Linux sistemlerde çalıştırılan komutların history de, tarih/saat/dakika cinsinden tutturmak ve daha sonra bunları timestamp‘lı olarak history komutu elde etmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Tüm kullanıcılarda aynı formatta tutturmak için, /etc/profile yada /etc/.bashrc

Sadece belirli bir kullanıcıda yapmak için, .bashrc yada bash_profile(.profile), dosyalarından birini vi/vim/nano aracı ile edit edip en alt satıra aşağıdaki parametreyi ekleyin.

export HISTTIMEFORMAT=”%F %T “

Crepe

Daha sonra sistemi yeniden başlatın yada değişiklik yaptığınız dosyayı source edin, aşağıdaki gibi.

source /etc/profile

Crepe