Crepe

Genelde özelliştirilmiş CentOS sunucularda ilgili servis/hizmet dışında olan repolar(/etc/yum.repos.d) buna CentOS’un Base reposu dahil varsayılan olarak “enable=0” olarak ayarlandığında yani bu repo disabled moda çekildiğinde “yum” ile Base de var olan paketleri kurmak istediğiniz de hata alacaksınız ve kuramayacaksınız. Bu durumda repodan “enable=1” yapmalısınız ya da bu ayarın böyle kalması gerekiyorsa “yum” paket yöneticisini tek seferlik enable modda kullanarak bu sorunu aşıp, paketi kurabilirsiniz.

Örnekler aşağıdaki gibidir.

CentOS BASE reposu için;

yum install --enablerepo=”base” CentOS-Base.repo “paket_adı” -y

Epel reposu için;

yum install --enablerepo=”epel” epel.repo “paket_adı” -y