Bu işlem için atanan parametre PS1 değişkenidir.

Konsol yada ssh ile Linux sunucusuna login olduğunuzda komut satırı genelde standart aşağıdaki gibi açılır.

Crepe

Ubuntu da aşağıdaki gibi,

Crepe

Biz bunu özelleştirip kendimize göre daha ilgi çekici hale getireceğiz.

echo #PS1 derseniz halihazırda kullanılan değişken parametrelerini görebilirsiniz.

Crepe

Değiştirmek için PS1 değişkenini aşağıdaki gibi komut satırına girebilir. Bu işlemin kalıcı olması içinse kullanıcı profili .bashrc dosyasına yazmalısınız.

PS1="\[\033[02;32m\]\u@\H:\[\033[02;34m\]\w\$\[\033[00m\]"

Crepe

PS1="\[\e[31m\]\u\[\e[m\]\[\e[32m\]\H\[\e[m\]\[\e[33m\]\\$\[\e[m\]"

Crepe

PS1="\[\e[31;42m\]\h\[\e[m\]"

Crepe

PS1="\d\[\e[32m\][\[\e[m\]\[\e[31;40m\]\h\[\e[m\]\[\e[32m\]]\[\e[m\] "

Crepe

PS1="${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\]"

Crepe

gibi gibi,

Bu işlemi kendiniz daha custom hale getirebilirsiniz. Bunu aşağıda paylaşacağım link ile çok kolay ve eğlenceli olarak yapabilirsiniz.

https://scriptim.github.io/bash-prompt-generator/