Windows Sanal Makinelere oVirt Guest Agent Driver Kurulumu ve Yapılandırması

oVirt üzerine Windows bir sunucu kurulurken “Network Interfaces”, “e1000” ve “Disks”, “IDE” olarak gelmektedir. Aksi bir yapılandırma yaparsanız sunucunuz açılmayacaktır. Bu durum ayrıca makinanın performansınıda etkilemektedir. Bu nedenle “Network Interfaces”, “VirtIO” ve “Disks”, “VirtIO-SCSI” yapmalısınız. Böylelikle makineniz düzgün bir performansta çalışacaktır.

Bu yapılandırmayı yapabilmeniz için ise Windows sunucuyu kurduktan sonra oVirt Guest Agent Driver(oVirt-toolsSetup)’ını kurmalısınız. İlk önce oVirt-tools-setup.iso (https://resources.ovirt.org/pub/ovirt-4.2/iso/oVirt-toolsSetup/) dosyasının ilgili versiyonunu indirip, makineye CD Drive olarak bağladıktan sonra tipik *.exe kurulumu gerçekleştirmelisiniz. Kurulum bittikten sonra,

Network ayarını e1000’den VirtIO’ya çekin.

Disk ayarlarını ise IDE’den VirtIO-SCSI yapın.

Windows Ortamlarda MTU değerini Görüntüleme Ve Değiştirme

Herhangi bir Windows Sürümünde (7, 8, 10, Server 2008, Server 2012 vs.) Command Promt(Komut istemi) uygulamasını Administrator mod‘da çalıştırın.

MTU değerini ilk önce görüntülemek için aşağıdaki komutu yazıp enter’a basın.

> netsh interface ipv4 show subinterface

Yada aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

> netsh interface ipv4 show interface

MTU değerini set etmek (değiştirmek) için aşağıdaki komutu kullanacağız ama öncesinde Ağ bağlantıları’ndan net bağlantısını sağlayan nic ismini alıyoruz. Aşağıda görüldüğü gibi benim nic bağlantı ismim “Ethernet”. Aslınsda bu bilgiye netsh komutu ile de erişmiştik.

Şimdi aşağıdaki komutla set edebiliriz.

> netsh interface ipv4 set subinterface “Ethernet” mtu=1450 store=persistent

Aşağıdaki gibi “Ok” uyarısı başarılı olduğumuzu gösterir.

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

Makalenin ilk aşamasına Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1 linkinden ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2016 Accepted Domain Ayarı

Kabul edilen domain manasına gelen bu kısımda kullanacağımız domain adres tanımlamasını yapacağız. Mail flow seçeneğine tıkladıktan sonra accepted domains seçeneğine tıklıyoruz ve ardında + işaretine tıklayarak tanımlamaya başlıyoruz.

exc201621

Ardından bilgileri girdikten sonra Save diyoruz.

exc201622

Ardından oluşan domain’e çift tıklarak.

exc201623

Onu default domain yapabilirsiniz.

exc201624

Exchange Server 2016 Send Connector Tanımlama

Mail gönderebilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken ayarlardan biri send connector’dür.

Admin Center’e bağlandıktan sonra mail flow tıklayın ardından send connectors ve ardından + işaretine tıklayın.

exc201625

Ardından açılan menüden sender name’yi belirleyip dışarıya mail atabilmek için internet seçmesini aktif edip Next ile devam edin.

exc201626

Mevcut yapım mx kaydını sorgulayarak mail göndereceği için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyorum, tabi bu durumda yapımın sorgulama için nete erişimi olması gerekmekte. Diğer seçenek ise smart host üzerinden mail gönderimi gerçekleştirecekse kullanılır.

exc201627

Daha sonra mail göndereceğimiz domainleri belirleyeceğimiz ekran geliyor. Burda tabi tüm domainlere mail gönderimi gerçekleştireceğimiz için “*” işaretini kullanacağız. İlk olarak + işaretine tıklayıp SMTP FQDN bölümüne * işaretini ekleyip Save dedikten sonra Next ile devam edin.

exc201628

Ardından mail gönderecek server seçimini gerçekleştireceğimiz ekran gelecek, sırasıyla + işaretine basıp server’ı seçip add dedikten sonra Ok diyoruz ve Finish ile işlemi bitiriyoruz.

exc201629

Exchange Server 2016 Receive Connector Tanımlama

Dışarıdan mail alabilmek için bu ayar yapılmalıdır. İlk olarak mail flow geldikten sonra receive connectors seçeneğine geliyoruz ve daha sonra Default Fronted EXCHANGE2016 seçeneğine çift tıklıyoruz.

exc2016210

General sekmesi,

exc2016211

Security kısmında,

exc2016212

Scoping kısmı,

exc2016213

Exchange Server 2016 E-Mail Adress Policies

Daha öncesinde accepted domain oluşturmuştuk, burada onun için policies oluşturmalıyız yoksa default policy üzerinden çalışacaktır ve yeni oluşturulan mailbox’lar .local uzantısıyla oluşur ve buda sorunlara yol açacaktır.  Mail flow seçeneğinden email adress policies kısmına gelip, + işaretine tıklıyoruz.

exc2016214

Arından gelen menüden aşağıdaki işlemleri uygulayarak,

exc2016215

OK tıklayın.

