Sabit ip yapılandırmak için,

vi /etc/network/interfaces

İnterface’ye girdikten sonra ilk interface olan eth0 aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.34
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  broadcast 192.168.1.255
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 8.8.8.8

Crepe

Daha sonra servisi restart edelim.

ifdown eth0 && ifup eth0

Dhcp tarafından ip ataması için aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz,

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Dns ayarları yukarıdaki görüldüğü gibi interface içine girilebileceği gibi, aşağıdaki gibi de yapılandırılabilir.

vi /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8