Crepe

Sisteme yetkili kullanıcı ile login olduktan sonra;

Herşeyden evvel sisteme aşağıdaki komut ile update çekin.

apt-get update

Ardından Sources.list(/etc/apt/sources.list) dosyasına aşağıdaki kaynakların ekleyin.

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib

Daha sonra aşağıdaki komut ile Open Vm Tools kurulumunu yapın.

apt-get install open-vm-tools

Daha sonra sistemi reboot edin.

reboot

Zen Load Balancer İnterface(E1000’den VMXNET’ geçiş) Adapter değişimi

VM tools kurulumundan sonra makinayı kapatıp E1000 interface adapter’ı silin ve New diyerek VMXNET olarak yeniden network interface’yi ekleyin, ardından OK deyip çıkın, değişiklikler algılandıktan sonra makinayı çalıştırın ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.