fatlan@kube-master01:~$ kubectl get nodes -o wide
NAME      STATUS  ROLES         AGE   VERSION  INTERNAL-IP  EXTERNAL-IP  OS-IMAGE       KERNEL-VERSION   CONTAINER-RUNTIME
kube-master01  Ready  control-plane,master  5h51m  v1.26.1  10.10.10.191 <none>    Ubuntu 22.04 LTS   5.4.0-89-generic  containerd://1.6.9
kube-master02  Ready  control-plane,master  5h51m  v1.26.1  10.10.10.192 <none>    Ubuntu 22.04 LTS   5.4.0-89-generic  containerd://1.6.9
kube-master03  Ready  control-plane,master  5h51m  v1.26.1  10.10.10.193 <none>    Ubuntu 22.04 LTS   5.4.0-89-generic  containerd://1.6.9
kube-worker01  Ready  <none>         5h50m  v1.26.1  10.10.10.194 <none>    Ubuntu 22.04 LTS   5.4.0-89-generic  containerd://1.6.9
kube-worker02  Ready  <none>         5h50m  v1.26.1  10.10.10.195 <none>    Ubuntu 22.04 LTS   5.4.0-89-generic  containerd://1.6.9

Tüm hostlarda çalıştırılır $USER aktif kullanıcı ile değiştirilir

sudo echo "$USER ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/$USER

Ansible client makinesinde çalıştırılmalı(10.10.10.191)

ssh-keygen
ssh-copy-id $USER@10.10.10.191
ssh-copy-id $USER@10.10.10.192
ssh-copy-id $USER@10.10.10.193
ssh-copy-id $USER@10.10.10.194
ssh-copy-id $USER@10.10.10.195
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray.git
cd kubespray/

sudo apt update && sudo apt install python3-pip

cat requirements.txt

sudo pip3 install -r requirements.txt

cp -rfp inventory/sample inventory/mycluster

declare -a IPS=(10.10.10.191 10.10.10.192 10.10.10.193 10.10.10.194 10.10.10.195)

CONFIG_FILE=inventory/mycluster/hosts.yaml python3 contrib/inventory_builder/inventory.py ${IPS[@]}

Aşağıdaki hostname’leri kendi yapınıza göre değiştirebilirsiniz

vi kubespray/inventory/mycluster/hosts.yaml
all:
 hosts:
  kube-master01:
   ansible_host: 10.10.10.191
   ip: 10.10.10.191
   access_ip: 10.10.10.191
  kube-master02:
   ansible_host: 10.10.10.192
   ip: 10.10.10.192
   access_ip: 10.10.10.192
  kube-master03:
   ansible_host: 10.10.10.193
   ip: 10.10.10.193
   access_ip: 10.10.10.193
  kube-worker01:
   ansible_host: 10.10.10.194
   ip: 10.10.10.194
   access_ip: 10.10.10.194
  kube-worker02:
   ansible_host: 10.10.10.195
   ip: 10.10.10.195
   access_ip: 10.10.10.195
 children:
  kube-master:
   hosts:
    kube-master01:
    kube-master02:
    kube-master03:
  kube-node:
   hosts:
    kube-master01:
    kube-master02:
    kube-master03:
    kube-worker01:
    kube-worker02:
  etcd:
   hosts:
    kube-master01:
    kube-master02:
    kube-master03:
  k8s-cluster:
   children:
    kube-master:
    kube-node:
  calico-rr:
   hosts: {}

Aşağıda cat ettiiğimiz dosyaları edit edip, parametrik değerleri değiştirebilirsiniz Network plugin, pod subneti, domain, container runtime vs. gibi bilgiler değiştirebilirsiniz

cat kubespray/inventory/mycluster/group_vars/all/all.yml

cat kubespray/cluster.yml

cat kubespray/inventory/mycluster/group_vars/k8s_cluster/k8s-cluster.yml

Kurulumu başlatalım

ansible-playbook -i inventory/mycluster/hosts.yaml --become --become-user=root cluster.yml

#Sadece tek makinede çalıştırmak için parametreyi kullanabilirsiniz, --limit <hostname or ip>

$USER aktif kullanıcı ile değiştirilir

mkdir -p .kube

sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf .kube/

sudo chown $USER:$USER .kube/admin.conf

export KUBECONFIG=$PWD/.kube/admin.conf

kubectl get nodes -o wide

Node’ler reboot olmadan önce eğer swap alanı kullanılıyorsa, .profile ya da .bashrc düzenleyebilirsiniz ve node’ler reboot olunca cron ya da rc.local ya da systemd servis script dosyası oluşturabilirsiniz Ama en geçerli yöntem swap‘sız makine kurulumudur. ALL NODE

swapoff -a

Sadece MASTER/S NODE

swapoff -a
export KUBECONFIG=$PWD/.kube/admin.conf

ref: 1