Crictl Endpoints Warning

This Warning WARN[0000] image connect using default endpoints: [unix:///var/run/dockershim.sock unix:///run/containerd/containerd.sock unix:///run/crio/crio.sock]. As the default settings are now deprecated, you should set the endpoint instead. ERRO[0002] connect endpoint 'unix:///var/run/dockershim.sock', make sure you are running as root and the endpoint has been started: context deadline exceeded [Read More]

ceph-deploy ile Ubuntu Linux 16 ve 20 Üzerinde Ceph Pasific Cluster Storage Kurulumu – Object Storage

Ceph is the future of storage : Açık kaynak kodlu, dağıtık, yazılım tabanlı storage sistemidir. Object, block ve file-level storage desteklemektedir. Geleneksel depolama sistemlerinin kısıtlarına karşın Ceph ölçeklenebilir, esnek ve donanım bağımsızlığı sayesinde ekonomikliliğide beraberinde getirir. Ayrıca dağıtık yapıda çalışması sayesinde olası bir arızayı karşın otomatik onarım işlemlerini başlatması, exabyte... [Read More]