Windows Sanal Makinelere oVirt Guest Agent Driver Kurulumu ve Yapılandırması

oVirt üzerine Windows bir sunucu kurulurken “Network Interfaces”, “e1000” ve “Disks”, “IDE” olarak gelmektedir. Aksi bir yapılandırma yaparsanız sunucunuz açılmayacaktır. Bu durum ayrıca makinanın performansınıda etkilemektedir. Bu nedenle “Network Interfaces”, “VirtIO” ve “Disks”, “VirtIO-SCSI” yapmalısınız. Böylelikle makineniz düzgün bir performansta çalışacaktır.

Bu yapılandırmayı yapabilmeniz için ise Windows sunucuyu kurduktan sonra oVirt Guest Agent Driver(oVirt-toolsSetup)’ını kurmalısınız. İlk önce oVirt-tools-setup.iso (https://resources.ovirt.org/pub/ovirt-4.2/iso/oVirt-toolsSetup/) dosyasının ilgili versiyonunu indirip, makineye CD Drive olarak bağladıktan sonra tipik *.exe kurulumu gerçekleştirmelisiniz. Kurulum bittikten sonra,

Network ayarını e1000’den VirtIO’ya çekin.

Disk ayarlarını ise IDE’den VirtIO-SCSI yapın.

Windows Ortamlarda MTU değerini Görüntüleme Ve Değiştirme

Herhangi bir Windows Sürümünde (7, 8, 10, Server 2008, Server 2012 vs.) Command Promt(Komut istemi) uygulamasını Administrator mod‘da çalıştırın.

MTU değerini ilk önce görüntülemek için aşağıdaki komutu yazıp enter’a basın.

> netsh interface ipv4 show subinterface

Yada aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

> netsh interface ipv4 show interface

MTU değerini set etmek (değiştirmek) için aşağıdaki komutu kullanacağız ama öncesinde Ağ bağlantıları’ndan net bağlantısını sağlayan nic ismini alıyoruz. Aşağıda görüldüğü gibi benim nic bağlantı ismim “Ethernet”. Aslınsda bu bilgiye netsh komutu ile de erişmiştik.

Şimdi aşağıdaki komutla set edebiliriz.

> netsh interface ipv4 set subinterface “Ethernet” mtu=1450 store=persistent

Aşağıdaki gibi “Ok” uyarısı başarılı olduğumuzu gösterir.

Windows 10 Üzerinde Bash Etkinleştirme – Adım Adım

Bash (Kabuk) nedir = shell, bash yada kabuk, kendi üzerinden program çalıştırmasına olanak sağlayan uygulamadır. Bir nevi kullanıcının donanımlara işlevsellik kazandırabilmesi için çekirdeğe komut gönderebileceğimiz (Terminal sayesinde) kullanıcı arayüzüdür.

Microsoft Windows 10 ile Ubuntu bin/bash‘i kısmen kullanıma olanak sağlayan emülatör servisini devreye soktu, biz ise bunu nasıl etkinleştirebileceğimize bakacağız.

İlk öncesinde sağ alt köşede bulunan Notification-All settings tıklayarak Windows Settings menüsüne geliyoruz.

winbashh1

Daha sonra Update & security seçeneğini tıklıyoruz.

winbashh2

Ardından sağdaki For developers seçeneğinden Develepor mode‘yi etkinleştirin.

winbashh3

Develepor Mode seçeneğini onaylamak için Yes tıklayın.

winbashh4

Ardından makinayı reboot edin, yeniden başladıktan sonra aşağıdaki resimdende anlaşılacağı üzere windows özellikleri aç/kapat menüsünü açın.

winbashh5

Buradaki seçeneklerden Windows Subsystem for Linux (Beta) seçeneğini check edip OK tıklayın.

winbashh6

Ardından Restart now deyin.

winbashh7

Makina açıldıktan sonra windows pencere tuşuna basarak program arama menüsüne bash yazın ve tıklayın.

