NFS Server Installation

Aşağıdaki paketi kurarak işe başlayalım.

sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common

Harici bir disk kullandığım için diski ve mount point‘i yapılandıralım.

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb

sudo mkdir -p /mnt/nfs_kube_sc/

sudo chown -R nobody:nogroup /mnt/nfs_kube_sc/

sudo chmod 777 /mnt/nfs_kube_sc/

sudo mount /dev/sdb /mnt/nfs_kube_sc/

Akabinde nfs yapılandırmasını gerçekleyelim.

sudo vi /etc/exports
/mnt/nfs_kube_sc 192.168.25.0/24(rw,sync,no_subtree_check)

Aşağıdaki komutlarla son kontrolleri yapalım.

sudo exportfs

showmount -e localhost

Disk mount işleminin kalıcı getirelim.

sudo vi /etc/fstab
/dev/sdb	/mnt/nfs_kube_sc	ext4 defaults 0 1

Son olarak servisi yeniden başlatıp server taraftaki işlemleri bitirmiş olalım.

sudo mount -a

sudo systemctl restart nfs-kernel-server.service

NFS Client Connection Configuration

Aşağıdaki pakeri kurarak işleme başlayalım

sudo apt install nfs-common

Nfs server‘a ait tüm noktaları keşfetmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

showmount -e nfs_server_ip

Nfs noktasını client‘a mount edelim.

mount nfs_server_ip:/mnt/nfs_kube_sc/ /tmp

Kontrol edelim.

mount

df -h

Ve işlemleri fstab‘a yazarak burda da kalıcı hale getirelim.

vi /etc/fstab
nfs_server_ip:/mnt/nfs_kube_sc    /tmp  nfs4    rw,sync 0 0