exc2016216

Ardından Apply diyerek kuralı uygulayalım,

exc2016217

Çıkan uyarıya Yes deyip,

exc2016218

Close diyerek işlemi bitirelim.

exc2016219

Ve son kontrol olarak, recepients kısmından mailboxes kısmına gelirsek buraya kadar tüm ayarlar başarılı bir şekilde uygulandıysa eğer; Administrator@fatlan.local, Administrator@fatlan.com olarak değişecektir.

exc2016220

Tabi son işlemler olarak İnternal ve External DNS tarafında Exchange Server’ı işaret eden gerekli kayıtları girmeniz gerek.

exc2016221

Ve kullanıcıların ve maillerin dışardan içeriye ulaşabilmesi için firewall tarafında gerekli kuralları oluşturmalısınız. Aşağıdaki gibi…

SOURCE DESTINATION PORT

ANY

Public IP

Nat/Pat

Private IP

25,587(SMTP)

110(POP3)

143(IMAP)

80(HTTP)

443(HTTPS)

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1

Kuruluma başlamadan önce ilk olarak kısaca Exchange Server 2007 ve 2016 ya kadar olan kısımdan ve rollerden bahsedelim.

Bilindiği gibi 2007 ve 2010 Exchange Server da 5 adet rol bulunmaktadır.

Mailbox Server Role = Mailbox’ları ve public folder’ları yönetmek için gerekli olan bir roldür. Bu rol Active Directory ile iletişim içinde çalışacağı için bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Hub Transport Role = Maillerin yönlendirilmesi için gerekli olan bir roldür. Maili kategorize ederek organizasyondan geçmesini sağlar. Bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Client Access Server Role = Bu rol, tüm mail protokollerinin Exchange Server’da kullanılmasını sağlar. Exchange Active Sync clients, Outlook Anywhere (RPC over HTTP), POP, IMAP, Outlook Web App, MAPI protokollerine bağlantı kurar. Bu rolü kuracağınız sunucu mutlaka Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Üsteki roller genelde her organizasyonda olması gerekenler olup alttaki roller isteğe bağlı konumlandırılır ki Hub Trasport rolü, Edge Transport rolü ile benzerlikler taşımaktadır. Örneğin, bu rol ile yine kullanıcılara ve external domainlere  yönelik filterlar oluşturulabilir.

Edge Transport Server Role = SMTP ile internet arasındaki güvenlik için kullanılan bir roldür. Ayrıca Active Directory sunucusuna üye olmaya gerek duymuyor.

Unified Messaging Server Role = Organizasyonunuz için, ses ve faks mesajlarının kullanılmasını sağlayan bir roldür.

e20161

Daha sonrasında tabi donanımların daha da güçlenerek gelmesi ve microsoft’un yapıyı daha complex yapıdan daha basit yapıya indirmek ve kullanım açısından daha efektif olması için bir takım geliştirmelere gitti.

Bu yüzden Exchange Server 2013’te rol sayısı 5 ten 2 ye düştü. Bunlar Mailbox Server Role ve Client Access Rolleridir. Ayrıca (EMC) artık yerini Exchange Administration Console (EAC) ye bıraktı. Bu sayede web üzerinden yönetim sağlandı.

Exchange Server 2016 da ise 2 rol olarak dağıtılabiliyor. Mailbox Server ve Edge Server. Cas rolünüde kaldırmışlar Mailbox rolüne servis olarak birleştirmişler. Daha hızlı ve kullanıcı açısından daha efektif yenilikler eklenerek geliştirilmiştir.

Exchange Server 2016 için sistem gereksinimleri ve diğer bilgilerin bulunduğu bu linki https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt170645(v=exchg.160).aspx incelemenizi tavsiye ederim.

Directory Servis desteği

e20162

Donanım desteği

e20163

Sistem desteği

e20164

Kullanıcı uygulama desteği

e20165

Artık kuruluma geçebiliriz. Bizim oluşturacağımız yapının basit şeması aşağıdaki gibidir.

e20166

Ben ortamımı hazırladım, Domain Controller ve Exchange Server’ın kurulacağı makina hazır ve aşağıdaki screenshot’tan da anlaşılacağı gibi makinayı domian kattım. Ayrıca Exchange Server hem kurulumu hem yönetimi için AD DC üzerinde bir user oluşturup, haklarını verdikten sonra o user ile işlemleri yapmanızı tavsiye ederim. Ben test ortamında olduğum için Domain Admin ile işlemlerimi yapacağım.

e20167

Ayrıca kurulum yapılacak server’ın bölge ve dil ayarlarının Engilish & United States olması ileriye dönük olarak problemlerle karşılaşmamanız için yapmanızı öneririm. Zaten türkçe olursa menü karşınıza Türkçe gelecektir.

Ardından Exchange’nin kurulumunun yapılacağı sunucu üzerinde aşağıdaki komutu PowerShell’i Admin modda açtıktan sonra çalıştırın.

“Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation”

Komutları yapıştırarak kurulumu başlattık ve kurulum yapılıyor.

e20168

Ve kurulum bitti, ardından sunucuyu yeniden başlatın.

e20169

Ardından aşağıdaki gereksinimleri kurun. Genelde Server üzerinde .Net 4.5 kurulu olur.