winbashh8

Gelen uyarıya ‘y’ -yes- diyerek onaylayın ve kurulum aşaması devam edecektir.

winbashh9

Kurulum bitmesinin ardından new UNIX User ve password belirlemenizi isteyecektir. Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi istediği bilgileri girdikten sonra yükleme başarılı uyarısını alacaksınız ve sizi komut satırına aktaracaktır.

winbashh10

Windows pencere tuşuna basarak program arama menüsüne bash yazarak kabuğu çalıştırablirsiniz.

winbashh11

Ve kabuktayız.

winbashh12

Windows Sistemlerde Daha Önceden Kullanılmış Wi-Fi Şifrelerini Elde Etme

Windows işletim sistemimizde daha önceden kullanılmış ve hali hazırda kullanılan wi-fi ssid ve şifrelerini iki yolla elde edebiliriz. Bunlardan birincisi GUI(graphical user interface) diğeri Command Promt aracılığı iledir. Biz her iki yöntemi de kullanarak gösterilim.

ilki GUI ile; ben işlemleri Windows 10 üzerinde göstereceğim, diğer sürümlerde görünüm farklılık gösterebilir.

ilk olarak sistemin sağ alt köşesinde bulunan Network işaretini yada Denetim Masası‘ndan Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) tıklayın

winwifigui1

Ardından Wi-Fi yayınını tıklayın,

winwifigui2

Daha sonra Wireless Properties sekmesini tıklayın.

winwifigui3

Ve son aşama olarak Security sekmesinden Show characters opsiyonunu aktif edin, clear text olan şifre görünür olacaktır.

winwifigui4

Bu işlemle anlık bağlı olduğunuz yayının şifresini elde ettiniz. Bu zamana kadar bağlanmış olduğunuz tüm yayınların şifresini elde etmek için Command Promt kullanablirsiniz. Şimdi komut aracılığı ile işlemleri gerçekleştirelim. ilk olarak aşağıdaki komut ile tüm yayın profilleri listeleyelim.

> netsh wlan show profiles

winwificmd5

Daha sonra şifresini elde etmek istediğimiz profili belirterek şifresini clear text olarak bize yansıtmasını isteyelim.

> netsh wlan show profiles ‘profil ismi’ key=clear

winwificmd6

Ve işlem bu kadar, fakat profilin tüm değerleri yerine sadece key değerini görmek için komutun sonunda aşağıdaki gibi key için atanan findstr değişkenini belirtirseniz daha hızlı sonuç elde edersiniz.

> netsh wlan show profiles ‘profil ismi’ key=clear | findstr Key

winwificmd7

 

Komut Satırı Üzerinden Gerçek(Public) Ip Öğrenme – Linux/Windows

Sistemler üzerinde (projeye ve ortama göre değişiklik gösterir) çoğunlukla local ip’ler ile çalışırız ve bunları network ayarlarından yada komut satırı üzerinden çeşitli komutlarla elde edebiliriz. Fakat gerçek ip’ler ile işlem yapmak için router/modem arayüz yada online olarak hizmet sunan (birden fazla site mevcuttur) url aracılığı ile real ip’yi elde edip daha sonra işlem yaparız. Yukarıda da NCC olan ripe.net örnek olarak verilmiştir. Girişte sağ tarafta yukarda sizin çıkış ip’nizi yansıtan bir bölüm bulunmaktadır.

Şimdi ise komut satırı üzerinden gerçek ip’mizi nasıl elde ederiz ona bir bakalım. Linux’ta üç alternatif komut, Windows’ta ise bir komut kullanacağım

Linux Dig komutu ile;

> dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

ipresollin1

Linux Curl komutu ile;

> curl ipinfo.io/ip

ipresollin2

Windows’ta Nslookup ile; (Nslookup komutunu Linux için de kullanabilirsiniz.)

> nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com

ipresolwin1

Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 2

Makalenin ilk aşamasına Microsoft Exchange Server 2016 Kurulumu ve Ayarlamaları – Bölüm 1 linkinden ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2016 Accepted Domain Ayarı

Kabul edilen domain manasına gelen bu kısımda kullanacağımız domain adres tanımlamasını yapacağız. Mail flow seçeneğine tıkladıktan sonra accepted domains seçeneğine tıklıyoruz ve ardında + işaretine tıklayarak tanımlamaya başlıyoruz.

exc201621

Ardından bilgileri girdikten sonra Save diyoruz.

exc201622

Ardından oluşan domain’e çift tıklarak.

exc201623

Onu default domain yapabilirsiniz.

exc201624

Exchange Server 2016 Send Connector Tanımlama

Mail gönderebilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken ayarlardan biri send connector’dür.

Admin Center’e bağlandıktan sonra mail flow tıklayın ardından send connectors ve ardından + işaretine tıklayın.

exc201625

Ardından açılan menüden sender name’yi belirleyip dışarıya mail atabilmek için internet seçmesini aktif edip Next ile devam edin.

exc201626

Mevcut yapım mx kaydını sorgulayarak mail göndereceği için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyorum, tabi bu durumda yapımın sorgulama için nete erişimi olması gerekmekte. Diğer seçenek ise smart host üzerinden mail gönderimi gerçekleştirecekse kullanılır.

exc201627

Daha sonra mail göndereceğimiz domainleri belirleyeceğimiz ekran geliyor. Burda tabi tüm domainlere mail gönderimi gerçekleştireceğimiz için “*” işaretini kullanacağız. İlk olarak + işaretine tıklayıp SMTP FQDN bölümüne * işaretini ekleyip Save dedikten sonra Next ile devam edin.

exc201628

Ardından mail gönderecek server seçimini gerçekleştireceğimiz ekran gelecek, sırasıyla + işaretine basıp server’ı seçip add dedikten sonra Ok diyoruz ve Finish ile işlemi bitiriyoruz.

exc201629

Exchange Server 2016 Receive Connector Tanımlama

Dışarıdan mail alabilmek için bu ayar yapılmalıdır. İlk olarak mail flow geldikten sonra receive connectors seçeneğine geliyoruz ve daha sonra Default Fronted EXCHANGE2016 seçeneğine çift tıklıyoruz.

exc2016210

General sekmesi,

exc2016211

Security kısmında,

exc2016212

Scoping kısmı,

exc2016213

Exchange Server 2016 E-Mail Adress Policies

Daha öncesinde accepted domain oluşturmuştuk, burada onun için policies oluşturmalıyız yoksa default policy üzerinden çalışacaktır ve yeni oluşturulan mailbox’lar .local uzantısıyla oluşur ve buda sorunlara yol açacaktır.  Mail flow seçeneğinden email adress policies kısmına gelip, + işaretine tıklıyoruz.

exc2016214

Arından gelen menüden aşağıdaki işlemleri uygulayarak,

exc2016215

OK tıklayın.

exc2016216

Ardından Apply diyerek kuralı uygulayalım,

exc2016217

Çıkan uyarıya Yes deyip,

exc2016218

Close diyerek işlemi bitirelim.

exc2016219

Ve son kontrol olarak, recepients kısmından mailboxes kısmına gelirsek buraya kadar tüm ayarlar başarılı bir şekilde uygulandıysa eğer; Administrator@fatlan.local, Administrator@fatlan.com olarak değişecektir.

exc2016220

Tabi son işlemler olarak İnternal ve External DNS tarafında Exchange Server’ı işaret eden gerekli kayıtları girmeniz gerek.

exc2016221

Ve kullanıcıların ve maillerin dışardan içeriye ulaşabilmesi için firewall tarafında gerekli kuralları oluşturmalısınız. Aşağıdaki gibi…

SOURCE DESTINATION PORT

ANY

Public IP

Nat/Pat

Private IP

25,587(SMTP)

