Ubuntu 14.04 root kullanıcısı aktif edip SSH yetkisi verme

Ubuntu 14.04 root kullanıcısı aktif edip SSH yetkisi verme
Ubuntu için oluşturduğunuz herhangi bir user ile login olduktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırın. >sudo passwd root Komutu çalıştırdıktan sonra login olduğunuz kullanıcının şifresini soracak, girdikten sonra root için yeni şifreyi girmenizi ardından tekrar girmenizi isteyecek. Sonrasında sisteme root kullanıcısı ile login olabilirsiniz. Çıktı aşağıdaki gibidir. ur1 Şimdi root’un SSH ile bağlanabilmesi için aşağıdaki yönergeleri uygulayın. ur2 Gördüğünüz gibi işlemleri yapmadan önce SSH ile bağlantı denediğimde Access denied alıyorum. İlk olarak aşağıdaki komutu çalıştırarak sshd_config dosyasına girin. >sudo vi /etc/ssh/sshd_config ur3 Dosyanın içindeki PermitRootLogin without-password satırını PermitRootLogin yes ile değiştirin. ur4 ur5 Daha sonra SSH servisini restart edin. >service ssh restart ur6 Şimdi root için SSH bağlantısını tekrar deneyelim ve başarılı olduğunu görelim. ur7

No Comments

Post a Comment

two + 9 =