Ardından Active Directory nin Exchange Server 2016 için uyumlu hale getirmek için bir takım işlemler yapılmalı. Bunu iki yöntemle yapabiliriz. Manuel olarak birkaç komut koşturarak yada Exchange Server kurulum sihirbazına bu işi bırakarak yapılabilir.

Manuel olarak CMD’yi admin modda çalıştırarak Exchange Setup dizinine gidip orada aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz. Ben C:\Exchange2016 altına dosyaları çıkarttım.

Active Directory Şema genişletilmesi

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201610

Active Directory hazırlama

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: “organizasyon adı” /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201611

Etki Alanınızdaki tüm Domainleri Hazırlama

C:\Exchange2016>setup.exe /PrepareAllDomains /IacceptExchangeServerLicenseTerms

e201612

Bu işlemleri yaptıktan sonra schema versiyonunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz yada ADSI EDIT’ten kontrol edebilirsiniz. Update başarılı bir şekilde gerçekleştiyse versiyon numarasını size döndürecektir aksi halde boş dönecektir.

Ayrıca Exchange Server 2016 için Schema Versionlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

“Exchange Schema Version = ” + ([ADSI](“LDAP://CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt,” + ([ADSI]”LDAP://RootDSE”).schemaNamingContext)).rangeUpper

e201613

İkinci olarak bu işi kurulum sihirbazına bırakabiliriz fakat daha öncesinde Remote Server Administration Tools kurulumunu yapmalısınız. Bunu GUI arayüzü ile yapabilirsiniz yada Aşağıdaki komutu PowerShell’i admin modda çalıştırdıktan sonra yapabilirsiniz.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Bu zamana kadar kurulum için tüm ön hazırlıkları yapmış olduk. Şimdi direk setup dizinine giderek kurulum dosyasını çalıştıraralım.

Update’ler olup olmadığını kontrol etmesi için Next ile devam edin.

e201614

Kurulum için dosyalar kopyalanıp kullanabilir hale getiriliyor.

e201615

e201616

Next ile devam edin.

e201617

Lisans sözleşmesini kabul edip Next ile devam edin.

e201618

Önerilen ayarlar yada diğerini seçebilirsiniz ardından Next ile devam edin.

e201619

Kurulum karşınıza aşağıdaki gibi gelecektir. Mailbox rolünü seçtiğiniz anda Management tools otomatik olarak seçilecektir. Edge transport rolü pasif olacaktır. Nedeni ise mailbox ile aynı sunucu üzerinde çalıştırılamaz olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Exchange Server için gerekli yüklemeleri kontrol ettirip gerekirse yükletmek için seçeneği aktif edebilirsiniz.

e201620

Son şekil aşağıdaki gibi olacaktır. Ardından Next ile devam edin.

e201621

Kurulum yapılacak lokasyonu belirledikten sonra Next ile devam edin.

e201622

Bu aşamadan sonra Organizasyon adı belirlemenizi isteyip, şemayı genişletme işlemini yaptıktan sonra kurulumu bitirecekti fakat ben şema genişletme işlemini manuel olarak komutlar aracılığı ile yaptığım için bu adımları bana sormadı.

Malware taramasının onaylayıp, isterseniz onaylamayıp Next ile devam edebilirsiniz.

e201623

Ardından Exchange kurulumunu başlatmak için Install seçeneğini tıklayın. Ve kurulmasını bekleyin, burda işlemler biraz uzun sürecektir.

e201624

Kurulum devam ediyor.

e201625

Kurulum bitti, EAC açılması için onaylayıp Finish tıklayın.

e201626

https://sunucuadi/ecp şeklinde Exchange Admin Center web arayüzü açılır.

e201627

Ve bağlandık.

e201628

Daha sonrasında makalenin hem devamı, hem de yapılması gereken temel işlemlere aşağıdaki devam linkinden ulaşabilirsiniz.

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit Kurulumu

Aşağıdaki linkten ilgili kurulum dosyasını indirdikten sonra,

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

muc1

Run diyerek kurulumu başlatalım.

muc2

Daha sonra Next diyerek ilerleyin.

muc3

Ardından lisansı onayladıktan sonra Install diyerek işleme devam edin.

muc4

Kurulum yapılıyor.

muc5

Finish diyerek işlemi sonlandırın.

muc6

The WS-Management service cannot process the request. The user load quota of 1000 requests per 2 seconds has been exceeded…

Çözüldü: “The WS-Management service cannot process the request. The user load quota of 1000 requests per 2 seconds has been exceeded” Exchange 2010 management Console bağlanırken yukarıdaki screenshot’tan da anlaşılacağı gibi, bu hatayı alıyorsanız;

Yapmanız gereken IIS servislerini yeniden başlatmak “iisreset” yada “services.msc” aracılığı ile, sonrasında sorun çözülecektir.

iisreset

Windows Server 2012R2 Active Directory (Domain Controller – DC) Kurulumu

Directory servisinin kurulumuna geçmeden önce ilk önce server üzerinde yapılması gereken işlemler için alttaki linki incelemenizi tavsiye ederim.

Microsoft Windows Server Temel Ayarları

Daha sonra aşağıda da görüldüğü gibi start tuşuna basıp dcpromo yada Windows+R tuş kombinasyonuna bastıktan sonra dcpromo yazarak kurulumu başlatalım.