110(POP3)

143(IMAP)

80(HTTP)

443(HTTPS)

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit Kurulumu

Aşağıdaki linkten ilgili kurulum dosyasını indirdikten sonra,

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

muc1

Run diyerek kurulumu başlatalım.

muc2

Daha sonra Next diyerek ilerleyin.

muc3

Ardından lisansı onayladıktan sonra Install diyerek işleme devam edin.

muc4

Kurulum yapılıyor.

muc5

Finish diyerek işlemi sonlandırın.

muc6

Windows Server 2012 RDP Portu Değiştirme

Windows makinalarda default’ta gelen RDP(Remote Desktop Protokol) portu herkesin bileceği üzere 3389’dur. Sizler başta güvenlik olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı varsayılan olarak gelen bu portu değiştirmek isterseniz, aşağıdaki yönergeleri takip ederek değiştirebilirsiniz. Tüm windows sunucularında geçerlidir.

İlk olarak Windows+R tuşu yada Search ederek regedit uygulamasını çalıştırın.

rdpp1

Açılan regedit kayıt çekirdeğinde aşağıdaki gösterilen kayda gidin.

>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Ve PortNumber değerini istediğiniz port numarasını girdikten sonra OK deyip çıkın, ardından sunucuyu restart ettikten sonra herşey tamam, RDP portu atadığınız farklı port olacaktır.

rdpp2

Windows Server 2012R2 Active Directory (Domain Controller – DC) Kurulumu

Directory servisinin kurulumuna geçmeden önce ilk önce server üzerinde yapılması gereken işlemler için alttaki linki incelemenizi tavsiye ederim.

Microsoft Windows Server Temel Ayarları

Daha sonra aşağıda da görüldüğü gibi start tuşuna basıp dcpromo yada Windows+R tuş kombinasyonuna bastıktan sonra dcpromo yazarak kurulumu başlatalım.

12dc1

Ve aşağıdaki hatanı geldiğini göreceksiniz. Kısaca bu yöntem eskidi artık Server Manager üzerinden yükleme yapmalısınız, daha fazla ayrıntı için linki inceleyin  demektedir.

12dc2

Server Manager sekmesini tıklayın. Add Roles and Features diyerek işlemlere başlıyoruz.

12dc3

Ardından Next ile devam edin.

12dc4

Role-Based or Feature-Based seçerek Next ile devam edin.

12dc5

Server seçimini yaptıktan sonra Next ile devam edin.

12dc6

Active Directory Domain Services’i seçtikten sonra Next ile devam edin.

12dc7

Yüklenmesi gereken Features‘ları otomatik olarak listeliyor. Add Features tıklayın.

12dc8

Next ile devam edin.

12dc9

Next ile devam edin.

12dc10

Next ile devam edin.

12dc11

Gerekiyorsa Restart etmesi için seçeneği aktif edip Yes tıklayın.

12dc12

Install diyerek kuruluma başlayın.

12dc13

Kurulum yapılıyor.

12dc14

Promote this server to a domain controller diyerek işlemlere devam edin.

12dc15

Ortama ilk domain controller kuracağımız için Add a new forest seçeneğini seçerek Root domain name belirleyip Next ile devam edin.

12dc16

Forest ve Domain Functional Level belirledikten sonra DNS server seçeneği onaylı olarak gelecektir, değiştirmeden Directory servisinin kurtarma şifresini belirleyin ve Next ile devam edin. Functional seviyesini ortamdaki en düşük seviyeye belirlemenizde fayda var yoksa servislerin iletişimde problem olabilir. Seviyeyi ilerde arttırabilirsiniz fakat düşürme imkanı sonradan olmuyor. Konu hakkında ÇözümPark‘ta güzel bir yazı mevcut tavsiye ederim.

12dc17

Next ile devam edin.

12dc18

Netbios name olduğu gibi bırakıp Next ile devam edin.

