Crepe

Nginx nedir : Rus yazılım mühendisi Igor Sysoev tarafından geliştirilen hafif, stabil, hızlı bir mail istemcisi olarak kodlanan daha sonraları geliştirilerek tüm sunucular için uygun hale getirilen bir web sunucusudur.

Nginx birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar, ilk meydana çıkış sebebi olan Mail servisi, Web servisi, Reverse Proxy(bu özellik genelde web sayfalarını cache’lemek için kullanılır ve böylelikle sunucu yükünü azaltıp daha hızlı ve stabil çalışmasını sağlar) ve Load Balancer olarak sıralanabilir.

Daha fazla detay için https://nginx.org/en/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Proxy Server(Vekil Sunucu) mantığını açıklamak gerekirse, istemci tarafında bulunan ve web sunuculara çıkış için yani bağlanırken arada bir vekil görevini görmesidir. Reverse Proxy(Ters Vekil) ise sunucu tarafında bulunan ve istemcilerin isteklerine cevap verip web sunuculara bağlanıp istemcilere iletmesidir.

Biz şimdi uygulama senaryomuzda Nginx’i URL Rewrite yapması için kullanacağız. İleride uygulamayı yaptıkça kafanızda daha da oturacaktır. Url nedir aşağıda değinelim.

URL nedir : “Uniform Resource Locator” teriminin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Aslında “adres” dediğimiz şeydir.

URL Rewrite nedir : “Url Yeniden Yazma” yani website Url’lerinin uzun ve karmaşık yapısını daha anlaşılır hale getirme işlemine verilen isimdir.

URL Redirect(Yönlendirme) nedir : Bir URL’ye gelen istekleri başka bir URL’ye iletme yani geçici veya kalıcı olarak yönlendirme işlemidir. URL yönlendirme birçok sebep için kullanılabilir.

Şimdi uygulama senaryomuzu yazalım ve niye böyle bir senaryoya ihtiyaç duyarız bunu belirtelim. Herşeyden evvel ben tüm işlemler için 3 adet sanal makina(CentOS, Ubuntu, Fedora) hazırladım ve o sanallar üzerinden senaryoyu gerçekleştireceğiz. Test domain’imiz webmin.test olarak kullanacağız.

1. Adım : Web Servers olarak kullanacağımız CentOS Sunucu kurulumu gerçekleştirilecek. IP yapılandırması (192.168.1.100). Şimdi bu sunucu üzerinde Apache ile webden hizmet veren birden fazla servis çalışıyor olabilir ve bu servisler 80 değil de hepsi kendine özgü port’lardan erişiliyor olabilir. Ben test için bu sunucu üzerine 10000 portundan çalışan Webmin servisini kuracağım. Siz aynı sunucu üzerine farklı portlardan çalışan birden fazla servisi kurabilirsiniz. Jira, confluence vs gibi yada manuel yapılandırmış servisler gibi gibi.

2. Adım : Reverse Proxy Server için Ubuntu Server kurulumu gerçekleştirilecek. IP yapılandırması (192.168.1.101). Bu sunucu üzerine Nginx kurulumu gerçekleştirilip URL Rewrite için yapılandırılacak.

3. Adım : Tüm bu işlemleri test edeceğimiz Client kullanıcı olarak Fedora kurulumu gerçekleştirilecek.

Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç var kısmını açıklamaya gelecek olursak. 1. Adımda farklı portlardan çalışıp webden hizmet sunan birden fazla servis olabilir. Tabi biz bu servislere erişimi Ip üzerinden değilde DNS’te kaydını oluşturacağımız domain üzerinden yapacağız FAKAT servis/servisler farklı portlardan hizmet verdiği için bilindiği gibi http://domain_name:port_numarası şeklinde erişmelidir ki yoksa web servisi default web sayfasını yansıtacaktır. Tabi kullanıcılara port ezberletip şöyle böyle erişin demek mümkün olmayacağı için 2. Adımdaki Reverse Proxy servisini kurup sonra yapılandırıp o işi arka planda Nginx’e yaptıracağız. Tabi böylelikle Web Server’ın yükünü de hafifletmiş olacağız.

