Bonding nedir : Birden fazla ethernet arayüzünü birleştirme işlemidir. Network teaming de denebilir. Şöyle ki birden fazla network kartının tek network kartı gibi davranması kartlardan birinin bağlantısının kopması durumunda diğer kart üzerinden kesintisiz bir şekilde bağlantının devam etmesi işlemidir.

LACP nedir : Ether Channel iki protokol ile yapılır. Bunlardan birincisi cisco protokolü olan PAgP(Port Aggregation Protokol) ikincisi ise LACP(Link Aggregation Control Protokol) IEEE 802.3ad olan standart protokolüdür. Ether Channel iki switch arasında 2 yada daha fazla kablo ile bağlantı sağlandığında switch in iki yada daha fazla kabloyu tek kablo gibi algılamasını sağlayan protokoldür. Ether Channel sayesinde hem yedeklilik(redundancy), hem loadbalans, hemde yüksek bandwidth sağlanmış olur.

Bonding MOD’ları;

 • mode=0 » Round-robin(balance-rr), arayüzlere sırası ile paketleri gönderir.
 • mode=1 » Aktif-yedek çalışır(active-backup). Sadece bir arayüz aktiftir.
 • mode=2 » [(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] (balance-xor algoritmasına göre paketleri gönderir.
 • mode=3 » Broadcast çeşididir(broadcast). Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir.
 • mode=4 » IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(802.3ad), LACP. Aktif-aktif çalışır.
 • mode=5 » Toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır(balance-tlb).
 • mode=6 » Uyarlamalı yük dengeleme modudur(balance-alb).

Senaryomuz aşağıda şekildeki gibi,

Crepe

1- LACP ile Bonding yapılandırması,

Şimdi “/etc/network/interfaces” dosyasının içini aşağıdaki gibi yapılandırın. Siz kendi nic kart isimlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto enp6s0f1
iface enp6s0f1 inet manual
  bond-master bond1

auto enp7s0f1
iface enp7s0f1 inet manual
  bond-master bond1

auto bond0
iface bond0 inet static
  address 192.168.1.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 192.168.1.1
  bond-mode 4
  bond-miimon 100
  bond-lacp-rate fast
  bond-slaves enp6s0f0 enp7s0f0
  bond-downdelay 0
  bond-updelay 0
  bond-xmit_hash_policy 1

auto bond1
iface bond1 inet static
  address 192.168.2.20
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.2.1
  dns-nameservers 192.168.2.1
  bond-mode 4
  bond-miimon 100
  bond-lacp-rate fast
  bond-slaves enp6s0f1 enp7s0f1
  bond-downdelay 0
  bond-updelay 0
  bond-xmit_hash_policy 1

Ardından “systemctl restart networking.service” komutu ile network servisini yeniden başlatabilirsiniz, fakat maalesef Ubuntu‘da network servisi henüz istenilen olgunluğa ulaşmadığı için OS i reboot etmeniz gerekecek. Bu yüzden direk sistemi reboot komutu ile yeniden başlatın.

Ardından “ip a” komutu ile yapılan işlemleri kontrol edebilirsiniz.

Crepe

Ayrıca Bonding yapılandırmalarına ait detayları aşağıdaki komutla elde edebilirsiniz.

more /proc/net/bonding/bond0

more /proc/net/bonding/bond1

NOT1 : Bonding yapılandırmasında bond0 birinci slave olarak görünen nic’in fiziksel adresini devralır ve onu kullanır. Yani MAC Address durumu aşağıdaki örnekteki gibi olacaktır(screenshot’tan da teyit edebilirsiniz). Bu durum mod5 ve mod6 hariç geçerlidir. Ayrıca mod1 de de active-backup çalışma prensibinden dolayı benzersiz MAC Addres kullanır.

bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C
enp6s0f0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C
enp7s0f0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:6B:4B:23:1B:2C

NOT2 : OS tarafında Bonding’leri LACP olarak yapılandırdığınız taktirde, Switch tarafında da karşılık gelen portlara LACP yapılandırmasını yapmalısınız. Örnek olarak Switch tarafında yapılması gereken ayarı aşağıda paylaşıyorum.

interface Ethernet X
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface Po1
switchport mode trunk
mlag 1

2- LACP olmadan normal Bonding yapılandırması,

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
  address 192.168.1.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 192.168.1.1
  bond-mode 1
  bond-miimon 100
  bond-slaves enp6s0f0 enp7s0f0
  bond-downdelay 0
  bond-updelay 0
  bond-xmit_hash_policy 1

3- İp olmadan nic olarak bonding yapılandırması,

auto enp6s0f0
iface enp6s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto enp7s0f0
iface enp7s0f0 inet manual
  bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet manual
  bond-mode 4
  bond-miimon 100
  bond-lacp-rate fast
  bond-slaves none
  bond-downdelay 200
  bond-updelay 200
  bond-xmit_hash_policy 1