12dc19

NTDS ve SYSVOL dosyalarının kaydedileceği lokasyon bilgilerinin olduğu pencere. Bence burada dikkat edilmesi  gereken bir konu profesyonel ortamlarda çalışırken recovery açısından database dosyasıyla log dosyanın aynı lokasyonda olmamasına dikkat edin. Tabi bu ayarlamalar spesifiktir, isteğinize ve yapınıza göre konfigure edebilirsiniz. Biz test ortamında olduğumuz için olduğu gibi bırakıp Next ile devam ediyoruz.

12dc20

Burada yapmış olduğumuz tüm ayarlamaların bilgileri yer almaktadır. İsterseniz export edebilirsiniz. Ben *.txt olarak kaydettim aşağıda screenshot’la belirttim. Next ile devam edin.

12dc21

12dc22

Özet kısmı sizde All Prerequisite check passed succesfully. Click install to begin installation gelecektir, Install diyerek devam edin.

12dc23

Ve kurulum yapılıyor.

12dc24

Sunucu Restart olduktan sonra Local admin, Domain admin olarak karşımıza çıkıyor, giriş yapın.

12dc25

Yapıyı ve servisleri kontrol edelim,

12dc26

12dc27

12dc28

12dc29

12dc30

12dc31

12dc32

12dc33

12dc34

12dc35

 

Windows Sistem Üzerinde Depolanan Kullanıcı Adı ve Parolaları Yönetme

Sistem üzerinden herhangi bir yere ağ üzerinden bağlanırken kullanıcı adı ve şifre kısmına hatırla seçeneği aktif olduğunda sistem şifreleri kayıt eder ve her seferinde bir daha kullanıcı adı ve şifre girmeden sadece tıklama ile bağlanabilirsiniz. Peki bu şifreleri basitçe nereden yönetebiliriz ona bir göz atalım. Bunun iki yolu var,

Birincisi Control Panel(Denetim Masası)- Credential Manager(Kimlik Bilgileri Yöneticisi)

skpy1

Girilen ve hatırla denilen şifrelerin tümü burada görünecektir.

skpy2

İkinci yöntem ise Windows + R tuşuna bastıktan sonra ‘rundll32 keymgr.dll,KRShowKeyMgr’ yazıp enter’a basın.

skpy3

Gelen menüde şifrelerinizi editleyebilir, backup’ını da alabilirsiniz.

skpy4

Another User is Currently Logged Onto This Computer – Windows 7

Windows 7 sisteminizde birden fazla User Remote Desktop ile bağlanarak çalışma yapması gerekiyor ve bir kullanıcı halihazırda bağlı diğer kullanıcı da Remote ile bağlanırken yukarıdaki görüntüde olduğu gibi bir uyarı alıyorsa aşağıdaki yönergeleri izleyerek sorunu çözebilirsiniz.

İlk olarak Universal TermSrv Patch dosyasını sisteme indirin.

Daha sonra aşağıdaki görüntüden de anlaşılacağı gibi sistem kaç bit yüklenmiş ise ona uygun dosyaya çift tıklayarak çalıştırın.

win7RLogon1

Daha sonra açılan uygulamada Patch butonunu tıklayın.

win7RLogon2

Ardından success uyarısı alacaksınız OK tıklayın.

win7RLogon3

Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecektir, Yes tıklayıp onaylayın.

win7RLogon4

Sistem yeniden başladıktan sonra birden fazla kullanıcının aynı anda yukarıdaki uyarıyı almadan RDP ile bağlanabileceğini göreceksiniz.

This app can’t open for Built-in Administrator account

Herhangi bir windows sürümlerinde alınan bu uyarı karşısında aşağıdaki yönergeleri yaptığınızda uyarıyı almadığınız gibi Internet Explorer yada yeni yüzüyle Microsoft Edge Administrator kullanıcısında sorunsuz çalışmaktadır.

