ayarlarının bulunduğu dosyadan HWADDRESS adres satırını silin.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

3. Sunucunuzun hostname‘ini değiştirin

hostname

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sunucuyu reboot edin ve işlem tamamdır ve ayrıca hata da kaybolacaktır. Tabi clone sunucuda ip vs. değiştirdiğinizi kabul ediyorum. =)

VirtualBox kullananlar varsa eğer, clone alırken aşağıdaki gibi “Reinitialize the MAC address of all network cards” seçeneğini check(aktif) ederse mac adresi, clone sunucu için otomatik olarak değişecektir ve yukarıdaki 1. seçenek otomatik olarak yapılmış olacaktır. VirtualBox için 2 ve 3 seçeneği yapıp restart edebilirsiniz.

cemacde

RVTools Nedir, RVTools Kurulumu Ve RVTools Kullanımı

RVTools Vmware ortamında VCenter’a bağlanıp ortamınız, hostlarınız, sanal sunucularınız daha doğrusu tüm sanallaştırma platformunuzun yapısı hakkında bilgileri rapor dökümü olarak elde edebileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Programı ve güncel versiyonunu http://www.robware.net/ adresinden indirebilirsiniz. Şimdi kurulumuna bir göz atalım.

İndirdiğimiz güncel versiyonlu(3.8) RVTools uygulamasını çift tıklayarak kuruluma başlayalım.

rvt2

Ardından ‘I Agree’ seçip Next ile devam edelim.

rvt3

Tekrar Next tıklıyoruz.

rvt4

Kurulum lokasyonunu belirledikten sonra sadece kendi user’ınız için yada tüm user’lar için seçip Next ile devam ediyoruz.

rvt5

Tekrar Next diyerek kurulumu başlatıyoruz.

rvt6

Ve Close diyerek kurulum işlemini sonlandırıyoruz.

rvt7

Desktop(Masaüstü)’ta oluşan icon’u tıklayıp programı başlatalım.

rvt8

Çıkan Login ekranında VCenter’ınızın IP adresini yada DNS kaydı girilmiş ise domain name yazıp, VCenter’da yetkilere sahip kullanıcı adı ve şifreyi yazarak login tıklayarak raporlamayı başlatıyoruz.

rvt9

Aşağıdaki screenshot’tan anlaşılacağı üzere raporlamayı arka planda başlattı ve bu şekilde kullanıcı bilgilendiriliyor. Tabi işlem biraz sürecektir.

rvt10

Son olarak görüldüğü gibi tüm yapı ile ilgili bilgileri rapor halinde elde ettik, son olarak File menüsünden Excel çıktısı olarak Export edip gerekli inceleme ve işlemleri devam ettirebiliriz.

rvt11

Unable to connect to the MKS

Bilindiği üzere VMware vSphere Client ile consol aracılığı ile sanal makinaları yönetip gerekli işlemleri yapabiliyoruz. Fakat MKS(Mouse Keyboard Screen) denen bir çeşit hata ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz olabilir. Nedir bu hata derken şöyle başlayalım MKS ile devamında bir kaç çeşit hata ile dönebilir. Aşağıda screenshot ile paylaştığım gibi yada simyah ekranda bekleyip kalıyor ve sistem arayüzü gelmiyor. Sorunun nedeni bir çok neden olarak algılayabilirsiniz fakat genelde ana neden DNS sorunudur. Yani çalıştığınız makina VMware ESX ya da ESXi hostlarınızın ismini çözemediğinden kaynaklanıyor.

Genelde dönen hatalar aşağıdaki gibidir.