12dc1

Ve aşağıdaki hatanı geldiğini göreceksiniz. Kısaca bu yöntem eskidi artık Server Manager üzerinden yükleme yapmalısınız, daha fazla ayrıntı için linki inceleyin  demektedir.

12dc2

Server Manager sekmesini tıklayın. Add Roles and Features diyerek işlemlere başlıyoruz.

12dc3

Ardından Next ile devam edin.

12dc4

Role-Based or Feature-Based seçerek Next ile devam edin.

12dc5

Server seçimini yaptıktan sonra Next ile devam edin.

12dc6

Active Directory Domain Services’i seçtikten sonra Next ile devam edin.

12dc7

Yüklenmesi gereken Features‘ları otomatik olarak listeliyor. Add Features tıklayın.

12dc8

Next ile devam edin.

12dc9

Next ile devam edin.

12dc10

Next ile devam edin.

12dc11

Gerekiyorsa Restart etmesi için seçeneği aktif edip Yes tıklayın.

12dc12

Install diyerek kuruluma başlayın.

12dc13

Kurulum yapılıyor.

12dc14

Promote this server to a domain controller diyerek işlemlere devam edin.

12dc15

Ortama ilk domain controller kuracağımız için Add a new forest seçeneğini seçerek Root domain name belirleyip Next ile devam edin.

12dc16

Forest ve Domain Functional Level belirledikten sonra DNS server seçeneği onaylı olarak gelecektir, değiştirmeden Directory servisinin kurtarma şifresini belirleyin ve Next ile devam edin. Functional seviyesini ortamdaki en düşük seviyeye belirlemenizde fayda var yoksa servislerin iletişimde problem olabilir. Seviyeyi ilerde arttırabilirsiniz fakat düşürme imkanı sonradan olmuyor. Konu hakkında ÇözümPark‘ta güzel bir yazı mevcut tavsiye ederim.

12dc17

Next ile devam edin.

12dc18

Netbios name olduğu gibi bırakıp Next ile devam edin.

12dc19

NTDS ve SYSVOL dosyalarının kaydedileceği lokasyon bilgilerinin olduğu pencere. Bence burada dikkat edilmesi  gereken bir konu profesyonel ortamlarda çalışırken recovery açısından database dosyasıyla log dosyanın aynı lokasyonda olmamasına dikkat edin. Tabi bu ayarlamalar spesifiktir, isteğinize ve yapınıza göre konfigure edebilirsiniz. Biz test ortamında olduğumuz için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyoruz.

12dc20

Burada yapmış olduğumuz tüm ayarlamaların bilgileri yer almaktadır. İsterseniz export edebilirsiniz. Ben *.txt olarak kaydettim aşağıda screenshot’la belirttim. Next ile devam edin.

12dc21

12dc22

Özet kısmı sizde All Prerequisite check passed succesfully. Click install to begin installation gelecektir, Install diyerek devam edin.

12dc23

Ve kurulum yapılıyor.

12dc24

Sunucu Restart olduktan sonra Local admin, Domain admin olarak karşımıza çıkıyor, giriş yapın.

12dc25

Yapıyı ve servisleri kontrol edelim,

12dc26

12dc27

12dc28

12dc29

12dc30

12dc31

12dc32

12dc33

12dc34

12dc35

 

Windows Server 2012R2 MySQL kurulumu

Bu işlemi yapmak için iki yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem öncelikle MySQL resmi sayfasından bu işlemleri nasıl yapabildiğimize bakalım. Resmi sayfaya bağlandıktan sonra, Download sekmesini tıklayın.

wmsl1

Ardından Windows sekmesini tıklayın.

wmsl2

Açılan sayfada MySQL installer sekmesini tıkladıktan sonra,

wmsl3

Burada sayfanın en altında bulunan linklerden indirip, kurabilirsiniz. Birinci linkte internet bağlantınız mevcutsa, internet üzerinden kurulum paketi, ikinci link ise internet bağlantısı olmayan kullanıcılara tavsiye edilen kurulum paketinin tümünü içeren local kurulum dosyasıdır. Sayfada ayrıca kurulum kılavuzuda(MySQL Installer Documentation) mevcuttur. Fakat şöyle bir durum da mevcut,

wmsl4

Eğer MySQL ürünlerinin tümünü kurmak istiyor ve böyle bir kurulum paketine ihtiyacınız var ise, üsteki sayfada bulunan MySQL Server sekmesi tıklayıp, MySQL Community Server kurulum paketini indirebilirsiniz. MySQL tüm ürünlerin olduğu ALL in One Package! Yine kurulum klavuzu sayfada mevcuttur.

wmsl5

Benim yapacağım ikinci yöntem ise, ilk olarak server’dan http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx adresine girip WEB PI’nin en son sürümünü indiriyoruz.

wmsl6

Free Download dedikten sonra altta çıkan uyarıya Run diyoruz.

wmsl7

Web Platform Installer açıldıktan sonra Products kısmını tıklayıp ardından MySQL Windows 5.1 Add diyerek yükleme kuyruğuna ekliyoruz.

wmsl8

Ardından Install diyerek işleme devam ediyoruz.

wmsl9

Ardından MySQL database yöneticisi olan root için şifre belirledikten sonra Continue ile devam ediyoruz.

wmsl10

Daha sonra I Accept ile devam edelim,

wmsl11

Ardından indirme ve yükleme işlemi gerçekleşecektir.

wmsl12

CONFIGURE işlemi de sorunsuz gerçekleştikten sonra Finish ile işlemi bitirelim.

wmsl13

MySQL Command Line ile database’ye bağlantı gerçekleştirip, işlemler yapabiliriz.

wmsl14

wmsl15

Tabi bunların yanı sıra MySQL’i local’de grafik arayüzü desteği ile kullanmak isterseniz, MySQL WorkBench kurup kullanabilirsiniz. Kurulum kılavuzuna, MySQL WorkBench Kurulumu’ndan bakabilirsiniz.

