VMWare ESX/ESXİ ortamınızda CentOS sunucular için Clone aldığınızda aşağıda belirttiğim bir kaç basit adımı yapmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemleri yapmayı atlarsanız network adaptörünüz up duruma geçmeyecektir ve aşağıdaki hatayı alacaksınız. Diğer bir değişle aşağıdaki hatayı alıyorsanız bilinki o makine clon bir sunucudur ve muhtemelen aşağıdaki adımlar atlanmıştır.

Hata : “bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

Crepe

Yapılması gerekenler ise;

1- rm komutu ile 70-persistent-net.rules dosyasını silin. Bu dosya ethetnet kartınızın bilgilerinin saklandığı dosyadır. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

// # PCI device 0x14e4:0x1680 (tg3)

SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”b5:ac:6c:84:31:r5′′, ATTR{dev_id}==”0x0′′, ATTR{type}==”1′′, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0′′ //

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

2- vi yada alternatif bir editör ile network(ip,subnet,gateway,hwaddr) ayarlarının bulunduğu dosyadan HWADDRESS adres satırını silin.

vi /etc/syscon g/network-scripts/ifcfg-eth0

3- Sunucunuzun hostname‘ini değiştirin

Crepe

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sunucuyu reboot edin ve işlem tamamdır ve ayrıca hata da kaybolacaktır. Tabi clone sunucuda ip vs. değiştirdiğinizi kabul ediyorum. =)

VirtualBox kullananlar varsa eğer, clone alırken aşağıdaki gibi “Reinitialize the MAC address of all network cards” seçeneğini check(aktif) ederse mac adresi, clone sunucu için otomatik olarak değişecektir ve yukarıdaki 1 seçenek otomatik olarak yapılmış olacaktır. VirtualBox için 2 ve 3 seçeneği yapıp restart edebilirsiniz.

Crepe