  • Error connecting: Host address lookup for server <SERVER> failed: The requested name is valid and was found in the database, but it does not have the correct associated data being resolved for Do you want to try again?
  • Error connecting: cannot connect to host <host>: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Do you want to try again?
  • Error connecting: You need execute access in order to connect with the VMware console. Access denied for config file.
  • Unable to connect to MKS: failed to connect to server IP:903.

mks1

mks2

Sorunun en basit çözümü olarak hostlarınıza(FQDN) ve VCenter sunucularınıza karşılık gelen IP adreslerini HOST dosyası içine yazarak giderebilirsiniz. Ben bu yöntemle sorunu çözdüm tabi onaylı bir yöntem olmamakla beraber yapılan bu işlem sadece o makina için geçerli olacaktır. Vmware bununla alakalı yayınladığı KB leri aşağıda paylaşıyor olacağım.

DNS, FQDN ve HOST dosyası nedir?

mks3

192.168.2.20 esxhost1

192.168.2.21 esxhost1.yourdomain gibi…

Knowledge Base

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=749640

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2046356

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2115126

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2032016

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=749640

Vmware Tools Yükleme – Ubuntu Server 14.04 LTS

İlk önce bilgisayara CD takar gibi Vmware Tools’u sisteme Install/Upgrade tıklayarak entegre ediyoruz.

uvm2

Karşımıza gelen uyarıya OK dedikten sonra,

uvm3

Görüntünün aşağıdaki olması gerek.

uvm4

Herşeyden önce şunu belirtmek gerekir. Ubuntu’yu yeni kurduysanız root kullanıcısı pasif durumda gelecektir. Kurulum esnasında oluşturduğunuz user ise root haklarına sahip olmadığı için sisteme bu user ile login olduktan sonra bazı komutları kullanabilmek için komutların başına sudo(geçici root yetkisi verir) eklemeniz gerekmektedir. Eğer root kullanıcısı ile login olursanız komutların başındaki sudo ekini yazmadan komutları çalıştırmalısınız.

Ubuntu’da root kullanıcısını aktif etme ve ssh yetkisi verme linkini inceleyebilirsiniz.

Daha sonra aşağıdaki komut ile sisteme mount edelim.

>sudo mount /dev/cdrom /mnt/

Bu komutu çalıştırdıktan sonra ubuntu kullanıcısı için tekrar şifre girmenizi isteyecektir, girdikten sonra çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

uvm5

Daha sonra mnt klasörüne girmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>cd /mnt

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

uvm6

Daha sonra mnt klasörünün içindeki Vmware tools dosyasını tmp klasörüne aşağıdaki komut ile kopyalayın.

>sudo cp VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz /tmp/

uvm7

Daha sonra tmp klasörünün içine girin.

>cd /tmp/

uvm8

Ardından sıkıştırılmış Vmware dosyasını tmp klasörünün içine aşağıdaki komut ile açın.

>tar -zxvf VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz

Dosyalar hızlı bir şekilde aşağıya doğru listelenecektir.

uvm9

Aşağıdaki komut ile setup klasörünün içine girelim.

>cd vmware-tools-distrib

uvm10

Şimdi aşağıdaki komut ile kurulum dosyamızı çalıştıralım.

>sudo ./vmware-install.pl

uvm11

Daha sonrasında gelen uyarılara göre enter,  yes ve no diyerek başarılı bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

uvm12

Daha sonrasında sisteminiz reboot edin.

uvm13

Sistem yeniden başladıktan sonra aşağıdaki görüntüde Vmware Tools’un başarılı bir şekilde yüklendiğini görebilirsiniz.

uvm14

Template’den Sunucu Oluşturma – VMware ESX/ESXI

Dilerseniz hemen işlemlere başlayalım.

Ama öncesinde işlemleri Windows Server 2012 üzerinde gerçekleştireceğim ve konuya hakim değilseniz ilk önce aşağıda paylaşmış olduğum linklere göz atarsanız sizin için daha verimli olacaktır.

Server 2012 kurulumu için tıklayın.

