KVM Çekirdek tabanlı sanal makine Linux çekirdeği için geliştirilen ve onu bir üstsisteme dönüştüren bir sanallaştırma altyapısıdır. Kurulumdan önce sunucumuza login olup, cpu‘muzun destekleyip desteklemediğini anlamak için aşağıdaki komutlar yardımıyla cpu bilgilerini kontrol edelim.

Bu komutun çıktısı olarak “CPU(s):” değeri 0 ise dekteklemiyor, 1 veya 1 den fazla bir değer ise destekliyor manasına gelir.

egrep -c ‘(svm|vmx)’ /proc/cpuinfo

ya da

lscpu

Aşağıdaki komutla da çekidek modüllerinin yüklü olup, olmadığını kontrol edebilirsiniz.

lsmod | grep kvm

Şimdi kuruluma geçebiliriz. Aşağıdaki komut ile gerekli tüm paketleri kurup, KVM ortamımızı hazır hale getirelim.

sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin bridge-utils virt-manager

Yukarıdaki kurulum komutundan sonra sorunsuz bir kurulum gerçekleştiğini, aşağıdaki komutla doğrulayın.

kvm-ok

Crepe

Ardından sunucuyu reboot edin.

brctl show komutuyla da sonradan gelen sanal interface(NIC) i görüntüleyebilirsiniz.

Crepe

Default’ta Virtual Machine(qcow2) lerin saklandığı dizindir.

/var/lib/libvirt/images/

Not1 : Eğer qcow2 formatında ki diskin yerini bilmiyorsanız aşağıdaki komut(komut ilgili vm’in disklerini bulunduğu dizin ile beraber listeler) size nerde olduğunu söyleyecektir.

virsh domblklist Ubuntu18

Crepe

Default’ta Virtual Machine images‘lar için, kurulum iso larının saklandığı dizindir.

/var/lib/libvirt/boot/

Default’ta Virtual Machine özelliklerinin(ram,cpu,disk vs.) xml formatında tutulduğu yerdir.

/etc/libvirt/qemu

Not2 : Aşağıdaki komut ise ilgili makinanın xml formatında tutulduğu özellikleri(ram,cpu,disk vs.) ekrana bastırır.

virsh dumpxml Ubuntu18

Aşağıdaki iki komutla da mevcuttaki sanal makinaları görüntüleyebilirsiniz.

virsh -c qemu:///system list

ya da

virsh list --all

Crepe

Virtual Machine lerinizi GUI olarak yönetmek, oluşturma ve silme gibi işlemler için virt arayüzünü kullanabilirsiniz. Komut aşağıdaki gibidir.

NoT3 : Bunu yapabilmek için öncesinde sunucuya ssh bağlantısı yaparken, -X parametresini kullanarak bağlanmalısınız(ssh -X root@192.168.1.100). Ayrıca Windows (Putty de x11 enable edilmelidir) için Xming uygulaması, Mac için ise Xquartz uygulaması kurulu ve çalışır olması gerekiyor.

NoT4 : Bu arada bir bilgi daha vermem gerekir. Eğer Linux kullanıcısı iseniz yani client makinanız Linux ise sunucuya virt-manager paketini kurmadan, client makinanızda virt-manager var ise ordan File-Add Connection diyerek sunuya bağlanıp yönetebilirsiniz.

sudo virt-manager

Crepe

Yada sunucuya ait konsolu direk olarak aşağıdaki komutla alabilirsiniz.

NoT5 : Bunu yapabilmek için öncesinde kullanıcı makinasına virt-viewer paketini kurmalısınız(ubuntu/debian için ’apt install virt-viewer’, Redhat/CentOS için ‘yum install virt-viewer’)

sudo virt-viewer -c qemu:///system Ubuntu18

Crepe

Komutlar aracılığı ile sunucuyu yönetimi için aşağıda bir kaç komut paylaşacağım.

Sunucuyu başlatır.

virsh start Ubuntu18

Sunucuyu kapatır.

virsh shutdown Ubuntu18

Sunucuyu yeniden başlatır.

virsh reboot Ubuntu18

Sunucunun özelliklerini değiştirmek için kullanılır(xml dosyasını değiştirir)

virsh edit Ubuntu18

Sununun barındığı host açıldığında, bu vm de otomatik olarak başlatma seçeneğidir.

virsh autostart Ubuntu18

Sununun barındığı host açıldığında, bu vm de otomatik olarak başlatma seçeneğini devre dışı bırakır.

virsh autostart --disable Ubuntu18

Şimdi “virt-install” komtuna bakalım, bu komut aracılığı ile komut satırı üzerinden makine oluşturabilirsiniz. Alltaki komutta örnek komut ile bu işlemi sağlayabilirsiniz. Ben bir çok parametreyi kullandım ama siz tüm parametleri kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten kullanmadığınız parametreler yerine default değerler atanacaktır. Tabi sonrasında siz bu değerleri değiştirebilirsiniz. Komutu yürüttükten sonra gui açılıp size kuruluma yönlendirecektir.

sudo virt-install --virt-type=kvm --name ubuntu-cli --ram 2048 --vcpus=2 --os-variant=Ubuntu16.04 --cdrom=/var/lib/libvirt/boot/ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso --network=bridge=eth0,model=virtio --graphics spice --disk path=/var/lib/libvirt/images/ubuntu-cli.qcow2,size=40,bus=virtio,format=qcow2

Crepe

Şimdi de “virt-clone” komutundan bahsedelim. Adında da anlaşılacağı üzere clone almak için kullanılan komuttur. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Fakat vm kapalı durumda iken clone alabilirsiniz, yoksa uyarı verecektir. “Clone ‘Ubuntu18.clone’ created successfully.” uyarısını almalısınız.

virt-clone --original=Ubuntu18 --name=Ubuntu18.clone --file=/var/lib/libvirt/images/Ubuntu18.clone

Aşağıdaki komut ise vmdk formatındaki bir vm’i qcow2 formatına çevirip KVM host unuzda çalıştırmanızı sağlar.

qemu-img convert -O qcow2 ubuntu.vmdk ubuntu.qcow2

Bir sonraki makalemizde KVM ortamında nasıl yedek alıp sonra aldığımız o yedeği nasıl geri yükleyip, çalışır hale getireceğiz ona bakacağız.