*** Domain sertifikasını(certificate) çıkartma,

openssl pkcs12 -in [dcertificate.pfx] -clcerts -nokeys -out [dcertificate.crt]

*** Sertifika Anahtarını(certificate key) çıkartma,

Key dosyasını çıkartmak için *.pfx dosyasını oluşturduğunuz anahtar çiftini soracaktır, akabinde sizin koruma oluşturmanız için şifre soracaktır.

openssl pkcs12 -in [dcertificate.pfx] -nocerts -out [dcertificate-encrypted.key]

Certificate key dosyasının(yukarıda verdiğiniz anahtar çifti) şifresini çözmek(decrypt) için,

openssl rsa -in [dcertificate-encrypted.key] -out [dcertificate-decrypted.key]