Bunun için kontrol etmemiz gereken değişken query logging parametresidir. Yani bu parametre On ise sorgu log’u düşüyor, O ise düşmüyor.

İlk önce durumunu kontrol edelim. Bunun için çalıştıracağımız ilk komut rndc status komutudur. Ve bu komutu çalıştırıdığımızda aşağıdaki gibi** query logging is OFF** olduğunu görünüyoruz.

rndc status

Crepe

Aktif etmek için, yani log’ları alabilmek için rndc querylog komutunu çalıştırıyoruz.

rndc querylog yada (rndc querylog ON)

Tekrar rndc status ile durum kontrolü yapalım ve aşağıdaki gibi ON olduğunu görelim.

rndc status

Crepe

Tail komutu ile de çıktıyı alıp teyit edelim.

tail -f /var/log/messages

Crepe

Burada tekrar OFF yapmak için rndc querylog yada (rndc querylog OFF)komutunu çalıştırabilirsiniz. Bu komutu her çalıştığında durumunu tersine çevirir. OFF ise ON, ON ise OFF yapar.