Crepe

İnternet hızından, güvenlik sebebiyle ya da intranet ağınızdan dolayı apt için local yansı kurmanız gerekebilir.

Aşağıda ülke bazında yakın depoları kullanarak yansı oluşturabiliriz.

Ubuntu: https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors
Debian: https://wiki.debian.org/SourcesList#Repository_URL | https://debgen.simplylinux.ch/
Ceph: https://download.ceph.com/
Pardus: https://belge.pardus.org.tr/display/PYMBB/Pardus+Repo+Mirrorlama

Bu işlem için ilgili makinede yeterince disk alanı(TB olması tavsiye edilir) ayrıca bonding nic ve simetrik yüksek seviyede net bandwidth olması tavsiye edilir.

sudo apt install apt-mirror proftpd-basic apache2 rsync wget git

With apt-mirror

Konuya girmeden önce, defaultta yüklenen apt-mirror paketinde bazı sorunlar mevcut bu yüzden aşağıdaki ilgili repodaki apt-mirror’u kendinize indirin ve default apt-mirror yerine aşğıdaki gibi güncelleyin.

git clone https://github.com/Stifler6996/apt-mirror.git
cd apt-mirror
cp apt-mirror /usr/bin/apt-mirror
sudo vi /etc/apt/mirror.list

Aşağıdaki satırları değiştiriyorum, verileri saklayacağı yeri data’nın altında ayarlıyorum ayrıca Ubuntu 20 ve Ceph repolarını aşağıdaki gibi ekliyorum.

set base_path  /data/apt-mirror


deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb https://download.ceph.com/debian-pacific/ focal main restricted universe multiverse

Ve mirror’lamayı başlatıyoruz.

sudo apt-mirror

İşlem bitiminde ls ile kontrol edelim.

fatlan@u20-repo:~$ ls /data/apt-mirror/mirror/
archive.canonical.com archive.ubuntu.com download.ceph.com

Şimdi Proftp’yi hem directory’sini(/srv/ftp) hem de kullanıcıların(anonymous olarak) bağlanabilmesi için yapılandıralım.

sudo vi /etc/proftpd/conf.d/anonymous.conf
<Anonymous ~ftp>
  User          ftp
  Group        nogroup
  UserAlias     anonymous ftp
  RequireValidShell    off
#  MaxClients          10
  <Directory *>
   <Limit WRITE>
    DenyAll
   </Limit>
  </Directory>
 </Anonymous>

Servisi başlatalım

sudo systemctl restart proftpd.service

Şimdi apt-mirror path’lerini ftp için mount edelim.

sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/archive.ubuntu.com/ /srv/ftp/

Ceph için;

sudo mkdir -r /srv/ftp/ceph
sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/download.ceph.com/ /srv/ftp/ceph/

Debian ve Pardus için;

sudo mkdir -r /srv/ftp/debian
sudo mkdir -r /srv/ftp/pardus
sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/deb.debian.org/ /srv/ftp/debian/
sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/ /srv/ftp/pardus/

mount” ve “df -h” komutlarıyla durumu gözlemleyebilirsiniz.

Şimdi crontab’ı yapılandıralım,

NoT: @reboot‘lar cron tarafında çalışmayabilir, fstab kullanabilirsiniz ya da kalıcı dizinleri en başından seçip tüm servislerde işaret edebilirsiniz ya da systemd unit file ile servis yazabilirsiniz.

crontab -e
@reboot sleep 5
@reboot sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/archive.ubuntu.com/ /srv/ftp/
@reboot sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/download.ceph.com/ /srv/ftp/ceph/
@reboot sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/deb.debian.org/ /srv/ftp/debian/
@reboot sudo mount --bind /opt/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/ /srv/ftp/pardus/
0 2 * * * sudo /usr/bin/apt-mirror >> /data/apt-mirror/mirror/archive.ubuntu.com/ubuntu/apt-mirror.log

Şimdi de apache2’yi yapılandıralım. Ben default config üzerinde sadece 80 olarak yapılandıracağım, siz isterseniz hem özelleştirebilir hem de 443’ü aktif edebilirsiniz.

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /srv/ftp/

    <Directory "/srv/ftp">
      Options Indexes MultiViews
      AllowOverride None
      Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

With rsync

Sadece apt-mirror yerine dosyaları indirmek ve güncel tutmak için rsync’yi kullanacağız. Proftp ve apache2 aynı kalacak, sadece dizin yolunu değiştirmeniz gerekebilir.

sudo mkdir -p /data/apt-mirror/ubuntu
rsync -a rsync://archive.ubuntu.com/ubuntu /data/apt-mirror/ubuntu

#rsync bant genişliği belirlemek için(bayt olarak ölçer) --bwlimit=256 ve indirmenin ilerlemesini görmek için “--progress” parametrelerini rsync komutuna ekleyebilirsiniz.

Yansıyı güncel tutmak içinse https://wiki.ubuntu.com/Mirrors/Scripts adresindeki hazır scripti(“/usr/local/bin/sync_ubuntu_mirror.sh”) kullanabilirsinz.

crontab -e
0 2 * * * /usr/local/bin/sync-ubuntu-mirror.sh > /dev/null 2> /dev/null

With wget

sudo mkdir -p /data/apt-mirror/ubuntu
cd /data/apt-mirror/ubuntu
wget -r -nH --no-parent http://archive.ubuntu.com/ubuntu/

#isterseniz indirilen kısımlardan belli dosya ve versiyonlu yapıları exclude edebilirsiniz. --reject="index.html*" --reject="*-dbg*" --reject="*13.2.0*"

Ama hem repoyu güncel tutmak için ve hem de her seferinde indirmeleri başa sarmamak(bandwidth’ten yememek) için yukardaki mirror scriptini kullamalısınız.

CLİENT TARAFI

sudo vi /etc/apt/sources.list
deb http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

deb http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://10.10.10.203/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb http://10.10.10.203/ubuntu focal partner
deb-src http://10.10.10.203/ubuntu focal partner

deb http://10.10.10.203/ubuntu focal main restricted universe multiverse
deb-src http://10.10.10.203/ubuntu focal main restricted universe multiverse

deb http://10.10.10.203/ceph/debian-pacific/ focal main
fatlan@u20-repo-client:~$ sudo apt update
Hit:1 http://10.10.10.203/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:2 http://10.10.10.203/ubuntu focal-security InRelease
Hit:3 http://10.10.10.203/ubuntu focal-backports InRelease
Get:4 http://10.10.10.203/ubuntu focal InRelease [265 kB]
Hit:5 http://10.10.10.203/ceph/debian-pacific focal InRelease
Fetched 265 kB in 1s (345 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
74 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.ref: 1|2|3|4