Loadbalancer arkasında birden fazla web sunucusu çalıştığını var sayalım ve bunların https(443) protokolü ile çalışmasını sağlayalım. Bunun için yük dengeleyici sunucumuza web server domainimiz için satın aldığımız sertifikayı yükleyeceğiz ardından https farm’ı oluşturacağız. Zaten önceki yazılarımızda farm oluşturmayı görmüştük, şimdi bir kaç yapılandırma ile https(443) olarak farm’ı yapılandıracağız.

İlk olarak Manage-Certificates sekmesine geliyoruz.

Crepe

Ardından aşağıdaki gibi upload *.pem(pem sertifikanın bundle edilmiş hali, yani o dosya içeriğinde domain sertifika cer’i, orta kök cer’i, sertifikanın key’i nin hiyerarşik yapıda bulundurduğu hali) certificate kısmını tıklayıp, sektifikayı load balancer sunucusuna ekliyoruz.

Crepe

Sertifikayı ekledikten sonra https farm oluşturma kısmına geçiyoruz. Manage-Farm sekmesine geçtikten sonra Add new Farm butonuna tıklıyoruz. Farm’a isim verip Save ve continue’yi tıklayıp devam ediyoruz.

Crepe

Akabinde burada önemli kısımlar aşağıdaki gibi Farm-Listener HTTPS seçilecek, HTTPS Certificate kısmında yüklediğiniz sertifikayı seçin, Virtual IP kısmında İsteği alacak ip ve dinleyeceği port bilgisini https(443) girin.

Crepe

Alt kısımda bir önemli bölüm daha olan HTTPS Backends seçeneğini aktif edip, farm oluşturmayı tamamlıyoruz.

Crepe