Crepe

İlk önce epel reposu kurulur.

yum install epel-release -y

Ardından guest agent kurulumu yapılır.

yum install ovirt-guest-agent -y yada yum install ovirt-guest-agent-common -y

Daha sonra servis aktif edilir.

systemctl enable ovirt-guest-agent.service
systemctl start ovirt-guest-agent.service
systemctl status ovirt-guest-agent.service