İlk önce secpol.msc yani Local Security Policy uygulamasını çalıştırın.

tsec2

Daha sonra Local Policies-Security Options’dan User Account Control: Admin Approval Mode for Built-in Administrator accouınt kuralını Enable yapın.

tsec3

Daha sonra regedit Microsoft kayıt çekirdeği uygulamasını açın.

tsec4

Ardından HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\UIPI dizinindeki Default değeri bu değerle 0x00000001(1) değiştirin.

tsec5

Tüm işlemler bittikten sonra sistemi yeniden başlatın. Daha sonrasında Microsoft Edge Administrator kullanıcısı ile sorunsuz çalışacaktır.

Google Chrome’da OWA attachment(ek) sorunu

Chrome geliştirmesinden kaynaklanan bir problem nedeniyle chrome tarayıcıda online owa’da yeni mail oluştururken herhangi bir ek eklemek için attachment’ı tıkladığınızda tepkisiz kalıyor. Doğal olarak bir ek attach edemeden mail göndermek zorunda kalınıyor.

Çözüm için ilk olarak adres çubuğuna chrome://flags/#enable-npapi adresini yazıp, girin.

Aşağıdaki görüntüden de anlaşıldığı üzere NPAPI’yı enkinleştirin.

och1

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

och2

Daha sonra tarayıcı yeniden başlamak isteyecektir, onaylayıp yeniden başlatın.

och3

Daha sonra Microsoft silverlight’ yükleyin.

http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx

Kurulum işlemi bittikten sonra owa tekrar giriş yapın.

Yeni mail oluştur’u tıkladıktan sonra açılan yeni tarayınıcın sağ üst köşesindeki kırmızı çarpı işaretini tıklayın, aşağıdaki görüntüden anlaşılacağı üzere izin verin, bitti’yi tıklayın.

och4

Daha sonra attachment menüsünün açılacağını göreceksiniz.

och5

Windows IIS üzerinde çalışan site’lerin trafiğini izleme

Windows içerisinde bulunan Performance Monitor uygulamasını çalıştırın.

permo1

Daha sonra Monitor Tools sekmesinin altındaki Performance Monitor seçin.

permo2

Daha sonra sağ taraftaki boşluk üzerinde sağ tıklayıp Add Counters… tıklayın.

permo3

Web Service sekmesinden size uygun izlemek istediğiniz seçeneği seçerek All instances seçeneğini aktif edip Add dedikten sonra OK deyip çıkın.

permo4

 

Ve aşağıdaki grafikte de olduğu gibi ister toplam ister tek tek tüm sitelere ait trafikleri izleyebilirsiniz.

permo5

Daha fazla ayrıntı için linki ziyaret edebilirsiniz.

Vmware Tools yükleme – Windows 10

Vmware ortamında herhangi bir windows işletim sisteminin kurulumunun  ardından Vmtools kurulumu yapılmalıdır ki sanal makina ile efektif çalışabilelim. Örneğin bu yazılımın kurulmadan önceki hali olarak aşağıda da görüldüğü gibi sistem sürücüleri tanımamaktadır.

wvm1

İlk önce bilgisayara CD takar gibi Vmware Tools’u sisteme Install/Upgrade tıklayarak entegre ediyoruz.

wvm2

 

Karşımıza gelen uyarıya OK dedikten sonra,

wvm3

Aşağıda da görüldüğü üzere VMtools D sürücüsüne mount olacaktır.

wvm4

Bilgisayar’ım ikonuna çitf tıkladıktan sonra Vmware Tools’a da çift tıklayın.

wvm5

Ardından Next ile devam edin.

wvm6

Sonra Typical seçeneğini aktif edip Next ile devam edin.

wvm7

Install seçeneği ile kurulama devam edin.

wvm8

Finish ile işlemleri sonlandırın.

wvm10

Gelen uyarıya yes seçeneğini tıklayarak sistemi yeniden başlatın.