Hemen senaryonu adım adım gerçekleştirelim.

1. Adım :

CentOS sunucu kurulumu gerçekleştirilecek. Daha sonra Ip yapılandırmasını senaryodaki gibi yapılandırın. Ardından ben test için 10000 portundan çalışan Webmin servisini kuracağım. Siz isterseniz kendi bildiğiniz farklı porttan çalışan webden hizmet veren bir yada birden fazla servisi kurup çalışır vaziyete getirebilirsiniz. Yada manuel olarak Apache kurup onun üzerine bina edebilirsiniz.

**2. Adım **:

Ubuntu Server kurulumu gerçekleştirilecek. Daha sonra Ip yapılandırmasını senaryodaki gibi yapılandırın. Şimdi Nginx kurulumu gerçekleştirin. Ve şimdi Nginx’i Reverse Proxy(Ters Vekil) olarak yapılandıralım.

cd /etc/nginx/sites-available/

sudo vi webmin.test

server {
    listen 80;
    server_name webmin.test;
    return 301 https://192.168.1.100:10000;   —> Bu kısım webmin https(443) ten çalıştığı için webmin servisine özel eklenmiştir. Http(80) çalışan servislerde bu satırı eklemeyiniz.
location / {
    proxy_pass https://192.168.1.100:10000/;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

Ardından yapılandırmamızın etkin olabilmesi için sembolik link oluşturalım.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/webmin.test /etc/nginx/sites-enabled/webmin.test

ls -l /etc/nginx/sites-enabled/webmin.test

systemctl restart nginx.service

Crepe

3. Adım :

Herşey tamam, şimdi sıra test etme aşamasında. Bunun için webmin.test domaini için dns’te kaydını oluşturup, istekleri nginx’e göndereceğiz, her şey doğru yapılandırıldıysa zaten arka planda nginx request’i işleyip web sayfasını kullanıcıya gönderecektir. Tabi biz tüm bu işlemler için yerel dns olan hosts dosyasını kullanacağız.

İlk olarak aşağıdaki komutla kaydımızı oluşturuyoruz. Dosyayı kaydedip, çıkıyoruz

vi /etc/hosts

Crepe

ping webmin.test

Crepe

Şimdi sıra geldi tarayıcı üzerinden hizmete erişim. Adres çubuğuna webmin.test/ yazıp enter’a basalım ve başarılı bir şekilde bağlandığımızı görelim.

Crepe

Normalde işlem tamam ve istediğimiz senaryo gerçekleşti fakat burada bilgi amaçlı olarak şundan da bahsedelim Webmin https(443) üzerinden çalıştığı için kullanıcı adı ve şifreyi yazdığınız zaman login olamayacaksınız ve aşağıdaki uyarıyı alacaksınız.

Crepe

Bu uyarıyı almamak ve login olabilmek için biz yukarıda “return 301 https://192.168.1.100:10000;” satırını ekledik. Yani bu satır eklenince Webmin’e login olunabiliniyor. Yani Http(80)’de çalışan bir servis olsaydı ne bu sorun olacaktı ne de bu satırı ekleyecektik. Aslında burada bir trik var Nginx’te virtualhost dosyasına 2. Adımda yukarıdaki kadar satır eklemek yerine Webmin servisi zaten 443’ten çalıştığı için “return 301 https://192.168.1.100:10000SADECE bu satırla bile işimizi çözüyor olacaktık fakat adres çubuğunda, bağlantı gerçekleştiğinde domain adı değil de ip bilgileri yer alıyor olurdu. Aşağıdaki gibi. Halbuki 101 makinesine istek attık.

Crepe

Daha fazla bilgi için https://www.nginx.com/blog/creating-nginx-rewrite-rules/ linkini ziyaret edebilirsiniz.