AD-DC Enterpise-Domain Administrator Disable

Microsoftun Windows Server mimarilerinde Active Directory(Domain Controller) rolünün yüklü olduğu makina üzerinde öyle bir kullanıcı varki tüm herşeyin sahibi, denetimi ve kontrolü elinde tutan, kendine bağlı olan client’ları(köleleri) yöneten ve birinci dereceden söz sahibi olan, kullanıcılar tarafından domain admin’i olarak bilinen fakat microsoft tarafından ise goduser olarak öne sürülen, tabi bizim kültürümüze uymayan bu tabir ile benim Kral(köleleri yöneten) user olarak tanımlayacağım Enterprise Administrator’dur. Konuyu aşağıdaki screenshot’tan sahip olduğu üyelikleri görünce daha iyi anlayacaksınız.

eda1

eda2

Windows Server sistemlerinde Administrator kullanıcısı aktif olarak gelir, kurulum aşamasında başka bir user oluşturamazsınız, Administrator’a şifre belirleyip sisteme bu şekilde(domain\user) login olursunuz.

eda3

Tabi defaultta Administrator aktif olarak geldiği ve bu durum herkesçe bilindiği üzere, yanı sıra bir sürü zafiyeti getirebilir. Örneğin dışardan veya içerden domain sisteminize siber saldırı gerçekleştirmek isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Bunun için özel araçlar yada yazılımlar kullanacak olan kişiler domain sisteminize sızmak isteyip, üst düzey yönetici user(Enterprise Administrator)’a saldırı gerçekleştirmek isteyip onun haklarını ele geçirip yani aynı haklara sahip olup bir bakıma sistemde at koşturmak isteyebilir. Bunu gerçekleştirmesi gereken, onu 1-0 önde götürecek olan, herkesçe bilinen user tabi ki Administrator’dur. Tabi güvenlikte bunun %yüz önünü almak diye birşey yok ama bu ve buna benzer sebeplerden ötürü bir nebzede olsa önlem almak ve kullanım açısından daha efektif bir yapı olması nedeniyle Administrator kullanıcısını disable edip, aynı üyeliklere sahip sizin belirleyeceğiniz bir isimde farklı bir user oluşturmak doğru bir hareket olacaktır. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. İlk önce farklı bir isimde bir user oluşturalım ki ben SuperMan adında bir user oluşturuyorum.

eda4

Üyelik hakları sadece Domain Users olarak gelir, ben şimdi üst düzey user olabilmesi için gereken haklarıda Add diyerek vericem.

eda5

Şekilde görüldüğü gibi hakları verdim. Apply ve OK diyerek uyguladım.

eda6

Daha sonra Administrator kullanıcısını disable’ye çekelim.

eda7

Çıkan uyarıya, OK tıklayın.

eda8

Administrator aşağıdaki gibi disable konumuna çekildi.

eda9

Daha sonra sisteme tekrar oluşturduğumuz diğer user ile logoff/logon olalım. Zaten Administrator’la bağlanmaya çalışırsanız aşağıdaki uyarıyı alacaksınız.

eda10

Other user seçip domain\user şeklinde bağlanalım.

eda11

Hepsi bu kadar, kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz.

 

Windows Server 2012 SNMP Kurulumu ve Ayarları

Simple Network Management Protocol(Basit Ağ Yönetim Protokolü) Geniş yapıya sahip ağ yapılarında bulunan cihazları denetlemek için kullanılır. Cihaz üzerindeki sıcaklıktan, cihaza bağlı kullanıcılara, internet bağlantı hızından sistem çalışma süresine kadar çeşitli bilgiler SNMP’de tanımlanmış ağaç yapısı içinde tutulurlar.

Kuruluma geçmeden önce bu link‘i inceleyebilirsiniz.

Windows sunucularda Rol and Features kuruluma başlamadan evvel sunucuyu bu işlem için hazırladığımıza emin olalım. Ardından SNMP servisinin kuruluma başlayalım. Server Manager’dan, Manage kısmından Add Roles and Features tıklayarak başlayalım.

wsn1

Ardından Next ile devam edelim.

wsn2

Daha sonra Role-based or feature-based installation seçerek Next ile devam edelim.

wsn3

Kurulacak olan Server‘ımızı seçtikten sonra Next ile devam edelim.

wsn4

Roles kısmıından seçim yapmadan Next ile devam edelim.

