Ubuntu 14.04 LTS Network Ayarları

Ubuntu 14.04 LTS Network Ayarları
Sabit ip yapılandırmak için, >vi /etc/network/interfaces ubn1 İnterface’ye  girdikten sonra ilk interface olan eth0 aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz. >auto eth0 >iface eth0 inet static >address 192.168.1.34 >netmask 255.255.255.0 >network 192.168.1.0 >broadcast 192.168.1.255 >gateway 192.168.1.1 >dns-nameservers 8.8.8.8 ubn2 Daha sonra servisi restart edelim. >ifdown eth0 && ifup eth0 Dhcp tarafından ip ataması yapılandırmak için, >vi /etc/network/interfaces İnterface’ye  girdikten sonra ilk interface olan eth0 aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz. >auto eth0 >iface eth0 inet dhcp Daha sonra servisi restart etmek gerekir. >ifdown eth0 && ifup eth0 Dns ayarları yukarıdaki görüldüğü gibi interface içine girilebileceği gibi, >vi /etc/resolv.conf Dosyasında da belirtilebilir. >nameserver 8.8.8.8 ubn3 Daha fazla ayrıntıya bu linkten ulaşabilirsiniz.

No Comments

Post a Comment

20 + 16 =