Sunucuyu Template’ye dönüştürmek için tıklayın.

dply2

Deploy tıkladıktan sonra Makinaya isim verip lokasyonunu belirledikten sonra Next ile devam ediyoruz.

dply3

Daha sonra yapımıza göre host yada cluster lokasyonunu belirleyip Next ile devam ediyoruz.

dply4

Makina için pool’umuzu belirledikten sonra tekrar Next ile devam ediyoruz.

dply5

Datastore ve lun belirlendikten sonra Next ile devam ediyoruz.

dply6

Burada biraz konuşalım. Power on seçeneği seçili olması gereklidir. Çünkü bu kısımda yapacağımız tüm spesifik ayarlar makina oluşturulduktan sonra Vmware tarafında script çalıştırılması ve bunun için makinayı açıp, kapatıp vs. işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Select the option kısmında ise ikinci seçenek ile sihirbaz ile özelleştirebilirisiniz diyor. Yani makina adı, netbios ismi, lisans işlemleri, network ayarları vs. İşlemleri yapılabilir. Üçüncü senenek ise varolan spec(Teknik Özellikler) ile bu saydığım işlemleri yap diyor. Ben ikinci seçeneği kullanacağım.

Üçüncü seçenek hakkında daha fazla bilgi almak için Spec/Specification(Teknik Özellikler) oluşturma linkini tıklayın.

dply7

İkinci seçeneği seçip Next dedikten sonra Name kısımlarını doldurup Next ile devam ediyorum.

dply8

NetBIOS Name’yi belirledikten sonra tekrar Next ile devam ediyoruz.

dply9

Lisans anahtarını girip modu seçerek devam edebilceğiniz gibi bu işlemleri Next ile sonrayada bırakabilirsiniz.

dply10

Admin şifre belirleme ekranı, burada önemli bir nokta var. Administrator’un otomatik olarak bir kere logon olması seçeneğini aktif edin yoksa makina açılır fakat admin giriş yapamaz, admin giriş yapamayınca özelleştirdiğiniz bu ayar script’i çalışmaz.

dply11

Zaman ayarlarından sonra Next ile devam edin.

dply12

Logon olduktan sonra ilk olarak çalıştırmak istediğiniz özel bir komut varsa burada belirleyebilirsiniz. Next ile devam edin.

dply13

Custom diyerek Network ayarlarını yapabilirsiniz

dply14

dply15

Makinayı domaine join edebilir yada workgroup ile Next’i tıklayarak devam edebilirsiniz.

dply16

Bu kısım üzerinde de biraz konuşalım. Burada SID kesinlikle seçili olmalıdır. Sonrasında Next ile devam edilebilir.

SID nedir?: Security identifier bilgisayarlara, kullanıcılara ve security gruplara verilen benzersiz, unique (eşsiz) bir numaradır. Bir nevi TC kimlik numarası gibi. Sistemler üzerinde bir objeye izin veya bir hak verildiğinde o objenin ismiyle yada tanımlamasıyla değil SID numarası ile ilişkilendirerek verir ki herhangi benzerlik sonrası çakışma olmasın. Bu arada Distribution grupların SID numaraları yoktur.

dply17

Save’deki çeki kaldırıp Next ile devam edin.

dply18

Finish diyerek özelleştirmeyi bitirin.

dply19

Burada Finish tıklayarak bitirebilir yada Edit seçeneğini aktif edip Continue diyerek donanımlar üzerinde değişiklik yaptıktan sonra Finish diyip sonrasında Apply diyerek makinayı oluşturabilirsiniz. Ben donanımlarda oynama yapmadan Finish diyerek bitiriyorum ve Template’den makinamın oluşmasını bekliyorum.

dply20

 

dply21

Makinanızın tamamen hazır olduğunu, Script’lerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını anlamak için ise en basitinden NetBIOS tarafında verdiğiniz Name’nin aşağıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere DNS Name kısmında görüntülendikten sonra anlayabilirsiniz.

dply22

 

Sanal Makinayı Template Çevirme – VMware ESX/ESXI

Yapınızda sürekli sunucu kurulumu gerçekleştiriyorsanız ve bu sunucularda içeride genelde aynı servisleri yada ayarları kullanıyorsanız. İşte tamda bu sırada template yapısı tam size göre. Çünkü her seferinde sıfır yeni sunucu kurulumu çok vakit alacaktır. Bu işlemleri minimize edip zamandan ve iş yükünden kazanmak için  tüm işlemleri bir kere yapıp, sunucuyu template’ye çevirip, ondan sonrasında oluşturacağınız sunucuları bu template üzerinden oluşturarak dakikalar içerisinde istediğiniz sunucuyu elde edebilirsiniz.

