Nginx nedir : Rus yazılım mühendisi Igor Sysoev tarafından geliştirilen hafif, stabil, hızlı bir mail istemcisi olarak kodlanan daha sonraları geliştirilerek tüm sunucular için uygun hale getirilen bir web sunucusudur.

Nginx birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar, ilk meydana çıkış sebebi olan Mail servisi, Web servisi, Reverse Proxy(ters vekil, bu özellik genelde web sayfalarını cache’lemek için kullanılır ve böylelikle sunucu yükünü azaltıp daha hızlı ve stabil çalışmasını sağlar) ve Load Balancer olarak sıralanabilir.

Sunucuya konsol yada ssh üzerinden login(root kullanıcısı değilseniz komutların başına “sudo” ekini eklemeyi unutmayın) olduktan sonra alttaki komutu çalıştırın.

sudo apt update

Daha sonra Nginx kurulumu için aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo apt install nginx

Şimdi Nginx kuruldu, aşağıdaki komut ile servisin durumunu kontrol edelim.

systemctl status nginx.service

Crepe

Servisimiz çalışıyor ve etkin durumdadır.

Aksi durumlarda aşağıdaki komut setlerini kullanabilirsiniz. Nginx yönetim komutları.

sudo systemctl stop nginx.service      –> Nginx Servisini durdurur.

sudo systemctl start nginx.service     –> Nginx servisini başlatır.

sudo systemctl restart nginx.service    –> Nginx servisini yeniden başlatır.

sudo systemctl reload nginx.service     –> Nginx servisini yeniden yükler.

sudo systemctl enable nginx.service     –> Nginx servisini etkin duruma getirir.

sudo systemctl disable nginx.service    –> Nginx servisini devredışı bırakır.

Bu arada Nginx’i web server olarak çalıştırmak için sistem içerisinde Güvenlik duvarı etkin ise firewall yapılandırmasını yapmalısınız, http(80) ve çalışacaksa https(443) port’larını açmalısınız.

sudo ufw app list              –> Güvenlik duvarında yapılandırılmış uygulamaları bu komutla görebilirsiniz.
sudo ufw allow/deny ‘Nginx HTTP’      –> Bu komutla güvenlik duvarında uygulamaya izin verebilirsiniz yada kapatabilirsiniz.

Nginx ayarlamaları için dosya ve dizinler aşağıdaki gibidir;

/var/www/html                –> Web sayfalarının dosyalarının barındırıldığı default dizin yolu, isterseniz kendiniz belirlediği bir dizin yoluda belirleyebilirsiniz.
/etc/nginx                 –> Nginx servisinin yapılandırması için kullanılan dosyaların tutulduğu temel dizin yoludur.
/etc/nginx/nginx.conf            –> Nginx servisinin yapılandırma dosyasıdır.
/etc/nginx/sites-available/         –> Her bir site için kullanılacak olan yapılandırma dosyalarının saklandığı dizindir.
/etc/nginx/sites-enabled/          –> Her bir site için kullanılacak olan yapılandırma dosyalarının çalışması(etkin olması) için “**/etc/nginx/sites-available/**” den buraya link’leneceği dizin yoludur.
/etc/nginx/snippets             –> Nginx servisi için farklı yapılandırmalar için kullanılabilecek yapılandırma dosyasıdır.

Nginx Log’larının tutulduğu dizin ve dosyalar da aşağıdaki gibidir;

/var/log/nginx/access.log          –> Tüm isteklerin log’landığı dosyadır.
/var/log/nginx/error.log          –> Tüm hataların log’landığı dosyadır.

Ayrıca bu link’i inceleyebilirsiniz https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-ubuntu-16-04

Evet, Nginx servisinin ne olduğunu anladık ve kurulumu gerçekleştirmeyi öğrendik. Bundan sonra amaca yönelik olarak yapılandırıp kullanmak kalıyor. Örneğin site ekleme, yapılandırıp, aktif çalışmasını sağlama gibi, bir sonraki makalelerde yeri geldikçe bahsedeceğiz.