 

wsn5

Features menüsünden SNMP Service seçili duruma getirip, karşımıza gelen harici menüde SNMP servisinin çalışması için gereken features listesine Add Faetures tıklayıp devam edelim.

wsn6

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır. Ayrıca SNMP WMI sağlayısınıda aynı yöntemle sisteme entegre edebilirsiniz.

wsn7

Restart the destination server automatically if required seçili yapın,

wsn8

Aşağıdaki gibi uyarı alacaksınız, Yes‘leyip,

wsn9

Install tıklayın.

wsn10

Kurulum yapılıyor.

wsn11

Yükleme bitti, Close deyip çıkın.

wsn12

Services.msc‘yi çalıştırın.

wsn13

SNMP servisini bulup çift tıklayıp servisi ayarlıyalım.

wsn14

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” ve “private” dir. UDP port 161 den çalışır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için bu link‘i incelemenizi tavsiye ederim.

Security tabına gelip Community kısmına Add diyelim.

wsn15

Ben örnek teşkil etmesi açısından community fatlan diye isimlendirdim. Ardından communitye Add diyerek hostları ekliyorum.

wsn16

Örnek teşkil etmesi açısından aşağıdaki monitoring sistemlerini host olarak ekledim. Buraya direk ip adresi de belirtebilirsiniz.

wsn17

Ardından servisi restart ediyorum ve işlem tamam.

wsn18

 

Windows Server 2012 MySQL WorkBench Kurulumu

WorkBench’i kullanabilmek için kurduğunuz yerde database mevcut olmalı ve bunun için ise MySQL Server kurulu olması gerekir. Kuruluma bu link‘ten ulaşabilirsiniz.

İlk önce MySQL WorkBench indirme sayfasına bağlanıyoruz, http://dev.mysql.com/downloads/workbench/

wwb1

Ardından sayfanın en altındaki linklerden size uygun olanı indirin.

wwb2

Gelen sayfada No thanks, just start my download linkini tıklayın, isterseniz üye olup indirebilirsiniz.

wwb3

Gelen uyarıya Run deyip çalıştırın.

wwb4

Karşınıza aşağıdaki gibi bir uyarı gelecek, Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable paketi kurulu olmadığından bu uygulama çalışamaz diye, OK deyip devam edin.

wwb5

Daha sonra Download Prerequisites butonuna tıklayın.

wwb6

Sizi Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable paketi yükleme sayfasına götürecek,

wwb7

Daha sonra Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable yazısına tıklatıp, Download ile devam edin.

wwb8

Seçimimi yapıp Next ile devam ediyorum,

wwb9

Ardından gelen uyarıya Allow once tıkladıktan sonra,

wwb10

Run tıklayıp kurulumu başlatın.

wwb11

Ardından Lisans sözleşmesini kabul edip, Install tıklayın.

wwb12

Kurulum başarı ile tamamlandığında Close ile burdan ayrılın.

wwb13

Adından Finish ile WorkBench kurulum sayfasından ayrılın, çünkü işlemleri tekrar yapacağız. İlgili sayfaya gelip WorkBench’i Run ile tekrar çalıştıracağız. Tüm bunları yapmak istemiyorsanız ilk etapta Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable kurup, sonrasında WorkBench’i kurabilirsiniz. Ben tüm adımları görün diye sırasıyla devam ediyorum.

wwb14

Kuruluma tekrar Run dedikten sonra, Next ile devam edin.

wwb15

Kurulum lokasyonunu belirledikten sonra tekrar Next ile devam edin.

wwb16

Next,

wwb17

Daha sonra Install tıkyalarak devam edin.

wwb18

Kurulum yapılıyor,

wwb19

Daha sonra Finish ile işlemi sonlandırıp programı çalıştıralım.

wwb20

Gördüğünüz gibi program kuruldu ve çalıştı. Bende daha önceden MySQL server kurulu olduğundan gördüğünüz gibi onuda getirdi.

wwb21

Üzerine tek tıkla login olup, çalışabilirsiniz.

wwb22

Ve bağlandık.

wwb23

Server 2008R2 Active Directory (Domain Controller – DC) Kurulumu

Server üzerinde herhangi bir rol kurulmadan önce yapılması gereken önemli üç madde vardır.

Bunlarda birinci öncelikli Computer name kısmıdır. Microsoft windows sistemlerinde sistem kurulumlarında eğer siz makinaya isim belirlemediyseniz aşağıdaki screenshot’tanda anlaşılacağı gibi  defaultta kendi bir isim belirleyerek geliyor.

8dc1

Tabi siz bunu akılda tutulması kolay ve kullanılabilir daha mantıklı bir name ile değiştirmeniz doğru bir hareket olacaktır. Ben test sunucum için aşağıdaki name belirliyorum.

8dc2

İkinci öncelikli işlem ise sunucu için sabit ip adresidir. İleriye dönük olarak değişken ip olmasının getireceği bir çok sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Ayarlamalar ve erişimler hata verecektir, kullanıcılar sunucuya erişimde problem yaşayacaktır vs. gibi bir çok problemle karşı karşıya kalırsınız.

8dc3

Üçüncü öncelikli işlem ise sunucunun update’lerinin yapılmış olmasıdır. Özellikle security update’ler mutlaka aksatılmadan yapılmalıdır.

8dc4

Bunların bitiminde sunucumuz tüm işlemler için hazır durumdadır ve Domain Controller kurulumuna geçebiliriz. Aşağıda da görüldüğü gibi start tuşuna basıp dcpromo yada Windows+R tuş kombinasyonuna bastıktan sonra dcpromo yazarak kurulumu başlatabiliriz.