Bu işlemin aşağıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere iki yöntemi var.

>Template>Clone to Template…: Daha öncesinde kurulmuş olan sunucu üzerinde çalışmaya devam edip ama onun bir copyasını template olarak almak istiyorsanız bu seçeneği kullanmalısınız. Bu seçenekte sunucuyu kapatmak zorunlu değildir.

>Template>Convert to Template: Daha önce kurulmuş sunucuyu direk olarak template dosyasına çevirir ve bu işlemi gerçekleştirebilmek için makina kapalı olmalıdır.

temp1

temp2

İlk seçenekten başlayalım

>Template>Clone to Template… tıkladıktan sonra

Template isim verip kaydedileceği lokasyonu seçip Next ile devam ediyoruz.

temp3

Daha sonra yapımıza göre host veya cluster seçimini yaptıktan sonra Next ile devam edin.

temp4

Daha sonra Datastore ve Lun seçimlerimlerimizi yapıp Next ile devam ediyoruz.

temp5

İşlemi bitirmek için Finish tıkladıktan sonra,

temp6

Pool’umuzun altında aşağıdaki gibi bir görüntü oluşuyor.

temp7

İşlemler tamamlandıktan sonra Server2012_Templetim buradan kaybolup belirlediğimiz Template lokasyonuna gidiyor. Aşağıdaki görüntüde de belirtilmiştir.

temp8

temp9

İkinci seçenek ise,

>Template>Convert to Template tıkladıktan sonra, makina olduğu gibi pool‘dan kaybolup template oluyor.

temp10

Lokasyonundaki kök dizinde sıralanıyor. Onu daha sonra belirlediğiniz klasöre sürükleyebilirsiniz.

temp11

Daha sonrasında Template’den dakikalar içerisinde aynı işlemleri tekrarlamadan deploy ederek sunucu oluşturabilirsiniz.

Spec/Specification (Teknik Özellikler) oluşturma – VMware ESX/ESXI

Vsphere Client ile bağlandığınız VCenter üzerinde Home sekmesine gelin.

spec1

Daha sonra Customization Specifications Manager butonunu tıklayın.

spec2

Aşağıdaki görüntüde de olduğu gibi boşlukta sağ tıklayıp New’i tıklayın.

spec3

 

Çıkan ekranda ayarların uygulanacağı makinanın platformunu seçip, özelleştirme ismini girdikten sonra Next ile devam edin.

spec4

Daha sonrasında aşağıdaki seçenekleri kendinize uygun bir şekilde doldurduktan sonra Finish ile işleminizi tamamlayın.

spec5

İşlemler bittiğinde aşağıdaki gibi bir görünün alacak.

 

spec6

Daha sonra sunucu Deploy ettiğinizde aşağıdaki seçenek ile daha önceden oluşturduğunuz spec’i seçerek Next ve Finish diyerek işlemi kısa zaman zarfında bitirebilirsiniz.

spec7

Vmware Tools yükleme – Windows 10

Vmware ortamında herhangi bir windows işletim sisteminin kurulumunun  ardından Vmtools kurulumu yapılmalıdır ki sanal makina ile efektif çalışabilelim. Örneğin bu yazılımın kurulmadan önceki hali olarak aşağıda da görüldüğü gibi sistem sürücüleri tanımamaktadır.

wvm1

İlk önce bilgisayara CD takar gibi Vmware Tools’u sisteme Install/Upgrade tıklayarak entegre ediyoruz.

wvm2

 

Karşımıza gelen uyarıya OK dedikten sonra,

wvm3

Aşağıda da görüldüğü üzere VMtools D sürücüsüne mount olacaktır.

