Kubernetes ortamlarınmızı UI üzerinden yönetmek üzere Rancher‘ı, tek node, docker ve trusted bir sertifika ile ayağa kaldıracağız.

Ortamda docker container kurulumunun yapıldığını var sayarak aşağıdaki komut satırını yürütmeniz yeterlidir.

NoT: cert.pem full chain olarak ele almayı unutmayın yani hem domain sertifikanın hemde root ve varsa ara root sertifikalarınız aynı dosyada bundle olması gerekmektedir.

Aslında ayrı volume -v /<CERT_DIRECTORY>/<CA_CERTS.pem>:/etc/rancher/ssl/cacerts.pem kullanarak da ayrı dosya olarak up edebilirsiniz.

Biz bundle olarak ele aldık.

docker run -d --name=rancher-server --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 -v $PWD/ssl/cert.pem:/etc/rancher/ssl/cert.pem -v $PWD/ssl/key.pem:/etc/rancher/ssl/key.pem --privileged rancher/rancher:latest --no-cacerts

Bir diğer yöntem de aşağıdaki komutta yer almaktadır. Bir çok parametreyi aktif ederek ele aldık. En önemlisi rancher data‘larını kendi host‘unuzda saklayarak up etmek isteyebilirsiniz. Bu durum size birçok kolaylık getirecektir.

docker run -d --name=rancher-server --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 -v $PWD/ssl/cert.pem:/etc/rancher/ssl/cert.pem -v $PWD/ssl/key.pem:/etc/rancher/ssl/key.pem -v $PWD/rancher_data:/var/lib/rancher -v $PWD/rancher_data/auditlog:/var/log/auditlog -e SSL_CERT_DIR="/container/certs" -e CATTLE_TLS_MIN_VERSION="1.0" -e AUDIT_LEVEL=1 --privileged rancher/rancher:latest --no-cacerts

Daha sonra up ettiğiniz rancher‘a web üzerinden bağlanabilmek için default admin kullanıcısının şiresini aşağıdaki komut satırıyla elde etmeniz gerekmektedir.

docker logs  rancher-server  2>&1 | grep "Bootstrap Password:"

ref: Rancher