Crepe

Yetkili bir kullanıcı ile Mysql‘e login olunur.

mysql -u root -p

Birden fazla veritabanı varsa aşağdaki komut ile listelenebilir.

show databeses;

Ardından kullanıcının bulunduğu veritabanı seçilir.

use “database_name”;

Aşağıdaki komut ile de veritabanındaki tablolar listelenebilir.

show tables;

Tablodaki alanları ise aşağıdaki komut ile listeleyebilirsiniz.

describe “tables_name”;

Tablodaki tüm verileri görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

select * from “tables_name”\G;

Ya da aşağıdaki gibi özelleştirerek verileri çağırabilirsiniz.

select * from wp_users where ID=1;

Şimdi son olarak ilgili kullanıcının şifresini resetleyelim.

UPDATE wp_users SET user_pass=MD5(‘123456’) where ID = 1;

NoT: Clear text giden şifre “vim ~/.mysql_history” dosyasından silinmelidir.