Selfsign ssl kullanan oVirt, aşağıdaki görselden de anlaşılacağı üzere trusted değil.

Crepe

Bunun yerine doğrulanmış, satın alınmış ssl’inizle değiştirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli. Trusted ssl’lerimizi “/tmp/ssl/” (ca, crt, key)dizini altına attık.

Satın alınmış ssl ca‘yı “/etc/pki/ca-trust/source/anchors/” dizine kopyalayalım ve update certificate edelim.

cp /tmp/ssl/certificate.ca certificate.pem
update-ca-trust

Aşağıdaki pem dosyasını silebiliriz.

rm /etc/pki/ovirt-engine/apache-ca.pem

Satın alınmış ssl ca‘yı “/etc/pki/ovirt-engine/” dizinine de kopyalayalım.

cp /tmp/ssl/certificate.ca /etc/pki/ovirt-engine/apache-ca.pem

Eski selfsign sertifikalarının yedeğini alalım.

cp /etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.key.nopass /etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.key.nopass.bak
cp /etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer /etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer.bak

Satın alınmış ssl key sertifikasını “/etc/pki/ovirt-engine/keys/” dizinine atalım.

cp /tmp/ssl/certificate.key /etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.key.nopass

Aynı şekilde satın alınmış ssl crt dosyamızıda “/etc/pki/ovirt-engine/certs/” dizinine atalım.

cp /tmp/ssl/certificate.crt /etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer

Apache servisini yeniden başlatalım.

systemctl restart httpd.service

Şimdi aşağıdaki dosyaların içeriğine ilgili satırları ekleyin.

vi /etc/ovirt-engine/engine.conf.d/99-custom-truststore.confedit‘leyin ve aşağıdaki satırları ekleyin.

- ENGINE_HTTPS_PKI_TRUST_STORE=”/etc/pki/java/cacerts”
- ENGINE_HTTPS_PKI_TRUST_STORE_PASSWORD=””

vi /etc/ovirt-engine/ovirt-websocket-proxy.conf.d/10-setup.conf” dosyasını da edit‘leyin ve aşağıdaki satırları ekleyin.

- PROXY_PORT=6100
- SSL_CERTIFICATE=/etc/pki/ovirt-engine/certs/apache.cer
- SSL_KEY=/etc/pki/ovirt-engine/keys/apache.key.nopass
- #SSL_CERTIFICATE=/etc/pki/ovirt-engine/certs/websocket-proxy.cer
- #SSL_KEY=/etc/pki/ovirt-engine/keys/websocket-proxy.key.nopass
- CERT_FOR_DATA_VERIFICATION=/etc/pki/ovirt-engine/certs/engine.cer
- SSL_ONLY=True

Son olarak aşağıdaki servisleri yeniden başlatın.

systemctl restart ovirt-provider-ovn.service
systemctl restart ovirt-engine.service
systemctl restart ovirt-websocket-proxy.service
systemctl restart ovirt-imageio-proxy.service

Ve görünüm aşağıdaki gibidir.

Crepe