Bonding nedir.? : Birden fazla ethernet arayüzünü birleştirme işlemidir. Network teaming de denebilir. Şöyle ki birden fazla network kartının tek network kartı gibi davranması kartlardan birinin bağlantısının kopması durumunda diğer kart üzerinden kesintisiz bir şekilde bağlantının devam etmesi işlemidir.

LACP nedir.? : Ether Channel iki protokol ile yapılır. Bunlardan birincisi cisco protokolü olan PAgP(Port Aggregation Protokol) ikincisi ise LACP(Link Aggregation Control Protokol) IEEE 802.3ad olan standart protokolüdür. Ether Channel iki switch arasında 2 yada daha fazla kablo ile bağlantı sağlandığında switch in iki yada daha fazla kabloyu tek kablo gibi algılamasını sağlayan protokoldür. Ether Channel sayesinde hem yedeklilik(redundancy), hem loadbalans, hemde yüksek bandwidth sağlanmış olur.

Bonding MOD’ları

  • mode=0 » Round-robin(balance-rr), arayüzlere sırası ile paketleri gönderir.
  • mode=1 » Aktif-yedek çalışır(active-backup). Sadece bir arayüz aktiftir.
  • mode=2 » [(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] (balance-xor) algoritmasına göre paketleri gönderir.
  • mode=3 » Broadcast çeşididir(broadcast). Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir.
  • mode=4 » IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(802.3ad), LACP. Aktif-aktif çalışır.
  • mode=5 » Toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır(balance-tlb).
  • mode=6 » Uyarlamalı yük dengeleme modudur(balance-alb)

Senaryomuz aşağıda şekildeki gibi,

Crepe

1- LACP ile Bonding yapılandırması, cd komutu ile “/etc/syscon g/network-scripts/directory‘sine gidin. Ardından vi yada başka bir editör aracılığı ile uplink gelen “ifcfg-eth0 ve ifcfg-eth1” konfig dosyalarının içini aşağıdaki gibi yapılandırın.

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eth0


DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
IPV6INIT=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eth1

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
IPV6INIT=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes

Daha sonra aynı dizin içinde “ifcfg-bond0” dosyasını oluşturup aşağıdaki gibi yapılandırın.

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-bond0

DEVICE=bond0
TYPE=bond
NAME=bond0
BONDING_MASTER=yes
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.10
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
BONDING_OPTS="mode=4 miimon=100 lacp_rate=1"

Son olarak aşağıdaki komutla network servisini yeniden başlatalım ve işlemleri tamamlayalım. Servisi yeniden başlatırken uyarı/uyarılar alabilirsiniz. Üst üste iki kere de servisi yeniden başlatabilirsiniz yada sunucuyu reboot edebilirsiniz.

Redhat/CentOS 6.x için,

/etc/init.d/network restart ya da service network restart

Redhat/CentOS 7.x için,

systemctl restart network.service

Ardından “ip a” komutu ile yapılan işlemleri kontrol edebilirsiniz.

Crepe

Ayrıca Bonding yapılandırmalarına ait detayları aşağıdaki komutla elde edebilirsiniz.

more /proc/net/bonding/bond0

NOT1 : Bonding yapılandırmasında bond0 birinci slave olarak görünen nic’in ziksel adresini devralır ve onu kullanır. Yani MAC Address durumu aşağıdaki örnekteki gibi olacaktır(screenshot’tan da teyit edebilirsiniz). Bu durum mod5 ve mod6 hariç geçerlidir. Ayrıca mod1 de de active-backup çalışma prensibinden dolayı benzersiz MAC Addres kullanır.

bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 04:09:73:ca:a6:70

NOT2 : OS tarafında Bonding’leri LACP olarak yapılandırdığınız taktirde, Switch tarafında da karşılık gelen portlara LACP yapılandırmasını yapmalısınız. Örnek olarak Switch tarafında yapılması gereken ayarı aşağıda paylaşıyorum.

interface Ethernet X
channel-group 1 mode active
no shutdown
interface Po1
switchport mode trunk
mlag 1

2- LACP olmadan Bonding yapılandırması,

ifcfg-eth0” ve “ifcfg-eth1” aynen yukarıdaki gibi yapılandırdıktan sonra, sadece “ifcfg-bond0” aşağıdaki gibi yapılandırın(‘mode’ değişikliği yapıldı).

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-bond0

DEVICE=bond0
TYPE=bond
NAME=bond0
BONDING_MASTER=yes
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.10
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
BONDING_OPTS="mode=2 miimon=100"