sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils

Yapılandırma dosyaları /etc/bind/ altındadır.

Oluşturacağımız forward zone ve reverse zone bu dosya içerisinde belirtiyoruz /etc/bind/named.conf.local

cd /etc/bind
sudo vi named.conf.options

Aşağıdaki yapılandırma satırlarını ortamınıza göre şekillendirebilirsiniz.


    allow-query { any; };
    listen-on port 53 { any; };
    allow-transfer { none; };
    recursion yes;
    querylog yes;
    allow-recursion { any; };
    version "Ubuntu DNS Server for fatlan.com";
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
    forwarders {
      8.8.8.8;
    };

sudo vi named.conf.local
zone "fatlan.com" IN {

   type master;

   file "/etc/bind/fatlan.com";

   allow-update { none; };
};


zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {

   type master;

   file "/etc/bind/reverse.fatlan.com";

   allow-update { none; };
};

Şimdi fatlan.com ve reverse.fatlan.com dosyalarını oluşturalım.

sudo cp db.local fatlan.com

sudo cp db.127 reverse.fatlan.com
sudo vi fatlan.com

127.0.0.1 no’lu ip’ler yerine sizin için ilgili ip’yi girmeniz önerilir.

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.fatlan.com. root.ns.fatlan.com. (
               2     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns.fatlan.com.
@    IN   A    127.0.0.1
@    IN   AAAA  ::1
ns   IN   A    127.0.0.1
sudo vi reverse.fatlan.com

127.0.0.1 no’lu ip’ler yerine sizin için ilgili ip’yi girmeniz önerilir.

;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.fatlan.com. root.ns.fatlan.com. (
               1     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns.fatlan.com.
NS   IN   A    127.0.0.1
1    IN   PTR   ns.fatlan.com.
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone fatlan.com /etc/bind/fatlan.com
sudo named-checkzone reverse.fatlan.com /etc/bind/reverse.fatlan.com

Crepe

sudo systemctl start bind9.service

Şimdi dns server’ımı /etc/resolv.cond dan bu dns gösterip aşağıdaki testleri yapıyorum.

Crepe

ilgili portları tespit için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

sudo ss -plnta | egrep -i named

sudo netstat -plnta | egrep -i named

NoT: Her kayıt eklendiğinde mutlaka Serial kısmı arttırılmalıdır.

fatlan.com için örnek kayıtlar…

fatlan.com.  IN   MX  10  mail.fatlan.com.

www   IN    A   127.0.0.1
mail  IN    A   127.0.0.1

ftp   IN   CNAME  www.fatlan.com.

reverse.fatlan.com için örnek kayıtlar…

3   IN   PTR  www.fatlan.com.
4   IN   PTR  mail.fatlan.com.

ref: https://ubuntu.com/server/docs/service-domain-name-service-dns