8dc5

Ardından aşağıdaki gibi bir pencere açılacak,

8dc6

Ardından Next ile devam edin.

8dc7

Tekrar Next ile devam edin.

8dc8

Yeni bir domain servisi kuracağımızdan ikinci seçeneği seçerek Next ile devam ediyoruz.

8dc9

Daha sonra Fully Qualified Domain Name (FQDN), domain adımızı belirleyip(root domain) Next ile devam ediyoruz.

8dc10

Yapılan ayarlar check edilecektir.

8dc11

Ardından aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 2008R2 yeniliklerinden olan ve forest seviyesinde seçim yapmamızı sağlayan ekrandır. Forest ortamında minumun seviyede server 2000 var ise burda server 2000 belirtmek gerekir. Yoksa birbirleri arasında iletişim sağlamada sıkıntılar yaşanabilir. Tabi biz hem yeni hemde root seviyesinde domain kurduğumuz için 2008R2 seçip devam ediyorum. Eğer server 2000 yada 2003 seçseydim domain functional level diye bir ekran daha çıkacaktı. Ordada bu domainin functional seviyesini belirleyebileceğimiz ekran gelecekti. Biz en üst seviyede seçim yaptığımız için o ekranı atlayarak geçecektir. Zaten açıklama kısmında da seçime göre konu hakkında bilgi verilmiş.

8dc12

Ardından DNS ile ilgili kontrol yapılacaktır.

8dc13

Seçenekleri olduğu gibi bırakıp, yapımıza DNS server kurulumununda gerçekleşmesi için seçeneğin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next ile devam ediyoruz.

8dc14

NTDS ve SYSVOL dosyalarının kaydedileceği lokasyon bilgilerinin olduğu pencere. Bence burada dikkat edilmesi  gereken bir konu profesyonel ortamlarda çalışırken recovery açısından database dosyasıyla log dosyanın aynı lokasyonda olmamasına dikkat edin. Tabi bu ayarlamalar spesifiktir, isteğinize ve yapınıza göre konfigure edebilirsiniz. Biz test ortamında olduğumuz için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyoruz.

8dc15

Active directory restore gerektiği zaman kullanılacak olan şifreyi bu ekranda belirliyoruz.

8dc16

Burada yapmış olduğumuz tüm ayarlamalırın bilgileri yer almaktadır. İsterseniz export edebilirsiniz. Ben *.txt olarak kaydettim aşağıda screenshot’la belirttim.

8dc17

8dc18

Ve kurulum başladı, burada reboot seçeneğini check edin bitiminde sunucu yeniden başlasın.

8dc19

Sunucu yeniden başladıktan sonra login olalım. Dikkat ederseniz artık login olurken FATIHASLAN\Administrator(DomainName\User) şeklinde login olacağız.

8dc20

Yapıyı ve servisleri kontrol edelim,

8dc21

8dc22

8dc23

8dc24

8dc28

8dc26

8dc27

8dc29

8dc30

8dc25

Microsoft Windows Server Temel Ayarları

Server üzerinde herhangi bir roles yada features kurulmadan önce yapılması gereken önemli üç madde vardır.

Bunlarda birinci öncelikli Computer name kısmıdır. Microsoft Windows sistem kurulumlarında siz makinaya isim belirlemediyseniz aşağıdaki screenshot’tan da anlaşılacağı gibi defaultta kendi bir isim belirleyerek geliyor.

tg1

Tabi siz bunu akılda tutulması kolay ve kullanılabilir, daha mantıklı bir isim ile değiştirmeniz doğru bir hareket olacaktır. Ben test sunucum için aşağıdaki name belirliyorum.

tg2

İkinci öncelikli işlem ise sunucu için sabit ip adresidir. İleriye dönük olarak değişken ip olmasının getireceği bir çok sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Ayarlamalar ve erişimler hata verecektir, kullanıcılar sunucuya erişimde problem yaşayacaktır vs. gibi bir çok problemle karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle sunucu ipsini sabit yapmak mantıklı bir hareket olacaktır.

tg3

Üçüncü öncelikli işlem ise sunucunun update’lerinin yapılmış olmasıdır. Özellikle security update’ler mutlaka aksatılmadan yapılmalıdır.

tg4

Bunların bitiminde sunucumuz tüm işlemler için hazır durumdadır.

Server 2008 R2 Kurulumu – Adım Adım

Kurulum DVD’si, disk, memorybar yada iso dosyasından boot ettikten sonra aşağıdaki gibi dil, zaman ve klavye ayarları ekranı gelir. Kendinize uygun seçimleri yaptıktan sonra Next ile devam edin.

s20082

Install tıklayıp devam edelim.

s20083

Datacenter GUI modeli seçtikten sonra Next ile devam edelim. Siz burda isterseniz farklı seçimde yapabilirsiniz.

s20084

Lisans sözleşmesini kabul edip Next ile devam edin.

s20085

Aşağıda gelen seçenekler ile eğer üzerinde hali hazırda kurulu sisteminizde herhangi bir server versiyonu var ise ve bu sistemi Server 2012’ye yükseltmek istiyorsanız o zaman karşımıza gelen ilk seçenek olan Upgrade’di seçmelisiniz. Biz temiz kurulum gerçekleştireceğimiz için Custom’ı seçiyoruz.