wvm4

Bilgisayar’ım ikonuna çitf tıkladıktan sonra Vmware Tools’a da çift tıklayın.

wvm5

Ardından Next ile devam edin.

wvm6

Sonra Typical seçeneğini aktif edip Next ile devam edin.

wvm7

Install seçeneği ile kurulama devam edin.

wvm8

Finish ile işlemleri sonlandırın.

wvm10

Gelen uyarıya yes seçeneğini tıklayarak sistemi yeniden başlatın.

wvm11

İşlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştikten sonra aşağıda da görüldüğü üzere sürücülerde otomatik olarak doğrulanıyor.

wvm12

Sanal Makina (Server or Desktop) oluşturma – VMware ESX/ESXI

Sanal yapınızda birden fazla cluster veya host olabilir. İlk önce herşeyin derli, toplu ve ulaşılabilir olması açısından ilgili cluster altında pool oluşturmalısınız ki daha sonra oluşturacağınız sunucularınız vaye masaüstü bilgisayarlarınız bu pool’un altında daha düzgün bir hiyerarşide olsun. Ben aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ilgili cluster’ın altında kendi adıma bir pool oluşturuyorum. New Resource Pool dedikten sonra,

vms1

Name kısmına vereceğiniz ismi yazıp OK tuşuna basın ve Pool’unuz oluşmuş olacak.

vms2

Daha sonrasında Pool’uma gidip yeni makina oluşturmaya başlıyorum.

Pool’unuzun üzerinde sağ click diyerek New Virtual Machine seçeneğini tıklayın.

vms3

Ben burda Custom seçiyorum daha özel ayarlamalar yapabilmek için. Ayrıca Typical seçenekleride aynı screenshot’ta mevcut.

vms4

Burda kurulumunu yapacağınız makinaya isim verdikten sonra Next ile devam edin.

vms5

Stroge’larınızın içinden uygun olan stroge’yi seçtikten sonra daha sonrasında bir alt kısımdan DRS’i disable ederek LUN tanımı yapabilirsiniz veya onu DRS’in optimizasyonuna bırakabilirsiniz. Bence herkesin bir işi var bırakın DRS işini yapsın, uygun olan LUN’u kendi seçsin. =)

vms6

Version 8 seçerek Next ile devam edin.

vms7

Ben Linux CentOS kuracağımdan seçimlerimi ona göre yaptım, sizde kurmak istediğiniz işletim sistemine göre uygun seçenekleri seçtikten sonra Next ile devam edin.

vms8

İşlemci socket ve core işlemlerini ayarlayabilceğiniz ekranda almak istediğiniz performansa göre size uygun olan seçimi yaptıktan sonra Next ile devam edin.

vms9

Ram miktarını belirleyebileceğiniz ekranda almak istediğiniz performansa göre size uygun olan seçeneği seçtikten sonra Next ile devam edin.

vms10

Ağ bağlantınız için Network İnterface sayısı, interface’nizi ve Vm Adapter’i(Network adapter seçerken kurmak istediğiniz işletim sisteminin Vm uyumluluk kılavuzuna göre seçebilirsiniz) seçtikten sonra Next ile devam edin.

vms11

SCSI Controller’ı(kurmak istediğiniz işletim sisteminin Vm uyumluluk kılavuzuna göre seçebilirsiniz) seçtikten sonra Next ile devam edin.

vms12

Yeni sanal disk oluştur, var olan sanal disk’i kullan veya disk oluşturmadan devam et seçeneklerinden ben Create a new virtual disk diyerek devam ediyorum ki yeni bir makinaya, yeni bir kurulum için disk gereklidir.

vms13

Sanal disk boyutu ve disk özelliği belirleme ekranıdır. Thick’ler verdiğiniz boyutu direk alır ve disk (kullansanızda kullanmasanızda) için o alanı ayırır. Kendi içinde de performansına göre ayrılır. Thin ise en belirlediğiniz o alanı direk ayırmaz, o an gerekli alanı kullanır, gerektikçe max belirlediğiniz alana kadar çıkar.