wvm11

İşlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştikten sonra aşağıda da görüldüğü üzere sürücülerde otomatik olarak doğrulanıyor.

wvm12

Windows 10 God Mod

Windows’u dibine kadar kurcalamak ve gizli kalmış özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Windows God Modu aktifleştirmeniz gerek. Windows God Mod tam olarakta budur. Yani Windows’un içinde bulunana tüm ayarlarını özelleştirebileceğiniz bir kontrol merkezidir. Yaklaşık olarak 262 tane özelleştirebileceğiniz erişim seçeneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra her şeye tek bir yerden kolayca ulaşabilmenize olanak sağlar, o menü senin, bu menü benim dolaşmanıza gerek kalmaz. Tabi bu özellik 10’a özel bir durum olmadığı gibi önceki sürümlerinde de mevcuttur.

Nasıl Aktif Edilir?

Yapmanız gereken ilk önce masaüstünüzde bir klasör oluşturun,

gd2

Ardından klasör ismini rename edin ve aşağıdaki kod kısmı yapıştırıp enter deyin.

> GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

gd3

Enter dedikten sonra aşağıdaki gibi bir görünüme sahip olacak.

gd4

Artık God modu kullanarak istediğiniz özelleştirme ayarlarını tek merkezden kullanabilirsiniz.

 

Wi-Fi Sense – Windows 10

Microsoft Windows Phone’da da olan bu özelliği Windows 10 ile birlikte hayatımıza getirdi fakat bir takım endişeler ve tartışmalar ardı sıra geldi.

Tam olarak ne yapıyor Wi-Fi Sense, bulunan Share network with my contact kutucuğunu işaretlerseniz Microsoft account’larınızda, Facebook’unuzda bulunan kişi listelerinizine bu ağı paylaşıyor.

s1

Microsoft’un dediğine göre paylaşılan ağ şifresi şifreli bir şekilde Windows sunucusuna gidiyor. İhtiyaç duyan kişi listenizdeki arkadaşlarınıza cihazın konumuna vs. bakarak paylaştırıyor. Fakat Hacker’lar için bu şifrelere ulaşmak ne kadar zor veya kolay oda onların kabiliyetine kalmış. Diğer yandan kişi listenizdeki tüm kişiler güvenilir mi? Sadece bu yönden bile bakılsa bu iş tedirginlik verici. Tabi ki bence paylaşım kutucuğu açık olmamalı ayrıca Wi-Fi SSID’inizin sonuna “_optout” ibaresini ekleyince Wi-Fi Sense üzerinden paylaşılmaz hale geliyor diyor Microsoft.  Ayrıntılara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Wi-Fi ağ yönetim menüsünden de aşağıdaki işlemleri yaparak paylaşımı kapatabilirsiniz.

s2

Dns değiştirme – Windows 10

Sağ ve en alttaki bilgisayar işaretinin üzerinde sağ click yaptıktan sonra Open Network and Sharing Center tıklayın.

dn1

 

Dış dünya ile bağlantınızı(internet) sağlayan interface(NIC) üzerine bir kere tıklayın.

dn2

 

Aşağıdaki gibi çıkan ekranda Properties sekmesini tıklayın.

dn3

 

IPv4 seçili durumdayken tekrar Properties sekmesini tıklayın.

dn4

 

DNS server addresses kısmına girmek istediğiniz DNS adreslerini girdikten sonra OK,OK ve Close tıklayıp çıkın.

dn5

 

Daha sonrasında tarayıcıdaki cache’leri ve DNS cache’leri temizleyin, ardından kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

 

Not: DNS server ayarlarınız otomatik modda iken kullandığınız servis sağlayıcınızın varsayılan DNS sunucusu ayarlarını otomatik olarak almış olursunuz. Örneğin TTNET kullanıcısı iseniz TTNET Dns Adresleri 195.175.39.39 ve 195.175.39.40 üzerinden isim çözümleme işlemi yapacaktır.