s20086

Aşağıda disk yapılandırma işlemleri gelmektedir. Ben tek partition olarak kullanacağım o yüzden New deyip 50Gb alanı tek partition ve primary olarak seçip işlemime Next ile devam ediyorum. Siz isteğinize göre birden fazla partition aynı işlemlerle yapabilirsiniz.

s20087

s20088

Ok diyerek işlemi onaylıyoruz.

s20089

Partition’u seçip formatlama işlemini gerçekleştiriyoruz.

s200810

Ok diyerek işlemi onaylıyoruz.

s200811

Ardından Next ile devam ediyoruz. Ve kurulum işlemi başlıyor.

s200812

10 saniye içinde restart olmasını bekleyebilir veya Restart now diyerek işlemi siz tetikleyebilirsiniz.

s200814

Local Administrator‘a parola belirliyoruz, gelen uyarıya OK tıklıyoruz.

s200816

s200817

s200818

Ve Server sistemimiz hazır.

s200819

s200820

Server 2016 Technical Preview 3 Kurulumu

Kurulum DVD’si, disk yada iso dosyasından boot ettikten sonra aşağıdaki gibi dil, zaman ve klavye ayarları ekranı gelir. Kendinize uygun seçimleri yaptıktan sonra Next ile devam edin.

2016pre1

Install tıklayıp devam edelim.

2016pre2

İlk seçenekte GUI arayüzü kurulmadan core mod kurulumu yapmaktadır, belli başlı kısıtlamalarda yer almaktadır. Zaten Description kısmında özet bilgisini vermektedir. GUI destekli kurulum için Server with Desktop Experience modelini seçin ve Next ile devam edin.

2016pre3

Lisans sözleşmesini kabul edip Next ile devam edin.

2016pre4

Aşağıda gelen seçenekler ile eğer üzerinde hali hazırda kurulu sisteminizde herhangi bir server versiyonu var ise ve bu sistemi Server 2016’ya yükseltmek istiyorsanız o zaman karşımıza gelen ilk seçenek olan Upgrade’di seçmelisiniz. Biz temiz kurulum gerçekleştireceğimiz için Custom’ı seçiyoruz.

2016pre5

Aşağıda disk yapılandırma işlemleri gelmektedir. Ben tek partition olarak kullanacağım o yüzden New deyip 40Gb alanı tek partition ve primary olarak seçip işlemime Next ile devam ediyorum. Siz isteğinize göre birden fazla partition aynı işlemlerle yapabilrsiniz.

2016pre6

Apply tıklayıp karşınıza gelen uyarıya OK ile devam edin.

2016pre7

2016pre8

Partition’u seçip formatlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelen uyarıya OK ile devam edin.

2016pre9

2016pre10

Kurulumun yapılacağı Primary partition seçili konumda iken Next ile devam edin.

2016pre11

Ve kurulum işlemi başlıyor.

2016pre12

Kurulum tamamlanıp restart işleminin ardından sistem hazırlanmaya başlıyor.

2016pre13

Local Administrator kullanıcısına şifre belirleyip Finish ile işlemi bitirelim.

2016pre14

Sisteme login olalım.

2016pre15

Ve Server 2016 Technical Preview 3 masaüstü hazır.

2016pre16

Server 2012 R2 Kurulumu

Kurulum DVD’si, disk, memorybar yada iso dosyasından boot ettikten sonra aşağıdaki gibi dil, zaman ve klavye ayarları ekranı gelir. Kendinize uygun seçimleri yaptıktan sonra Next ile devam edin.

20122

Install tıklayıp devam edelim.

20123

Datacenter GUI modeli seçtikten sonra Next ile devam edelim. Siz burda isterseniz farklı seçimde yapabilirsiniz.

20124

Lisans sözleşmesini kabul edip Next ile devam edin.

20125

Aşağıda gelen seçenekler ile eğer üzerinde hali hazırda kurulu sisteminizde herhangi bir server versiyonu var ise ve bu sistemi Server 2012’ye yükseltmek istiyorsanız o zaman karşımıza gelen ilk seçenek olan Upgrade’di seçmelisiniz. Biz temiz kurulum gerçekleştireceğimiz için Custom’ı seçiyoruz.

20126

Aşağıda disk yapılandırma işlemleri gelmektedir. Ben tek partition olarak kullanacağım o yüzden New deyip 40Gb alanı tek partition ve primary olarak seçip işlemime Next ile devam ediyorum. Siz isteğinize göre birden fazla partition aynı işlemlerle yapabilrsiniz.

20127

20128

Ok diyerek işlemi onaylıyoruz.

20129

Partition’u seçip formatlama işlemini gerçekleştiriyoruz.

201210

Format tuşunu tıkladıktan sonra, Ok diyerek onaylıyoruz ve ardından Next ile devam ediyoruz. Ve kurulum işlemi başlıyor.

201211

10 saniye içinde restart olmasını bekleyebilir veya Restart now diyerek işlemi siz tetikleyebilirsiniz.

201213

Local Administrator‘a parola belirliyoruz.

201214

Ve Server sistemimiz hazır.

201215