vms14

Sanal aygıt mode seçebileceğiniz ekran. Bu kısımdaki Mode kısmı önemlidir. Persistent’i seçerseniz ayırdığınız disk gerçek diskmiş gibi davranacak ve üzerinde yapılan tüm değişiklikleri üzerine yazacak nonpersistent tam tersi yapılanları üzerine kalıcı yazmaz makina kapanıp açılınca değişikliklerin tümü kaybolur. Undoable ise makina kapandığında değişiklikleri üzerine yazıp yazmayacağını size sorar.

vms15

Daha fazla donanım değişiklikleri seçeneği için Edit kısmını işaretleyip Continue ile devam edin.

vms16

Floopy drive kaldırıp,kurulum için *.iso dosyasını gösterip, Connect at power on seçili hale getirip,

vms17

Options kısmından makina çalışır halde cpu ve ram çıkarıp takabilmek(Hotplug) için Enable konumuna getirilmelidir.

vms18

Finish dedikten sonra Apply Recommendations diyerek işlemlerin tümünü onaylayın ve makinanın hazır olması için bekleyin.

vms19

Ve makinamız hazır.

Fakat  VM version 8 olarak görünüyor herşeyden önce ilk olarak onu update edelim. Bu işlemi ancak makina kapalı iken yapabilirsiniz.

vms20

Yeni makinanın üzerinde sağ click dedikten sonra Upgrade Virtual Hardware diyerek,

vms21

Yes diyerek,

vms22

 

vms23

Vm versiyonunu yükseltin ve artık makinaya power on diyerek kuruluma içerden devam edebilirsiniz.

 

Vmware Tools yükleme – CentOS 7

Vmware Tools sanal sunucularımızın daha performanslı ve gerçek makinalar ile daha optimizasyonlu çalışması için yüklenmesi gereken yazılımdır. yukarıdaki görüntüden anlaşılacağı üzere sanal makinamız üzerinde Vmware Tools yüklenmemiş ve çalışmamaktadır.

İlk önce bilgisayara CD takar gibi Vmware Tools’u sisteme Install/Upgrade tıklayarak entegre ediyoruz.

vmt2

Karşımıza gelen uyarıya OK dedikten sonra,

vmt3

Görüntünün aşağıdaki olması gerek.

vmt4

Şimdi sisteme girip kurulumu başlatabiliriz. Ama öncesinde Minimal yüklemelerde Development Tools seçeneğini aktif etmediyseniz Vmware tool’u yüklerken perl ile ilgili hata alacaksınız. Hatayı almamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>yum install perl -y

İlk önce aşağıdaki komut ile sisteme mount edelim.

>mount /dev/cdrom /mnt/

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

vmt5

Daha sonra mnt klasörüne girmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

>cd /mnt

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır.

vmt6

Daha sonra mnt klasörünün içindeki Vmware tools dosyasını tmp klasörüne aşağıdaki komut ile kopyalayın.

>cp VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz /tmp/

vmt7

Daha sonra tmp klasörünün içine girin.

>cd /tmp/

vmt8

Ardından sıkıştırılmış Vmware dosyasını tmp klasörünün içine aşağıdaki komut ile açın.

>tar -zxvf VMwareTools-9.4.10-2092844.tar.gz

Dosyalar hızlı bir şekilde aşağıya doğru listelenecektir. Aşağıdaki komut ile setup klasörünün içine girelim.

>cd vmware-tools-distrib

vmt9

Şimdi aşağıdaki komut ile kurulum dosyamızı çalıştıralım.

>./vmware-install.pl

vmt10

Daha sonrasında gelen uyarılara enter ve yes diyerek başarılı bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

vmt11

Daha sonrasında sisteminiz reboot edin.

vmt12

Ve aşağıdaki görüntüde Vmware Tools’un başarılı bir şekilde yüklendiğini görebilirsiniz.

vmt13