Linux çekirdek kaynaklarını her bir processes(işlem kümesi) için farklı kaynaklar olarak izole etmeye yarayan Linux kernel özelliğidir.

Crepe

NS Çeşitleri;

 • Mount Points (mnt) : Mount pointleri kontrol eden ns’dir.
 • Process ID (pid) : Her bir ns’in processes’leri için bağımsız PIDs üretmek için kullanılan ns’dir.
 • Network (net - network devices, stacks, ports, etc.) : Network stack’lerini sanallaştırmak için kulanılan ns’dir.
 • Inter-process Communication (ipc - System V IPC, POSIX message queues) : Süreçleri SysV tarzı süreçler arası iletişimden yalıtmak için kullanılan ns’dir.
 • UTS (UNIX Time-Sharing - Hostname and NIS domain name) : Tek bir sistemin farklı işlemlere farklı host ve domain names sahip gibi görünmesini sağlar.
 • User ID (User and group IDs) : Birden çok işlem kümesinde hem ayrıcalık izolasyonu hem de kullanıcı kimliği ayrımı sağlayan bir özelliktir.
 • Control group (cgroup) Namespace : Process’in üyesi olduğu control group’unu kimliğini gizler.
 • Time Namespace : UTS ad alanına benzer bir şekilde farklı sistem zamanlarını görmek için kullanılan ns’dir.
 • Proposed namespaces(syslog namespace) : Huawei’de bir mühendis olan Rui Xiang tarafından önerildi, ancak linux çekirdeğiyle birleştirilmedi.

Crepe

Crepe

Aşağıdaki alıştırmalar virtualbox üzerinden sanal sistemlerde gerçekleştirlmiştir. Yukarıdaki ss’lerden de anlaşılacağı üzere “Host Network Manager“dan “vboxnet0” oluşturduktan sonra sanal makine üzerinde iki nic oluşturup “Host-only Adapter” tercih edilmiştir.

EXAM (Namespace’ler persistent değildir, reboot’ta kaybolurlar. Script yapılabilir)

lsns

Net NS ekleyelim(host terminal‘den),

sudo ip netns add ns01
sudo ip netns add ns02

Listeleyelim,

sudo ip netns list

ls /var/run/netns/

NS interfaces’leri listeleyelim(loopback interface’lerini görmekteyiz)

sudo ip netns exec ns01 ip a (sudo ip -n ns01 ip a)
sudo ip netns exec ns02 ip a

sudo ip -all netns exec ip a

2 yeni terminal açalım ve bu terminalleri ns’lere bağlayalım,

termianl1= sudo ip netns exec ns01 bash, ip a
terminal2= sudo ip netns exec ns02 bash, ip a

Host’taki interfaces’leri ns’lere atayalım(ns bash’inden),

nmcli d, sudo nmcli dev connect enp0s9, nmcli d
nmcli d, sudo nmcli dev connect enp0s10, nmcli d

Host terminalden,

sudo ip link set enp0s9 netns ns01
sudo ip link set enp0s10 netns ns02
sudo ip netns exec ns01 ip addr add 192.168.56.121/24 dev enp0s9
sudo ip netns exec ns02 ip addr add 192.168.56.122/24 dev enp0s10

NS terminal’lerinden,

ip a
ip a

NS01 terminal’inden,

ip link set lo up
ip link set enp0s9 up

NS02 terminal’inden,

ip link set lo up
ip link set enp0s10 up

Host makinesinden ns interface’lerine ping atılabilir,

ping 192.168.56.121
ping 192.168.56.122

Şimdi enp0s9 ve enp0s10 interfacelerini down yapıp ns’lerden alıp tekrar host’a(netns 1) geri verelim,

ip netns exec ns01 ip link set enp0s9 down
ip netns exec ns02 ip link set enp0s10 down

ip netns exec ns01 ip link set enp0s9 netns 1
ip netns exec ns02 ip link set enp0s10 netns 1

ip a

nmcli d

VETH(Virtual Ethernet) interface tanımlayalım.

 • veth tüp geçit olarak düşünülebilir.
 • veth’in iki ucu tanımlandıktan sonra başlangıç ve bitiş noktası ayarlanmalıdır.
 • NS’leri birbiriyle haberleşmesi için virtual switch(iki ucu olduğundan) tanımlanmalıdır, bridge ya da ovs.

Virtual Switch’de default namspace(host - netns 1) bağlı olacak,

Veth nic uçları tanımlayalım(host terminal’de),

sudo ip link add ns01-eth0 type veth peer name ns02-eth0
nmcli d

sudo ip link set ns01-eth0 netns ns01
sudo ip link set ns02-eth0 netns ns02

NS01 term,

ip link

NS02 term,

ip link

IP’leri atayalım(host terminal’de),

sudo ip netns exec ns01 ip addr add 192.168.56.141/24 dev ns01-eth0
sudo ip netns exec ns02 ip addr add 192.168.56.142/24 dev ns02-eth0

NS01 term,

ip a

NS02 term,

ip a

Nic’leri up yapalım(host terminal’de),

sudo ip netns exec ns01 ip link set ns01-eth0 up
sudo ip netns exec ns02 ip link set ns02-eth0 up
sudo ip -all netns exec ip a

NS01 terminalinden NS02 IP’sine ping atalım(default dan ns01 ve ns02 lere ping atamıyoruz zaten onu istemiştik).

ping 192.168.56.142

ref: https://www.admin-magazine.com/Articles/The-practical-benefits-of-network-namespaces/(offset)/3