/etc/netplan/ altında ilgili config yaml dosyası içerisinde aşağıdaki gibi bond0 altında vlan 13 ve 14 yapılandırmasını kendi ortamlarınız için uyarlayabilirsiniz.

network:
 version: 2
 bonds:
  bond0:
   dhcp4: no
   interfaces: [ens1f0, ens2f0]
   mtu: 9000
   parameters:
    lacp-rate: fast
    mode: 802.3ad
    transmit-hash-policy: layer2
    mii-monitor-interval: 100
 ethernets:
  ens1f0: {}
  ens2f0: {}
  eno1: {}
 vlans:
  bond0.13:
   id: 13
   link: bond0
   mtu: 9000
   addresses: [ "10.1.13.99/24" ]
  bond0.14:
   id: 14
   link: bond0
   mtu: 1500
   addresses: [ "10.1.14.99/24" ]
   gateway4: 10.1.14.1
   nameservers:
    search: [fatlan.com]
    addresses: [ "10.1.150.150", "10.1.160.160" ]

Akabinde yapılandırmanın geçerli olması için

sudo netplan apply

Aşağıdaki şekilde de bonding yapılandırmalarının doğruluğunu test edebilirsiniz

cat /proc/net/bonding/bond0

mii-tool

Her ihtimale karşı ubuntu linux için sunucuyu reboot etmek her zaman iyidir

sudo reboot


rf: 1|2