Nexus Artifactory Server Install and Configuration

Nexus Artifactory server’ı containerization olarak ayağa kaldıracağımız için ilk olarak docker kurulumu ile başlıyoruz. Bunun için docker kurulun resmi sitesinden takip edebilirsiniz. https://docs.docker.com/engine/install/ [Read More]

How To Install Kafka With Kraft Mode on Ubuntu

sudo apt update && sudo apt install default-jre default-jdk -y sudo useradd -m kraft -s /usr/sbin/nologin cd /opt/ sudo wget https://dlcdn.apache.org/kafka/3.5.0/kafka_2.13-3.5.0.tgz sudo tar xzf kafka_2.13-3.5.0.tgz sudo rm kafka_2.13-3.5.0.tgz cd kafka_2.13-3.5.0/ KAFKA_CLUSTER_ID="$(bin/kafka-storage.sh random-uuid)" echo $KAFKA_CLUSTER_ID [Read More]

Linux Namespaces(Network)

Linux çekirdek kaynaklarını her bir processes(işlem kümesi) için farklı kaynaklar olarak izole etmeye yarayan Linux kernel özelliğidir. [Read More]

Docker Image Pull RateLimit Remaining Tespiti

SHELL file create, vi docker-RateLimit-Remaining.sh TOKEN=$(curl "https://auth.docker.io/token?service=registry.docker.io&scope=repository:ratelimitpreview/test:pull" | jq -r .token) curl --head -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://registry-1.docker.io/v2/ratelimitpreview/test/manifests/latest [Read More]